Dodawanie cytatów do dokumentu w aplikacji Pages przy użyciu wtyczki EndNote

Dowiedz się, jak zainstalować wtyczkę EndNote i używać jej w aplikacji Pages w celu dodawania cytatów i tworzenia listy odsyłaczy.

Aby można było używać wtyczki EndNote, na komputerze Mac musi być zainstalowana aplikacja EndNote X6 lub nowsza. Dowiedz się, jak pobrać aplikację EndNote.

Do używania wtyczki EndNote zalecana jest aplikacja Pages 6.2 lub nowsza.


Dodawanie cytatu

  1. Otwórz bibliotekę aplikacji EndNote.
  2. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać cytat w aplikacji Pages.
  3. Zaznacz tekst, który chcesz zacytować, a następnie wybierz przycisk menu Wstaw  > Cytat EndNote. Jeśli opcja Cytat EndNote nie jest dostępna, przejdź do obszaru Inspektor dokumentu > karta Dokument i upewnij się, że opcja Treść dokumentu została zaznaczona.
  4. W oknie wyszukiwania cytatów EndNote wyszukaj autora, tytuł lub rok pracy, którą chcesz zacytować.
  5. Wybierz cytat, który chcesz dodać, a następnie wyświetl jego podgląd. Jeśli nie chcesz wstawiać cytatu w tekście, ale chcesz dodać źródło do bibliografii, wybierz opcję Wstaw tylko w bibliografii. Kliknij opcję Wstaw. 

Przypis zostanie dodany za zaznaczonym tekstem, a źródło zostanie zamieszczone w bibliografii na końcu dokumentu.

Jeśli usuniesz jedyny przypis dotyczący danego źródła, aplikacja Pages automatycznie usunie to źródło z bibliografii.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: