Ustawianie hasła sprzętowego na komputerze Mac

W przypadku ustawienia hasła sprzętowego użytkownicy, którzy go nie znają, nie mogą uruchomić komputera z dysku innego niż wyznaczony dysk startowy.

Włączanie hasła sprzętowego

  1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  2. Gdy zostanie wyświetlone okno narzędzi, kliknij pozycję Narzędzia na pasku menu, a następnie wybierz opcję Narzędzie bezpiecznego uruchamiania lub Narzędzie hasła sprzętowego.
  3. Kliknij opcję Włącz hasło sprzętowe.
  4. Wprowadź hasło sprzętowe w odpowiednich polach, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło. Zapamiętaj to hasło.
  5. Wyjdź z narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Uruchom ponownie.

Komputer Mac prosi o hasło sprzętowe tylko podczas próby uruchomienia z urządzenia pamięci masowej innego niż to, które wybrano w preferencjach Dysk startowy lub podczas uruchamiania za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS. Wprowadź hasło sprzętowe, gdy zobaczysz kłódkę i pole hasła:

Ekran startowy z ikoną kłódki i polem hasła

Wyłączanie hasła sprzętowego

  1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Podczas uruchamiania pojawi się monit o wprowadzenie hasła sprzętowego.
  2. Gdy zostanie wyświetlone okno narzędzi, kliknij pozycję Narzędzia na pasku menu, a następnie wybierz opcję Narzędzie bezpiecznego uruchamiania lub Narzędzie hasła sprzętowego.
  3. Kliknij opcję Wyłącz hasło sprzętowe.
  4. Ponownie wpisz hasło sprzętowe, gdy pojawi się odpowiednie okno.
  5. Wyjdź z narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Uruchom ponownie.

Zapomniane hasło sprzętowe

Jeśli nie pamiętasz hasła sprzętowego, umów się na osobiste spotkanie serwisowe w sklepie Apple Store lub w Autoryzowanym Serwisie Apple. Na spotkanie przynieś komputer Mac. Weź ze sobą dowód zakupu, na przykład oryginalny paragon lub fakturę.

Data publikacji: