Zapobieganie zakupom w aplikacjach w sklepie App-Store

Za pomocą funkcji Czas przed ekranem można zapobiegać przypadkowym lub nieautoryzowanym zakupom w sklepie App Store i innych usługach Apple. Możesz ustawić hasło wymagane przy zakupach, zablokować niektóre typy zakupów lub całkowicie wyłączyć zakupy.

Możesz kontrolować zakupy na urządzeniu Apple na kilka sposobów:

 • Jeśli dzieci w Twojej Chmurze rodzinnej mają własne urządzenia, korzystaj z funkcji Poproś o zakup, aby monitorować i zatwierdzać ich prośby dotyczące zakupów.
 • Jeśli pozwalasz dzieciom korzystać ze swojego urządzenia, ustaw hasło wymagane przy każdym zakupie.
 • Możesz też zupełnie wyłączyć zakupy w aplikacjach, korzystając z funkcji Czas przed ekranem na swoim urządzeniu lub na urządzeniu dziecka.


Jak zapobiegać zakupom w aplikacjach za pomocą funkcji Czas przed ekranem

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Czas przed ekranem i stuknij polecenie Włącz Czas przed ekranem. Jeśli funkcja Czas przed ekranem jest już włączona, przejdź od razu do kroku 3.
  Ustawienia telefonu iPhone z zaznaczoną opcją Włącz Czas przed ekranem
 2. Stuknij przycisk Kontynuuj, a następnie wybierz opcję „To mój [nazwa urządzenia]” lub „To [nazwa urządzenia] mojego dziecka”.
  • Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i chcesz zablokować możliwość zmiany ustawień urządzenia przez innego członka rodziny, stuknij opcję „Użyj kodu Czasu przed ekranem”, a następnie potwierdź kod, wprowadzając go ponownie. Od wersji iOS 13.4 po potwierdzeniu kodu poprosimy Cię o wprowadzenie Apple ID i hasła. Można go użyć do wyzerowania zapomnianego kodu Czasu przed ekranem. 
  • Jeśli konfigurujesz funkcję Czas przed ekranem na urządzeniu dziecka, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać kod rodzica, a następnie wprowadź go. Ponownie wprowadź kod, aby go potwierdzić. Od wersji iOS 13.4 po potwierdzeniu kodu poprosimy Cię o wprowadzenie Apple ID i hasła. Można go użyć do wyzerowania zapomnianego kodu Czasu przed ekranem.
 3. Stuknij opcję Ograniczaj treść i prywatność. W razie potrzeby wprowadź kod, a następnie włącz opcję Treści i prywatność. 
 4. Stuknij opcję Zakupy w iTunes Store i App Store.
 5. Stuknij opcję Zakupy w aplikacjach i wybierz Nie pozwalaj.
  Ekran ustawień telefonu iPhone z zakupami w aplikacji ustawionymi na opcję Nie zezwalaj

Możesz też wybrać kolejno Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność i stuknąć opcję Dozwolone aplikacje. Następnie usuń zaznaczenie opcji iTunes Store i Książki.

Ten kod powinien różnić się od kodu używanego do odblokowywania urządzenia. Jeśli nie pamiętasz kodu zabezpieczającego ustawionego w poprzedniej wersji iOS lub iPadOS albo nie pamiętasz kodu Czasu przed ekranem, uaktualnij urządzenie do najnowszej wersji iOS lub iPadOS, a następnie wyzeruj kod. Jeśli nie możesz uaktualnić urządzenia, wymaż je i skonfiguruj jako nowe, aby usunąć kod i wybrać nowy kod. Odtworzenie urządzenia z backupu nie powoduje usunięcia kodu.


Data publikacji: