Ustawianie hasła sprzętowego na komputerze Mac

W przypadku ustawienia hasła sprzętowego użytkownicy, którzy go nie znają, nie mogą uruchomić komputera z dysku innego niż wyznaczony dysk startowy.

Ta funkcja wymaga komputera Mac z procesorem Intel. Aby uzyskać równoważny poziomu bezpieczeństwa na komputerze Mac z układem scalonym Apple wystarczy włączyć funkcję FileVault. Jeśli komputer Mac jest zarządzany za pomocą rozwiązania MDM (zarządzania urządzeniami mobilnymi), administratorzy MDM mogą również zdalnie go zablokować.

Włączanie hasła sprzętowego

  1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS.
  2. Po wyświetleniu okna narzędzi kliknij pozycję Narzędzia na pasku menu, a następnie wybierz opcję Narzędzie bezpiecznego uruchamiania lub Narzędzie hasła sprzętowego.
  3. Kliknij opcję Włącz hasło sprzętowe.
  4. Wprowadź hasło sprzętowe w odpowiednich polach, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło. Zapamiętaj to hasło.
  5. Wyjdź z narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Uruchom ponownie.

Komputer Mac prosi o hasło sprzętowe tylko podczas próby uruchomienia z urządzenia pamięci masowej innego niż to, które wybrano w preferencjach Dysk startowy lub podczas uruchamiania za pomocą funkcji odzyskiwania systemu macOS. Podaj hasło sprzętowe, gdy zobaczysz kłódkę i pole hasła:

Ekran startowy z ikoną kłódki i polem hasła

Wyłączanie hasła sprzętowego

  1. Uruchom komputer w trybie odzyskiwania systemu macOS. Podczas uruchamiania pojawi się monit o wprowadzenie hasła sprzętowego.
  2. Po wyświetleniu okna narzędzi kliknij pozycję Narzędzia na pasku menu, a następnie wybierz opcję Narzędzie bezpiecznego uruchamiania lub Narzędzie hasła sprzętowego.
  3. Kliknij opcję Wyłącz hasło sprzętowe.
  4. Ponownie wpisz hasło sprzętowe, gdy pojawi się odpowiednie okno.
  5. Wyjdź z narzędzia, a następnie wybierz kolejno opcje menu Apple  > Uruchom ponownie.

Jeśli nie pamiętasz hasła sprzętowego

Jeśli nie pamiętasz hasła sprzętowego, umów się na osobiste spotkanie serwisowe w sklepie Apple Store lub w Autoryzowanym Serwisie Apple. Na spotkanie przynieś komputer Mac. Weź ze sobą dowód zakupu, na przykład oryginalny paragon lub fakturę.

Data publikacji: