Zmienianie działania klawiszy funkcyjnych na komputerze Mac

Górnego rzędu klawiszy na klawiaturze Apple można używać jako standardowych klawiszy funkcyjnych albo do kontrolowania wbudowanych funkcji komputera Mac.

Jeśli na niektórych klawiszach w górnym rzędzie klawiatury Apple są nadrukowane ikony, tych klawiszy można używać do wykonywania funkcji specjalnych wskazywanych przez poszczególne ikony. Mogą również służyć jako standardowe klawisze funkcyjne (od F1 do F12). 

Działania wykonywane przez standardowe klawisze funkcyjne różnią się w zależności od aktualnie używanej aplikacji lub od skrótów klawiszowych wymienionych w okienku Klawiatura i mysz w Preferencjach systemowych:

  • Domyślnie naciśnięcie jednego z tych klawiszy powoduje wykonanie funkcji specjalnej, która jest wskazywana przez ikonę nadrukowaną na klawiszu. Na przykład naciśnięcie klawiszy z ikoną głośnika powoduje dopasowanie poziomu głośności.
  • Aby użyć jednego z tych klawiszy jako standardowego klawisza funkcyjnego, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Fn (zwykle znajdujący się w lewym dolnym rogu klawiatury) podczas naciskania klawisza funkcyjnego. Na przykład naciśnięcie klawiszy Fn+F10 (ikona głośnika) powoduje wykonanie funkcji przypisanej do klawisza F10, a nie włączenie lub wyłączenie wyciszenia.

Aby klawisze w górnym rzędzie działały jako standardowe klawisze funkcyjne bez naciskania i przytrzymywania klawisza Fn:

  1. Z menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
  2. Kliknij pozycję Klawiatura.
  3. Kliknij kartę Klawiatura, jeśli nie jest wybrana.
  4. Zaznacz pole wyboru „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych”.

Gdy ta opcja jest włączona, klawisze w górnym rzędzie działają jak standardowe klawisze funkcyjne (F1–F12). Aby użyć funkcji wskazywanej przez ikonę na klawiszu, należy przytrzymać klawisz Fn podczas naciskania klawisza.

Data publikacji: