Zapobieganie zakupom za pomocą funkcji Czas przed ekranem na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Za pomocą funkcji Czas przed ekranem można zapobiegać przypadkowym lub nieautoryzowanym zakupom w sklepach iTunes Store i App Store. Możesz ustawić hasło wymagane przy zakupach, zablokować niektóre typy zakupów lub całkowicie wyłączyć zakupy.

Zapobieganie zakupom w aplikacjach

Aby zapobiec zakupom w aplikacjach, musisz włączyć funkcję Czas przed ekranem:

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem, a następnie stuknij opcję Włącz Czas przed ekranem.
  Włącz Czas przed ekranem
 2. Stuknij opcję Dalej, a następnie wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.
  • Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz zablokować możliwość zmiany ustawień swojego urządzenia przez innego członka rodziny, stuknij opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, aby utworzyć kod. Następnie ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić.
  • Jeśli konfigurujesz funkcję Czas przed ekranem na urządzeniu dziecka, postępuj zgodnie z instrukcjami, aż uzyskasz kod rodzica, a następnie wprowadź go. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. 
 3. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod, a następnie włącz opcję Treści i prywatność. 
 4. Stuknij opcję Zakupy w iTunes Store i App Store.
 5. Stuknij opcję Zakupy w aplikacjach i ustaw ją na Nie pozwalaj.

Możesz też wybrać kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność i stuknąć opcję Dozwolone aplikacje. Następnie usuń zaznaczenie opcji iTunes Store i Książki.

Dowiedz się więcej na temat używania Chmury rodzinnej z funkcją Czas przed ekranem

Ten kod powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie kodu ograniczeń ustawionego w poprzedniej wersji systemu iOS lub nie pamiętasz kodu Czasu przed ekranem, musisz wymazać urządzenie i skonfigurować je jako nowe, aby usunąć kod Czasu przed ekranem. Odtworzenie urządzenia z backupu nie powoduje usunięcia kodu.

Ustawianie hasła wymaganego przy pobieraniu

Jeśli nie chcesz blokować zakupów w aplikacjach ani całkowicie wyłączać zakupów, możesz ustawić hasło wymagane do pobierania zawartości ze sklepów iTunes Store i App Store.

Zarządzanie kontem dziecka

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz pozwolić dziecku na zakupy przy użyciu funkcji Poproś o zakup.

Usługa zakupów w aplikacji iTunes jest dostępna tylko dla osób mających 13 i więcej lat oraz dla dzieci poniżej 13 roku życia, które otrzymały konto Apple ID za pośrednictwem programu Apple ID dla uczniów. W przypadku dzieci młodszych niż 13 lat i nieposiadających edukacyjnego konta Apple ID Apple zamknie konto dziecka i usunie wszelkie dane powiązane z tym kontem.

Więcej informacji

Data publikacji: