Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4

Dowiedz się na temat uaktualnienia systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.4.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnianie systemu

  1. Przed instalacją utwórz backup systemu. Możesz to zrobić przy użyciu aplikacji Time Machine.
  2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
  3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny OS X wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
  4. Należy wybrać polecenie Uaktualnienia z menu Apple (), aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania w sklepie Mac App Store, w tym tego uaktualnienia.
  5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie Wsparcia Apple

Informacje o uaktualnieniu

Uaktualnienie systemu Mavericks do wersji 10.9.4 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks. Poprawia ono stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. 

Cechy tego uaktualnienia:

  • Naprawiono błąd, który uniemożliwiał niektórym komputerom Mac automatyczne połączenie ze znanymi sieciami Wi-Fi.
  • Naprawiono błąd powodujący, że tło lub logo Apple pojawiało się podczas uruchamiania w sposób nieprawidłowy.
  • Poprawiono niezawodność wybudzania z trybu uśpienia.
  • Zawiera przeglądarkę Safari 7.0.5.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: