Skróty funkcji dostępności na komputerze Mac

Skróty funkcji dostępności pomagają w obsłudze komputera Mac za pomocą klawiatury lub urządzenia wspomagającego. W przypadku niektórych funkcji dostępności możesz też poprosić o pomoc Siri.

Zarządzanie opcjami dostępności za pomocą klawiatury i Siri

Poniżej znajdziesz skróty klawiszowe funkcji dostępności na komputerze Mac. Możesz także poprosić Siri o wykonanie tych czynności. Na przykład możesz poprosić Siri „Turn VoiceOver On” („Włącz funkcję VoiceOver”).

Czynność Skrót
Wyświetla okno Opcje dostępności Option-Command-F5
lub naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID (przycisk zasilania) na obsługiwanych modelach1
Włącza i wyłącza funkcję VoiceOver2 Command-F5 lub fn-Command-F5
lub przytrzymaj klawisz Command i naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID na obsługiwanych modelach1
Otwiera Narzędzie VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona)2 Control-Option-F8 lub Fn-Control-Option-F8
Włącza lub wyłącza powiększenie3 Option-Command-8
Powiększa obraz3 Option-Command-znak plus (+)
Pomniejsza obraz3 Option-Command-znak minus (-)
Włącza lub wyłącza ustawienie Odwróć kolory Control-Option-Command-8
Zmniejsza kontrast Control-Option-Command-przecinek (,)
Zwiększa kontrast Control-Option-Command-kropka (.)
  1. MacBook Pro (15-calowy, koniec 2016 r.), MacBook Pro (13-calowy, koniec 2016 r., cztery porty Thunderbolt 3)
  2. Aby korzystać z funkcji VoiceOver i Narzędzia VoiceOver, konieczne może być włączenie opcji „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych” w preferencjach klawiatury. Do działania niektórych z innych skrótów klawiszowych komputera Mac wymagane może też być włączenie w funkcji VoiceOver ignorowania naciśnięcia kolejnych klawiszy.
  3. Aby korzystać ze skrótów sterujących powiększeniem, konieczne może być włączenie opcji „Używaj skrótów klawiszowych do przybliżania” w preferencjach dostępności.

Używanie klawiatury jako myszy dzięki funkcji pełnego dostępu z klawiatury

Funkcja pełnego dostępu z klawiatury umożliwia poruszanie się po elementach na ekranie i aktywowanie ich za pomocą klawiatury używanej jako myszy. Do poruszania się po elementach na ekranie używa się klawiszy Tab i strzałek, a spacja służy do wybierania elementów.

Aby włączyć funkcję pełnego dostępu z klawiatury, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz kolejno menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Klawiatura.
  2. Kliknij opcję Skróty.
  3. Aby poruszać się tylko po polach tekstowych i listach na ekranie, wybierz opcję „tylko pola tekstowe i listy”. Aby włączyć opcję pełnego dostępu z klawiatury i poruszać się po wszystkich elementach na ekranie, wybierz opcję „wszystkie elementy sterujące”.
Czynność Skrót
Zmienia tryb nawigacji na obsługujący wszystkie elementy sterujące na ekranie lub tylko pola tekstowe i listy Control-F7
Powoduje przejście do następnego elementu sterującego. Tab
Powoduje przejście do poprzedniego elementu sterującego. Shift-Tab
Powoduje przejście do następnego elementu sterującego, gdy jest zaznaczone pole tekstowe. Control-Tab
Przenosi fokus na poprzednią grupę elementów sterujących Control-Shift-Tab
Powoduje przejście do sąsiedniego elementu na liście, sąsiedniej grupy kart lub najbliższego menu
Zmienia ustawienia suwaków i regulatorów (strzałka w górę zwiększa wartości, a strzałka w dół je zmniejsza)
Klawisze strzałek
Powoduje przejście do elementu sterującego, który znajduje się obok pola tekstowego. Control-klawisze strzałek
Wybiera wskazaną pozycję menu Spacja
Powoduje kliknięcie domyślnego przycisku lub wykonanie domyślnej akcji. Return lub Enter
Kliknięcie przycisku Anuluj lub zamknięcie menu bez wybierania jakiejkolwiek pozycji Esc
Przenosi fokus na poprzedni panel Control-Shift-F6
Powoduje przejście do menu stanu na pasku menu Control-F8
Uaktywnia następne otwarte okno w aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie Command-akcent (`)
Uaktywnia poprzednie otwarte okno w aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie Shift-Command-akcent (`)
Przenosi fokus do szufladki okna Option-Command-akcent (`)

Aby korzystać z tych skrótów, naciśnij najpierw klawisze Control+F2 w celu umieszczenia fokusu na pasku menu.

Czynność Skrót
Powoduje przejście z jednego menu do drugiego. Strzałka w lewo, strzałka w prawo
Otwiera zaznaczone menu. Return
Powoduje przejście między elementami zaznaczonego menu Strzałka w górę, strzałka w dół
Powoduje przejście bezpośrednio do danego elementu menu w zaznaczonym menu. Wpisanie nazwy pozycji w menu
Wybiera wskazaną pozycję menu Return

Przesuwanie wskaźnika myszy za pomocą przycisków myszy

Po włączeniu funkcji Przyciski myszy można korzystać z klawiatury lub klawiszy jej części numerycznej do poruszania wskaźnikiem myszy.

Czynność Skrót
Przesuwa wskaźnik w górę 8 lub 8 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w dół K lub 2 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo U lub 4 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo O lub 6 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo i w dół J lub 1 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo i w dół L lub 3 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo i w górę 7 lub 7 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo i w górę 9 lub 9 na klawiaturze numerycznej
Powoduje naciśnięcie przycisku myszy I lub 5 na klawiaturze numerycznej
Powoduje naciśnięcie i przytrzymanie przycisku myszy M lub 0 na klawiaturze numerycznej
Zwalnia przycisk myszy . (kropka)

Więcej informacji

Data publikacji: