OS X Server: dostosowywanie limitów rozmiaru wiadomości dla usługi Mail

Limit rozmiaru wiadomości można zwiększyć albo wyłączyć za pomocą polecenia serveradmin programu Terminal.

W systemie OS X Server (Mountain Lion) i OS X Server (Mavericks) domyślna konfiguracja usługi Mail ogranicza rozmiar dostarczanych wiadomości do 10 MB lub mniejszego. Wiadomości o rozmiarze większym niż 10 MB będą odrzucane przez serwer.

Aby zmienić limit rozmiaru wiadomości, wykonaj następujące polecenie:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit = number

Liczba w powyższym poleceniu jest równa żądanemu limitowi rozmiaru wiadomości wyrażonemu w bajtach. Aby obliczyć poprawną wartość żądanego limitu rozmiaru, należy wartość w MB pomnożyć przez 1048576. Na przykład dla limitu 20 MB należałoby obliczyć go jako 20 x 1048576 = 20971520 i za argument liczba w powyższym poleceniu wprowadzić wartość 20971520.

Uwaga: zbyt małe wartości limitów spowodują utratę powiadomień o niedostarczeniu, jeśli rozmiar wiadomości zwróconej przekracza limit rozmiaru wiadomości firmy MTA (lokalny lub zdalny).

Więcej informacji

Aby wyłączyć limit rozmiaru wiadomości, wykonaj następujące polecenie:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit_enabled = no

Uwaga: limit rozmiaru wiadomości można przywrócić, używając tego samego polecenia z wartością yes zamiast no.

Bieżącą wartość limitu rozmiaru wiadomości można sprawdzić za pomocą następującego polecenia:

sudo serveradmin settings mail:postfix:message_size_limit
Data publikacji: