Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 6.2

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Xcode 6.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Xcode 6.2

 • subversion

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9.4 lub nowszy

  Zagrożenie: liczne luki w zabezpieczeniach systemu Apache Subversion.

  Opis: w zabezpieczeniach systemu Apache Subversion występowały liczne luki, z których najpoważniejsza mogła pozwolić atakującemu z uprzywilejowanym dostępem na podszycie się pod serwery SSL za pośrednictwem spreparowanego certyfikatu. Ten problem rozwiązano przez uaktualnienie systemu Apache Subversion do wersji 1.7.19.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-3522

  CVE-2014-3528

  CVE-2014-3580

  CVE-2014-8108

 • Git

  Dostępne dla: OS X Mavericks 10.9.4 lub nowszy

  Zagrożenie: przeprowadzenie synchronizacji ze złośliwie spreparowanym repozytorium git może skutkować umieszczeniem nieoczekiwanych plików w katalogu .git.

  Opis: podczas kontroli niedozwolonych ścieżek nie uwzględniano nierozróżniania wielkości liter i znaków Unicode. Ten problem rozwiązano przez zastosowanie dodatkowych testów sprawdzających.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-9390: Matt Mackall (Mercurial) i Augie Fackler (Mercurial)

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: