Skróty ułatwień dostępu na komputerze Mac

Skróty funkcji dostępności pomagają w obsłudze komputera Mac za pomocą klawiatury lub urządzenia wspomagającego. W przypadku niektórych funkcji dostępności możesz też poprosić o pomoc Siri.

Zarządzanie opcjami dostępności za pomocą klawiatury i Siri

Użyj tych skrótów klawiszowych, aby kontrolować opcje dostępności, albo po prostu zapytaj Siri. Na przykład możesz poprosić Siri „Turn VoiceOver On” („Włącz funkcję VoiceOver”).

Czynność Skrót
Wyświetla panel Skróty dostępności Option+Command+F5
lub naciśnij trzykrotnie Touch ID (przycisk zasilania) na obsługiwanych modelach
Włącza lub wyłącza funkcję VoiceOver1 Command+F5
albo Fn+Command+F5
lub naciśnij i przytrzymaj klawisz Command i naciśnij trzykrotnie czytnik Touch ID na obsługiwanych modelach
Otwiera Narzędzie VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona)1 Control+Option+F8 lub Fn+Control+Option+F8
Włącza lub wyłącza powiększenie2 Option+Command+8
Powiększa obraz2 Option+Command+znak plus (+)
Pomniejsza obraz2 Option+Command+znak minus (-)
Odwraca kolory3 Control+Option+Command+8 
Zmniejsza kontrast Control+Option+Command+przecinek (,)
Zwiększa kontrast Control+Option+Command+kropka (.)

1. Aby korzystać z funkcji VoiceOver i Narzędzia VoiceOver, konieczne może być włączenie opcji Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy funkcyjnych w preferencjach klawiatury. Do działania niektórych z innych skrótów klawiszowych Maca wymagane może też być włączenie w funkcji VoiceOver ignorowania naciśnięcia kolejnych klawiszy.

2. Aby korzystać ze skrótów sterujących powiększeniem, konieczne może być włączenie opcji Używaj skrótów klawiszowych do przybliżania w preferencjach dostępności.

3. Aby włączyć ten skrót, wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Klawiatura. Na karcie Skróty wybierz pozycję Dostępność po lewej stronie, a następnie po prawej stronie wybierz opcję Odwróć kolory.


Używanie klawiatury jako myszy

Możesz poruszać się po elementach na ekranie i aktywować je za pomocą klawiatury używanej jako myszy. 

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Klawiatura.
  2. Kliknij opcję Skróty.
  3. Na dole okna preferencji zaznacz pole wyboru przy opcji Przenoś fokus między elementami sterującymi przy użyciu klawiatury. (W systemie macOS Mojave lub starszym to ustawienie jest widoczne jako przycisk Wszystkie elementy sterujące.)
Czynność Skrót
Zmienia tryb nawigacji na obsługujący wszystkie elementy sterujące na ekranie lub tylko pola tekstowe i listy Control+F7 lub Fn+Control+F7
Powoduje przejście do następnego elementu sterującego Tab
Powoduje przejście do poprzedniego elementu sterującego Shift-Tab
Powoduje przejście do następnego elementu sterującego, gdy jest zaznaczone pole tekstowe Control-Tab
Przenosi fokus na poprzednią grupę elementów sterujących Control+Shift+Tab
Powoduje przejście do sąsiedniego elementu na liście, sąsiedniej grupy kart lub najbliższego menu
Zmienia ustawienia suwaków i regulatorów (strzałka w górę zwiększa wartości, a strzałka w dół je zmniejsza)
Klawisze strzałek
Powoduje przejście do elementu sterującego, który znajduje się obok pola tekstowego Control+klawisze strzałek
Wybiera wskazaną pozycję menu Spacja
Powoduje kliknięcie domyślnego przycisku lub wykonanie domyślnej akcji Return lub Enter
Kliknięcie przycisku Anuluj lub zamknięcie menu bez wybierania jakiejkolwiek pozycji Esc
Przenosi fokus na poprzedni panel Control+Shift+F6
Powoduje przejście do menu stanu na pasku menu Control+F8 lub Fn+Control+F8
Uaktywnia następne otwarte okno w aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie Command+lewostronny akcent (`)
Uaktywnia poprzednie otwarte okno w aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie Shift+Command+lewostronny akcent (`)
Przenosi fokus do szufladki okna Option+Command+lewostronny akcent (`)

Aby korzystać z tych skrótów, naciśnij najpierw klawisze Control+F2 lub Fn+Control+F2 w celu umieszczenia fokusu na pasku menu.

Czynność Skrót
Powoduje przejście z jednego menu do drugiego Strzałka w lewo, strzałka w prawo
Otwiera zaznaczone menu Return
Powoduje przejście między elementami zaznaczonego menu Strzałka w górę, strzałka w dół
Powoduje przejście bezpośrednio do danego elementu menu w zaznaczonym menu Wpisanie nazwy pozycji w menu
Wybiera wskazaną pozycję menu Return


Przesuwanie wskaźnika myszy za pomocą przycisków myszy

Po włączeniu funkcji Przyciski myszy można korzystać z klawiatury lub klawiszy jej części numerycznej do poruszania wskaźnikiem myszy.

Czynność Skrót
Przesunięcie wskaźnika w górę 8 lub 8 na klawiaturze numerycznej
Przesuniecie wskaźnika w dół K lub 2 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo U lub 4 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo O lub 6 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo i w dół J lub 1 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo i w dół L lub 3 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w lewo i w górę 7 lub 7 na klawiaturze numerycznej
Przesuwa wskaźnik w prawo i w górę 9 lub 9 na klawiaturze numerycznej
Powoduje naciśnięcie przycisku myszy I lub 5 na klawiaturze numerycznej
Powoduje naciśnięcie i przytrzymanie przycisku myszy M lub 0 na klawiaturze numerycznej
Zwalnia przycisk myszy . (kropka)


Data publikacji: