Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2

Ten artykuł zawiera informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks.

Uaktualnianie systemu

 1. Przed instalacją utwórz backup systemu. Możesz to zrobić przy użyciu aplikacji Time Machine.
 2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
 3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
 4. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uaktualnienia, aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania Apple w sklepie Mac App Store, w tym tego uaktualnienia.
 5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu funkcji Uaktualnienia. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple

Informacje o uaktualnieniu: rozwiązuje problem, w wyniku którego przyciski w Preferencjach systemowych mogą przestać odpowiadać

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks. Poprawia ono stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. Cechy tego uaktualnienia:

 • Dodano możliwość wykonywania i odbierania połączeń audio FaceTime. 
 • Dodano obsługę połączeń oczekujących dla połączeń audio i wideo FaceTime.
 • Dodano możliwość blokowania przychodzących wiadomości iMessage od pojedynczych nadawców.
 • Poprawiono stabilność i zgodność aplikacji Mail.
 • Poprawiono dokładność licznika nieprzeczytanych wiadomości w aplikacji Mail.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający aplikacji Mail otrzymywanie nowych wiadomości od niektórych dostawców 
 • Poprawiono kompatybilność opcji automatycznego wypełniania w przeglądarce Safari.
 • Naprawiono problem mogący powodować zniekształcenia dźwięku na niektórych komputerach Mac.
 • Zwiększono niezawodność połączenia z serwerem plików za pomocą protokołu SMB2.
 • Naprawiono problem mogący powodować rozłączenie połączenia VPN.
 • Ulepszono nawigację przy użyciu funkcji VoiceOver w aplikacji Mail i Finderze.
 • Poprawiono niezawodność funkcji VoiceOver podczas poruszania się po witrynach internetowych.
 • Poprawiono zgodność z archiwizowanymi skrzynkami pocztowymi Google.
 • Zawiera ogólne ulepszania dotyczące etykiet Gmail.
 • Poprawiono przeglądanie w przeglądarce Safari i instalację uaktualnień oprogramowania podczas używania uwierzytelnionego serwera proxy.
 • Naprawiono błąd mogący spowodować, że sklep Mac App Store oferował uaktualnienia dla aktualnych aplikacji.
 • Zwiększono niezawodność bezdyskowej usługi NetBoot w systemie OS X Server.
 • Naprawiono obsługę sterownika brajlowskiego dla niektórych wyświetlaczy HandyTech.
 • Rozwiązano problem z używaniem bezpiecznego rozruchu z niektórymi systemami. 
 • Poprawiono zgodność kart ExpressCard dla niektórych modelów MacBooka Pro z 2010 r.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający drukowanie do drukarek udostępnionych przez system Windows XP.
 • Rozwiązano problem z pękiem kluczy, który mógł powodować powtarzające się monity o odblokowanie pęku kluczy „Rzeczy lokalne”.
 • Naprawia błąd uniemożliwiający otworzenie niektórych okienek preferencji w Preferencjach systemowych.
 • Naprawia błąd uniemożliwiający migrację po zakończeniu w Asystencie ustawień.
 • Naprawia błąd weryfikacji połączenia SSL.

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: