Ufanie ręcznie zainstalowanym profilom certyfikatów w systemie iOS i iPadOS

W systemie iOS i iPadOS podczas ręcznego instalowania profilu zawierającego certyfikat pakietu danych certyfikat ten nie jest automatycznie zaufany przez protokół SSL. Dowiedz się, jak ręcznie zaufać zainstalowanemu profilowi certyfikatu.


Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemu w szkołach, firmach lub innych organizacjach.

W przypadku instalowania profilu otrzymanego w wiadomości e-mail lub pobranego z witryny internetowej należy ręcznie włączyć opcję zaufania przez protokół SSL/TLS.

Jeśli chcesz wyłączyć opcję zaufania przez protokół SSL/TLS dla tego certyfikatu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Informacje > Ustawienie zaufania certyfikatu. Włącz opcję zaufania dla tego certyfikatu w obszarze Włącz pełne zaufanie do certyfikatów głównych.

Ustawienia zaufania certyfikatu na telefonie iPhone

Apple zaleca wdrażanie certyfikatów poprzez narzędzie Apple Configurator lub funkcję zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM — Mobile Device Management). Certyfikat pakietu danych jest automatycznie zaufany przez protokół SLL, gdy jest instalowany za pomocą narzędzia Apple Configurator lub funkcji MDM albo jako część profilu rejestracji MDM.

Data publikacji: