Ufanie ręcznie zainstalowanym profilom certyfikatów w systemie iOS i iPadOS

W systemie iOS 10.3 lub nowszym oraz iPadOS podczas ręcznego instalowania profilu zawierającego certyfikat pakietu danych certyfikat ten nie jest automatycznie zaufany przez protokół SSL. 


Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemu w szkołach, firmach lub innych organizacjach.

W przypadku instalowania profilu otrzymanego w wiadomości e-mail lub pobranego z witryny internetowej należy ręcznie włączyć opcję zaufania przez protokół SSL.

Jeśli chcesz wyłączyć opcję zaufania przez protokół SSL dla tego certyfikatu, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Informacje > Ustawienie zaufania certyfikatu. Włącz opcję zaufania dla tego certyfikatu w obszarze Włącz pełne zaufanie do certyfikatów głównych.

Apple zaleca wdrażanie certyfikatów poprzez narzędzie Apple Configurator lub funkcję zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM — Mobile Device Management). Certyfikat pakietu danych jest automatycznie zaufany przez protokół SLL, gdy jest instalowany za pomocą narzędzia Apple Configurator lub funkcji MDM albo jako część profilu rejestracji MDM.

Data publikacji: