Informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2

Ten artykuł zawiera informacje o uaktualnieniu systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks.

Uaktualnianie systemu

 1. Przed instalacją utwórz kopię zapasową systemu. Możesz to zrobić przy użyciu programu Time Machine.
 2. Po rozpoczęciu uaktualniania systemu nie wolno przerywać procesu instalacji.
 3. Zainstalowanie oprogramowania modyfikującego system operacyjny wydanego przez inną firmę lub zmodyfikowanie systemu operacyjnego w inny sposób może doprowadzić do nieoczekiwanych rezultatów.
 4. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Uaktualnienia, aby sprawdzić dostępność najnowszego oprogramowania firmy Apple w sklepie Mac App Store, w tym tego uaktualnienia.
 5. Może zostać wyświetlona lista innych uaktualnień oprogramowania dla komputera, które należy zainstalować. Rozmiar plików uaktualnień może być różny dla poszczególnych komputerów, jeśli uaktualnienia są instalowane przy użyciu narzędzia Uaktualnienia programów. Dodatkowo niektóre uaktualnienia muszą zostać zainstalowane przed innymi.

Można również pobrać ręczny instalator uaktualnienia. Jest to przydatna opcja, dzięki której do uaktualnienia wielu komputerów wystarczy jednokrotne pobranie uaktualnienia. Instalatory autonomiczne są dostępne w witrynie materiałów do pobrania firmy Apple

Informacje o uaktualnieniu: rozwiązuje problem, w wyniku którego przyciski w Preferencjach systemowych mogą przestać odpowiadać

Uaktualnienie systemu OS X Mavericks do wersji 10.9.2 jest zalecane dla wszystkich użytkowników systemu OS X Mavericks. Poprawia ono stabilność, zgodność i bezpieczeństwo komputera Mac. Cechy tego uaktualnienia:

 • Dodaje możliwość nawiązywania i odbierania połączeń głosowych w trybie FaceTime 
 • Dodaje obsługę oczekujących połączeń głosowych i wideo w trybie FaceTime
 • Dodaje możliwość blokowania wiadomości iMessage przychodzących od określonych nadawców
 • Zawiera ogólne ulepszenia stabilności i zgodności aplikacji Mail
 • Poprawia dokładność określania liczby nieprzeczytanych wiadomości w aplikacji Mail
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który uniemożliwiał aplikacji Mail odbieranie nowych wiadomości od niektórych usługodawców 
 • Poprawia zgodność automatycznego wypełniania w aplikacji Safari
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który mógł powodować zakłócenia dźwięku na niektórych komputerach Mac
 • Zwiększa niezawodność podczas nawiązywania połączeń z serwerem plików przy użyciu protokołu SMB2
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który mógł powodować przerywanie połączeń VPN
 • Ulepsza nawigację przy użyciu funkcji VoiceOver w aplikacjach Mail i Finder
 • Ulepsza niezawodność funkcji VoiceOver podczas przeglądania witryn internetowych
 • Zwiększa zgodność z folderami Archiwum w skrzynkach pocztowych usługi Gmail
 • Zawiera usprawnienia obsługi etykiet w usłudze Gmail
 • Ulepsza przeglądanie w aplikacji Safari i instalowanie uaktualnień oprogramowania w przypadku korzystania z uwierzytelnionego internetowego serwera proxy
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który może być przyczyną oferowania w sklepie Mac App Store uaktualnień do aplikacji, które są już w najnowszej wersji
 • Ulepsza niezawodność bezdyskowego rozruchu za pomocą technologii NetBoot w systemie OS X Server
 • Zawiera rozwiązanie problemu z obsługą sterowników niektórych monitorów Braille'a firmy HandyTech
 • Zawiera rozwiązanie problemu występującego podczas uruchamiania niektórych systemów w trybie bezpiecznym (Safe Boot) 
 • Ulepsza zgodność gniazda ExpressCard w niektórych modelach komputerów MacBook Pro 2010
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który uniemożliwiał drukowanie na drukarkach udostępnionych przy użyciu systemu Windows XP
 • Zawiera rozwiązanie problemu z pękiem kluczy, który mógł powodować wielokrotne wyświetlanie monitu o odblokowanie pęku kluczy „Rzeczy lokalne”
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który mógł uniemożliwiać otwieranie niektórych okienek preferencji w oknie Preferencje systemowe
 • Zawiera rozwiązanie problemu, który mógł uniemożliwiać ukończenie migracji w Asystencie ustawień
 • Zawiera poprawkę dla weryfikacji połączeń SSL

Szczegółowe informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w tym uaktualnieniu można znaleźć w artykule Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: