Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń OS X NTP

 • ntpd

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.1

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w usłudze ntpd występowało kilka problemów, które mogły umożliwić atakującemu wyzwolenie przepełnień buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania błędów.

  Aby sprawdzić wersję usługi ntpd, wpisz następujące polecenie w programie Terminal: what /usr/sbin/ntpd. To uaktualnienie zawiera następujące wersje:

  • Mountain Lion: ntp-77.1.1
  • Mavericks: ntp-88.1.1
  • Yosemite: ntp-92.5.1

   

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-9295: Stephen Roettger z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: