Informacje o zawartości związanej z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.2

W tym dokumencie opisano zawartość związaną z zabezpieczeniami w oprogramowaniu Apple TV 7.0.2.

W celu ochrony swoich klientów firma Apple nie ujawnia, nie omawia ani nie potwierdza problemów dotyczących zabezpieczeń przed ich pełnym zbadaniem i udostępnieniem wszelkich niezbędnych poprawek lub wersji oprogramowania. Więcej informacji o bezpieczeństwie produktów firmy Apple można znaleźć w witrynie Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Informacje o kluczu PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple zawiera artykuł Używanie klucza PGP serwisu Bezpieczeństwo produktów firmy Apple.

Tam, gdzie jest to możliwe, w odniesieniu do luk w zabezpieczeniach są używane identyfikatory CVE, aby ułatwić uzyskanie dalszych informacji.

Informacje o innych uaktualnieniach zabezpieczeń zawiera artykuł Uaktualnienia zabezpieczeń firmy Apple.

Apple TV 7.0.2

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: osoba atakująca mająca uprzywilejowany dostęp do sieci może spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji lub wykonanie dowolnego kodu.

  Opis: w oprogramowaniu WebKit występowało kilka błędów powodujących uszkodzenie zawartości pamięci. Te problemy rozwiązano przez poprawienie obsługi pamięci.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4452

  CVE-2014-4462

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: użytkownik lokalny może być w stanie uruchomić niepodpisany kod.

  Opis: w procedurze obsługi plików wykonywalnych Mach-O z nakładającymi się segmentami występował błąd dotyczący zarządzania stanem. Ten problem rozwiązano przez poprawienie procedury sprawdzania poprawności rozmiarów segmentów.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4455: @PanguTeam

 • Urządzenie Apple TV

  Dostępne dla: urządzenia Apple TV (3. generacji i nowsze)

  Zagrożenie: złośliwie spreparowana aplikacja może być w stanie wykonać dowolny kod z uprawnieniami systemowymi.

  Opis: w procedurze obsługi niektórych pól metadanych obiektów IOSharedDataQueue występował błąd sprawdzania poprawności. Ten problem rozwiązano przez relokację metadanych.

  Identyfikator CVE

  CVE-2014-4461: @PanguTeam

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: