Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4.

Uaktualnianie systemu

  1. Przed instalacją utwórz kopię zapasową systemu. Możesz to zrobić przy użyciu programu Time Machine.
  2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
  3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
  4. Aby automatycznie wyszukać w sklepie Mac App Store najnowsze oprogramowanie firmy Apple, w tym to uaktualnienie, należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple ().
  5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie Wsparcia Apple

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu Mavericks. Poprawia ono stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. 

Cechy tego uaktualnienia:

  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwiał niektórym komputerom Mac automatyczne łączenie się ze znanymi sieciami Wi-Fi.
  • Rozwiązuje problem, który powodował niepoprawne wyświetlanie tła lub logo Apple podczas uruchamiania komputera.
  • Poprawia niezawodność wybudzania z trybu uśpienia.
  • Zawiera przeglądarkę Safari 7.0.5.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: