Pomoc dotycząca biblioteki muzycznej iCloud

Rozwiązywanie często występujących problemów, takich jak brakujące utwory lub grafika oraz powielone playlisty.

Biblioteka muzyczna iCloud to funkcja usług Apple Music i iTunes Match, która zapewnia użytkownikowi dostęp do całej zawartości z dowolnych urządzeń, pod warunkiem zalogowania się na tych urządzeniach przy użyciu tego samego konta Apple ID i włączenia biblioteki muzycznej iCloud.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności opisanych w tym artykule upewnij się, że biblioteka muzyczna iCloud jest poprawnie skonfigurowana i używasz najnowszej wersji systemu iOS, systemu macOS i programu iTunes. Jeśli nie masz subskrypcji usługi Apple Music lub usługi iTunes Match, dowiedz się więcej na temat uzyskiwania dostępu do kolekcji muzyki na wszystkich posiadanych urządzeniach.


Biblioteka muzyczna iCloud nie służy do tworzenia backupów. Pamiętaj, aby zawsze utworzyć backup swojej kolekcji muzyki przed wprowadzaniem zmian.

Jeśli biblioteka muzyczna iCloud nie reaguje lub przekracza limit czasu

Spróbuj wykonać następujące czynności:

Wyłącz i włącz ponownie bibliotekę muzyczną iCloud

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka, a następnie stuknij opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją wyłączyć.
 2. Zamknij Ustawienia.
 3. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Muzyka, a następnie stuknij opcję Biblioteka muzyczna iCloud, aby ją włączyć.

Na komputerze Mac lub PC:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje i usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się po lewej stronie opcji Biblioteka muzyczna iCloud.
  Windows: z paska menu na górze okna programu iTunes wybierz kolejno Edycja > Preferencje i usuń zaznaczenie pola wyboru znajdującego się po lewej stronie opcji Biblioteka muzyczna iCloud.
 3. Zamknij okno Preferencje.
 4. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje i zaznacz pole wyboru znajdujące się po lewej stronie opcji Biblioteka muzyczna iCloud.
  Windows: z paska menu na górze okna programu iTunes wybierz kolejno Edycja > Preferencje i zaznacz pole wyboru znajdujące się po lewej stronie opcji Biblioteka muzyczna iCloud.

Jeśli na urządzeniu znajduje się pobrana zawartość, po wyłączeniu opcji Biblioteka muzyczna iCloud zostanie ona usunięta z urządzenia. Po ponownym włączeniu opcji Biblioteka muzyczna iCloud możesz jeszcze raz pobrać zawartość.

Sprawdź bibliotekę iTunes pod kątem utworów, które nie nadają się do przesłania

 1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC i włącz kolumnę Pobieranie z iCloud, aby wyświetlić ikony biblioteki muzycznej iCloud.
 2. Upewnij się, że obok żadnego utworu w bibliotece muzycznej iCloud nie jest widoczna ikona chmury z ukośną kreską ikona braku możliwości przesłania. Ikona Ikona braku możliwości przesłania oznacza, że utworu nie można przesłać.
 3. Przenieś takie utwory do oddzielnego folderu lub na pulpit/biurko. Jeśli te utwory nie są potrzebne, usuń je.
 4. Wyłącz bibliotekę muzyczną iCloud i włącz ją ponownie.
 5. Kiedy usługa iTunes Match zakończy dopasowywanie kwalifikujących się utworów, możesz ponownie dodać niekwalifikujące się utwory do biblioteki iTunes.

Sprawdź, czy jakieś utwory w wersji dla dorosłych zostały dopasowane do wersji czystej

 1. Korzystając z programu iTunes na komputerze Mac lub PC, znajdź utwory w wersji dla dorosłych. Usuń utwory z komputera i biblioteki muzycznej iCloud.
 2. Zaimportuj ponownie utwory z oryginalnego źródła w wysokiej jakości.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud.


Jeśli nie widzisz biblioteki muzycznej iCloud na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Najpierw uruchom ponownie urządzenie z systemem iOS

Jeśli biblioteka ciągle nie jest widoczna po ponownym uruchomieniu:

 1. Wyłącz i włącz ponownie bibliotekę muzyczną iCloud.
 2. Wyloguj się ze sklepu iTunes Store i zaloguj ponownie.


Jeśli nie można pobierać, odtwarzać lub otwierać utworów

Najpierw sprawdź w programie iTunes, czy utwór nadaje się do przesłania. Jeśli utwór został dodany do biblioteki z katalogu Apple Music, może być już niedostępny w tej usłudze.

Sprawdź połączenie internetowe

Otwórz przeglądarkę Safari na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze Mac albo przeglądarkę internetową na komputerze PC. Następnie odwiedź dowolną witrynę, aby sprawdzić, czy masz dobre połączenie Wi-Fi lub połączenie internetowe.

Jeśli nie możesz nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS, spróbuj użyć sieci komórkowej:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Włącz opcję Używaj sieci komórkowej. 

Za pobieranie danych przez sieć komórkową mogą być pobierane opłaty. Skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej w celu poznania szczegółów i uzyskaj informacje o ustawieniach danych sieci komórkowej oraz użyciu danych komórkowych.


Jeśli brakuje niektórych utworów lub nazwy utworów są wyszarzone

Jeśli brakuje zakupionych utworów lub nazwy utworów są wyszarzone, być może są one chronione cyfrowym mechanizmem zabezpieczeń DRM. Aby móc odtwarzać te utwory, musisz autoryzować komputer.

Po dokonaniu autoryzacji z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud.

Jeśli wyszarzone utwory zostały zsynchronizowane z urządzeniem z systemem iOS z komputera Mac lub PC, włącz opcję Biblioteka muzyczna iCloud na komputerze. Biblioteka powinna zostać uaktualniona.


Jeśli brakuje grafik niektórych albumów lub utworów

 1. Znajdź album z brakującą grafiką i kliknij go prawym przyciskiem myszy lub kliknij go, przytrzymując naciśnięty klawisz Control. Aby zaznaczyć więcej niż jeden album, naciśnij i przytrzymaj klawisz Command na klawiaturze, a następnie kliknij kolejne albumy.
 2. Wybierz opcję Pobierz grafikę albumu. Program iTunes doda grafikę albumu. 
 3. Następnie z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Plik > Biblioteka > Uaktualnij bibliotekę muzyczną iCloud.
 4. Po zakończeniu uaktualniania biblioteki muzycznej iCloud uruchom aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS.
 5. Znajdź utwory z brakującą grafiką i usuń pobraną zawartość z urządzenia.
 6. Stuknij ikonę ikona pobierania po prawej stronie utworu, aby ponownie pobrać utwór z biblioteki muzycznej iCloud.


Jeśli niektóre playlisty są powielone na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Usuń powielone playlisty:

 1. Otwórz program iTunes na komputerze Mac lub PC.
 2. Na pasku bocznym z lewej strony znajdź playlistę, którą chcesz usunąć.
 3. Kliknij nazwę playlisty prawym przyciskiem myszy lub kliknij ją z naciśniętym klawiszem Control i wybierz polecenie Usuń. 
 4. Otwórz aplikację Muzyka na urządzeniu z systemem iOS. Playlista powinna zostać automatycznie usunięta. Wyświetlenie zmian może potrwać kilka minut. Dokładny czas jest uzależniony od połączenia internetowego dostępnego na urządzeniu.


Jeśli potrzebujesz pomocy z rozliczeniem

Jeśli Twoja subskrypcja usługi Apple Music lub usługi iTunes Match wygasła z powodu problemu z rozliczeniem, możesz uaktualnić informacje o płatności.

Biblioteka muzyczna iCloud jest dostępna tylko dla osób posiadających subskrypcje usługi Apple Music lub usługi iTunes Match. Jeśli nie chcesz już korzystać z tej funkcji lub innych funkcji dostępnych w ramach tych usług, możesz w dowolnym momencie anulować lub zmienić subskrypcję.


Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal masz problemy z biblioteką muzyczną iCloud, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.


Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: