Wskazówki dotyczące instalowania własnych aplikacji korporacyjnych w systemie iOS

Dowiedz się, jak zainstalować własne aplikacje stworzone przez organizację i określić je jako zaufane.

 Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemu w szkołach, firmach lub innych organizacjach.

Organizacje mogą korzystać z programu Apple Developer Enterprise Program, aby tworzyć własne aplikacje na urządzenia z systemem iOS i rozprowadzać je wśród pracowników do użytku wewnętrznego. Zanim będzie można uruchomić takie aplikacje, należy określić je jako zaufane.

Nawiązanie relacji zaufania odbywa się automatycznie w przypadku instalacji aplikacji za pośrednictwem narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM, Mobile Device Management). W przypadku ręcznej instalacji aplikacji relację zaufania należy również nawiązać ręcznie.

Apple zaleca użycie rozwiązania MDM do dystrybucji aplikacji, ponieważ jest to bezpieczne i nie wymaga interakcji z użytkownikiem. Użytkownicy mogą też instalować takie aplikacje niestandardowe z bezpiecznej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez ich organizację. Jeśli nie instalujesz aplikacji udostępnianych przez Twoją organizację, pobieraj i instaluj aplikacje tylko ze sklepu Apple App Store. To najlepszy sposób ochrony telefonu iPhone, iPada oraz iPoda touch.

Ręczne instalowanie aplikacji korporacyjnej i nawiązywanie relacji zaufania

Po pierwszym uruchomieniu ręcznie zainstalowanej aplikacji korporacyjnej wyświetli się powiadomienie, że twórca aplikacji nie jest zaufany na tym urządzeniu. Możesz zamknąć ten komunikat, ale otwarcie aplikacji nie będzie możliwe.

Po zamknięciu tego komunikatu można nawiązać relację zaufania z twórcą aplikacji. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Profile lub Profile i urządzenia zarządzane. Profil twórcy aplikacji będzie widoczny pod nagłówkiem „Program firmowy”.

Stuknij profil, aby zaufać temu twórcy.

Pojawi się monit o potwierdzenie wyboru. Po zaufaniu profilowi można ręcznie instalować inne aplikacje tego samego twórcy i natychmiast je otwierać. Twórca aplikacji pozostaje zaufany do momentu użycia przycisku Usuń program w celu usunięcia wszystkich aplikacji tego twórcy.

Do zweryfikowania certyfikatu twórcy aplikacji podczas nawiązywania relacji zaufania wymagane jest połączenie internetowe. Jeśli używana jest zapora sieciowa, należy skonfigurować ją tak, aby zezwalała na połączenia z witryną https://ppq.apple.com. W przypadku braku połączenia z Internetem podczas określania aplikacji jako zaufanej na urządzeniu będzie wyświetlany komunikat „Nie zweryfikowany”. Aby użyć aplikacji, należy połączyć się z Internetem, a następnie stuknąć przycisk Zweryfikuj program.

W celu utrzymania relacji zaufania telefon iPhone, iPad lub iPod touch musi co jakiś czas ponownie zweryfikować certyfikat twórcy aplikacji. Jeśli ponowna weryfikacja nie powiedzie się, może zostać wyświetlony komunikat informujący o tym, że weryfikacja wkrótce wygaśnie. Aby utrzymać relację zaufania, połącz urządzenie z Internetem, a następnie stuknij przycisk Zweryfikuj program lub uruchom aplikację.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: