Dodawanie cytatów do dokumentu w aplikacji Pages przy użyciu wtyczki EndNote

Dowiedz się, jak zainstalować wtyczkę EndNote i używać jej w aplikacji Pages w celu dodawania cytatów i tworzenia listy odsyłaczy.

Aby można było używać wtyczki EndNote, na komputerze Mac musi być zainstalowana aplikacja EndNote X6 lub nowsza. Dowiedz się, jak pobrać aplikację EndNote.

Przed pobraniem i zainstalowaniem wtyczki EndNote upewnij się, z jakiej wersji aplikacji Pages korzystasz. Aby sprawdzić, jakiej wersji aplikacji Pages używasz, otwórz aplikację Pages, a następnie wybierz kolejno opcje Pages > Pages.

Jeśli używasz aplikacji EndNote X9.3 lub nowszej, upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie wersje oprogramowania:

Jeśli używasz aplikacji EndNote X9.2 lub starszej, zainstaluj wersję wtyczki EndNote do aplikacji Pages współdziałającą z używaną wersją aplikacji Pages:

Dodawanie cytatu

  1. Otwórz bibliotekę aplikacji EndNote.
  2. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać cytat w aplikacji Pages.
  3. Zaznacz tekst, który chcesz zacytować, a następnie wybierz przycisk menu Wstaw  > Cytat EndNote. Jeśli opcja Cytat EndNote nie jest dostępna, przejdź do obszaru Inspektor dokumentu > karta Dokument i upewnij się, że opcja Treść dokumentu została zaznaczona.
  4. W oknie wyszukiwania cytatów EndNote wyszukaj autora, tytuł lub rok pracy, którą chcesz zacytować.
  5. Wybierz cytat, który chcesz dodać, a następnie wyświetl jego podgląd. Jeśli nie chcesz wstawiać cytatu w tekście, ale chcesz dodać źródło do bibliografii, wybierz opcję Wstaw tylko w bibliografii. Kliknij opcję Wstaw. 

Przypis zostanie dodany za zaznaczonym tekstem, a źródło zostanie zamieszczone w bibliografii na końcu dokumentu.

Jeśli usuniesz jedyny przypis dotyczący danego źródła, aplikacja Pages automatycznie usunie to źródło z bibliografii.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: