iMovie dla systemu iOS: co oznacza żółty trójkąt na linii czasowej?

Podczas pracy z projektem aplikacji iMovie na zgodnym urządzeniu z systemem iOS można zauważyć żółty trójkąt w miejscu klipu wideo lub na początku pliku muzycznego.

Ten trójkąt oznacza, że w projekcie nie można odnaleźć oryginalnego klipu wideo lub pliku audio dodanego do projektu. Żółty trójkąt ostrzegawczy wygląda podobnie na wszystkich urządzeniach z aplikacją iMovie dla systemu iOS. Tutaj pokazano przykład z iPoda touch:

Problem można rozwiązać następująco:

  1. Przeprowadź aktualizację aplikacji iMovie dla systemu iOS do wersji 1.2.1 lub nowszej.
  2. Dodaj ponownie do oryginalnej lokalizacji multimedia, które zostały przeniesione z albumu Rolka z aparatu bądź z aplikacji Zdjęcia, iPod lub Muzyka. W tym celu wykonaj synchronizację multimediów w odpowiednie miejsce za pomocą aplikacji iTunes (lub aplikacji iPhoto, jeśli ma to zastosowanie).
  3. Otwórz odpowiedni projekt w aplikacji iMovie. Aplikacja iMovie wykryje, jakich multimediów brakuje, a następnie podejmie próbę ich znalezienia w celu udostępnienia do odtwarzania.

Więcej informacji

   

Brakujące klipy wideo

Jeśli projekt zawiera klip wideo, który jest przechowywany w jednej z następujących lokalizacji, przeniesienie klipu z jego lokalizacji spowoduje wyświetlenie żółtego trójkąta:

  • Aplikacja Zdjęcia (klip wideo jest przechowywany w tym miejscu, jeśli został zsynchronizowany z urządzeniem z systemem iOS z komputera)
  • Album Rolka z aparatu (klip wideo jest przechowywany w tym miejscu, jeśli został zarejestrowany za pomocą aplikacji Aparat, zaimportowany za pomocą zestawu do podłączania aparatu lub przeniesiony do albumu Rolka z aparatu z przeglądarki Wideo aplikacji iMovie).

Brakujące pliki audio

Jeśli projekt zawiera plik audio, który znajduje się w aplikacji iPod (na iPadzie 2 lub nowszym albo telefonie iPhone 4 lub nowszym) lub Muzyka (na iPodzie touch), usunięcie takiego pliku audio z aplikacji iPod lub Muzyka spowoduje wyświetlenie żółtego trójkąta. W takim wypadku nie będzie można odtworzyć brakującego pliku. Aby użyć konkretnego pliku audio w projekcie, musisz go z powrotem zaimportować do aplikacji iPod lub Muzyka, synchronizując urządzenie z systemem iOS za pomocą aplikacji iTunes (plik audio musi być w aplikacji iTunes).

Data publikacji: