Informacje o Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP

Ten dokument zawiera informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w Uaktualnieniu zabezpieczeń OS X NTP.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Uaktualnienie zabezpieczeń OS X NTP

 • ntpd

  Dostępne dla: systemów OS X Mountain Lion 10.8.5, OS X Mavericks 10.9.5 i OS X Yosemite 10.10.1

  Zagrożenie: osoba atakująca zdalnie może być w stanie wykonać dowolny kod.

  Opis: w usłudze ntpd występowało kilka problemów, które mogły umożliwić atakującemu wyzwolenie przepełnień buforu. Te problemy rozwiązano przez poprawienie mechanizmu sprawdzania błędów.

  Aby sprawdzić wersję usługi ntpd, wpisz następujące polecenie w programie Terminal: what /usr/sbin/ntpd. To uaktualnienie zawiera następujące wersje:

  • Mountain Lion: ntp-77.1.1
  • Mavericks: ntp-88.1.1
  • Yosemite: ntp-92.5.1

   

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-9295: Stephen Roettger z zespołu do spraw bezpieczeństwa w firmie Google

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: