Używanie klawiszy funkcyjnych na komputerze Mac

Klawiszy w górnym rzędzie klawiatury Apple można używać do kontrolowania wbudowanych funkcji komputera Mac lub jako standardowych klawiszy funkcyjnych.

Kontrolowanie funkcji na komputerze Mac

Domyślnie za pomocą górnego rzędu klawiszy na klawiaturze Apple można kontrolować różne funkcje komputera Mac. Na przykład naciśnięcie klawiszy z ikoną głośnika powoduje dopasowanie poziomu głośności.

ilustrowany schemat klawiszy funkcyjnych MacBooka Air

Jeśli komputer Mac jest wyposażony w pasek Touch Bar, dowiedz się, jak używać klawiszy funkcyjnych na MacBooku Pro z paskiem Touch Bar.


Używanie standardowych klawiszy funkcyjnych

Standardowe klawisze funkcyjne działają różnie w zależności od aplikacji i skonfigurowanych skrótów klawiszowych. Niektóre aplikacje mają własne preferencje skrótów klawiszowych, które można dostosować.

Aby użyć standardowych klawiszy funkcyjnych, przytrzymaj klawisz (Function) (Fn)/klawisz kuli ziemskiej  podczas naciskania klawisza funkcyjnego. Na przykład naciśnięcie klawiszy Fn+F12 (ikona głośnika) powoduje wykonanie czynności przypisanej do klawisza F12, a nie zwiększenie głośności dźwięku z głośników. 

Jeśli na klawiaturze nie ma klawisza Fn, spróbuj nacisnąć i przytrzymać klawisz Control podczas naciskania klawisza funkcyjnego.


Zmiana domyślnego zachowania klawisza funkcyjnego

Jeśli chcesz, aby klawisze w górnym rzędzie działały jako standardowe klawisze funkcyjne bez naciskania i przytrzymywania klawisza Fn:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe.
  2. Kliknij pozycję Klawiatura.
  3. Zaznacz pole wyboru Używaj klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych. 


Jeśli nie widzisz pola wyboru Używaj klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych

Jeśli nie widzisz pola wyboru Używaj klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych, możesz używać klawiatury firmy innej niż Apple. W przypadku takiej klawiatury konieczna może być zmiana jej funkcji za pomocą odpowiedniego narzędzia. Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta klawiatury.


Więcej informacji

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: