Jeśli po włączeniu opcji Synchronizuj bibliotekę brakuje utworów w bibliotece muzycznej

Upewnij się, że na wszystkich urządzeniach zalogowano się przy użyciu tego samego konta Apple ID, które jest używane w usłudze Apple Music, i włączono opcję Synchronizuj bibliotekę. Jeśli przechowujesz bibliotekę muzyczną na komputerze, sprawdź stan utworów w chmurze oraz znajdź brakującą muzykę i rozwiąż problemy.

Usługa Apple Music nie służy do tworzenia backupów. Pamiętaj, aby utworzyć backup biblioteki muzycznej przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

Najpierw sprawdź następujące kwestie.


Sprawdzenie statusu utworów w chmurze na Macu lub komputerze PC

  1. Na Macu otwórz aplikację Apple Music. Na komputerze PC otwórz aplikację iTunes, z menu podręcznego wybierz opcję Muzyka, a następnie kliknij pozycję Biblioteka.
  2. Na pasku bocznym wybierz opcję Utwory.
  3. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż opcje widoku.
  4. Wybierz opcję Status w chmurze i Pobieranie z chmury.

Sprawdź, czy obok utworów są następujące statusy, i dowiedz się, co zrobić.

Aplikacja Apple Music wyświetlająca statusy chmury obok utworów

Oczekiwanie

Utwór nie pojawi się na innych urządzeniach, ponieważ oczekuje na przesłanie. Wybierz opcję Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę iCloud. Następnie sprawdź, czy utwór pojawił się na innych urządzeniach.

Usunięty

Utwór został usunięty z innego urządzenia z włączoną funkcją Synchronizuj bibliotekę. Jeśli chcesz, aby utwór pojawił się na innych urządzeniach, kliknij strzałkę przycisk Usunięto obok utworu, a następnie kliknij polecenie Dodaj do biblioteki muzycznej w chmurze.

Komunikat z informacją, że utwór został usunięty na innym urządzeniu, oraz opcje usunięcia, zachowania lub dodania utworu do biblioteki muzycznej w chmurze.

Wykrzyknik

Utworu nie można odtworzyć ani zsynchronizować między urządzeniami, dopóki nie zostanie zlokalizowany oryginalny plik. Kliknij wykrzyknik ikona nieprawidłowej lokalizacji i polecenie Zlokalizuj. 

Komunikat z prośbą o zlokalizowanie brakującego utworu

Jeśli utwór zostanie zlokalizowany, pojawi się monit o użycie tej lokalizacji do znalezienia innych utworów, których brakuje w bibliotece. Jeśli zobaczysz ten komunikat, kliknij polecenie Znajdź pliki.

Utwór jest wyszarzony

Jeśli obok utworu, który jest wyszarzony, widzisz komunikat Już niedostępne, oznacza to, że utwór został dodany z Apple Music, a następnie usunięty z katalogu Apple Music.

Dowiedz się, co oznaczają różne ikony i symbole chmur obok utworów w aplikacji Apple Music

Dowiedz się, co oznaczają różne ikony chmury i symbole obok utworów w aplikacji iTunes


Wyszukiwanie brakującego utworu na komputerze

  1. Przeszukaj Maca lub komputer PC w poszukiwaniu brakującego utworu.
  2. Gdy znajdziesz brakujący utwór, przeciągnij go do aplikacji Apple Music lub iTunes.
  3. W aplikacji Apple Music lub iTunes wybierz opcję Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę iCloud.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: