Znajdowanie numerów Apple Customer Number, identyfikatorów Reseller ID oraz identyfikatorów Customer ID

Dowiedz się, jak znaleźć swój numer lub identyfikator oraz kiedy używać go w witrynie Apple Business Manager lub Apple School Manager.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów. Jeśli potrzebujesz pomocy, dowiedz się, jak skontaktować się z Apple.

Po dodaniu numeru Apple Customer Number lub identyfikatora Reseller ID do usługi Apple Business Manager lub Apple School Manager możesz wdrożyć swoje urządzenia i grupowo kupować aplikacje i książki.

Znajdowanie numeru Apple Customer Number lub identyfikatora Reseller ID

Dowiedz się, jak znaleźć swój numer lub identyfikator, niezależnie od tego, czy urządzenia zostały zakupione bezpośrednio od Apple czy od uczestniczącego w programie autoryzowanego sprzedawcy Apple.

W przypadku zakupu bezpośrednio od Apple

W przypadku zakupu bezpośrednio od Apple przypisaliśmy Twojej organizacji numer Apple Customer Number. Jeśli nie znasz swojego numeru Apple Customer Number, skontaktuj się z działem finansowym lub zespołem ds. sprzedaży Apple.

W przypadku zakupu urządzeń w sklepie Apple Store zapytaj zespół ds. klientów biznesowych o numer Apple Customer Number.

W przypadku zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Apple lub operatora sieci komórkowej

 1. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Apple lub swoim operatorem sieci komórkowej. 
 2. Potwierdź, że obsługuje on funkcję rejestracji urządzeń w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager.
 3. Poproś go o podanie jego identyfikatora Reseller ID.

Jeśli nie obsługuje tych programów, poproś go o skontaktowanie się z dystrybutorem lub zespołem ds. obsługi klienta Apple. Jeśli chce wziąć udział, będzie współpracować z dystrybutorem lub Apple, aby zacząć korzystać z programu Device Enrollment.

Znajdowanie identyfikatora Organization ID

Jeśli urządzenia zostały kupione od autoryzowanego sprzedawcy Apple albo operatora sieci komórkowej, należy przedstawić sprzedawcy albo operatorowi swój identyfikator Organization ID. Dowiedz się, jak go znaleźć:

 1. Zaloguj się w witrynie Apple Business Manager lub Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie pozycję Informacje o rejestracji.
 3. Poszukaj swojego identyfikatora Organization ID w panelu Informacje o rejestracji.

Korzystanie z numeru lub identyfikatora w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager

Gdy Twoja organizacja zostanie zaakceptowana w usłudze Apple Business Manager lub Apple School Manager, możesz dodać dostawców urządzeń, wpisując swój numer Apple Customer Number albo identyfikator Reseller ID sprzedawcy lub operatora:*

 1. Zaloguj się w witrynie Apple Business Manager lub Apple School Manager.
 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia zarządzania urządzeniami.
 3. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się obok pozycji Numery klienta.
 4. Wprowadź numer lub identyfikator.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

W przypadku wprowadzenia identyfikatora Reseller ID musisz również podać sprzedawcy lub operatorowi swój identyfikator Organization ID. Poszukaj swojego identyfikatora Organization ID w panelu Informacje o rejestracji.

* Jeśli reprezentujesz dużą organizację, na przykład okręg szkolny, możesz mieć więcej niż jeden numer Apple Customer Number lub identyfikator Reseller ID. Podczas rejestracji lub w dowolnym momencie po jej ukończeniu można dodać wiele numerów Apple Customer Number lub identyfikatorów Reseller ID.

Data publikacji: