Dodawanie cytatów do dokumentu w aplikacji Pages przy użyciu wtyczki EndNote

Dowiedz się, jak zainstalować wtyczkę EndNote i używać jej w aplikacji Pages w celu dodawania cytatów i tworzenia listy odsyłaczy.

Aby można było używać najnowszej wersji wtyczki EndNote, na komputerze Mac musi być zainstalowany program EndNote X6 lub nowszy. Dowiedz się, jak pobrać program EndNote.

Przed pobraniem i zainstalowaniem wtyczki EndNote upewnij się, z jakiej wersji aplikacji Pages korzystasz. Aby dowiedzieć się, jakiej wersji aplikacji Pages używasz, otwórz aplikację Pages, a następnie wybierz kolejno opcje Pages > Pages.

Dodawanie cytatu

  1. Otwórz bibliotekę programu EndNote.
  2. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać cytat w aplikacji Pages.
  3. Zaznacz tekst, który chcesz zacytować, a następnie wybierz kolejno opcje  > Cytat EndNote. Jeśli opcja Cytat EndNote nie jest dostępna, przejdź do obszaru Inspektor dokumentu > karta Dokument i upewnij się, że opcja Treść dokumentu została zaznaczona.
  4. W oknie wyszukiwania cytatów EndNote wyszukaj autora, tytuł lub rok pracy, którą chcesz zacytować.
  5. Wybierz cytat, który chcesz dodać, a następnie wyświetl jego podgląd. Jeśli nie chcesz wstawiać cytatu w tekście, ale chcesz dodać źródło do bibliografii, wybierz opcję Wstaw tylko w bibliografii. Kliknij opcję Wstaw. 

Przypis zostanie dodany za zaznaczonym tekstem, a źródło zostanie zamieszczone w bibliografii na końcu dokumentu.

Jeśli usuniesz jedyny przypis dotyczący danego źródła, aplikacja Pages automatycznie usunie to źródło z bibliografii.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: