Wycofywanie autoryzacji komputera przy użyciu programu iTunes

Wycofanie autoryzacji (dezautoryzowanie) komputera Mac lub PC jest czynnością, o której należy pamiętać przed sprzedaniem lub oddaniem komputera, wysłaniem go do serwisu i przed większą rozbudową sprzętową.

Wycofanie autoryzacji komputera powoduje zablokowanie dostępu do określonej zawartości zakupionej w sklepach iTunes Store, iBooks Store i App Store, na przykład do muzyki, filmów, programów telewizyjnych, aplikacji i książek. Zawartość nie zostanie utracona i nic nie zostanie usunięte z komputera. Wycofanie autoryzacji komputera powoduje jedynie zablokowanie dostępu tego komputera do chronionej zawartości. Komputer można później ponownie autoryzować.

Autoryzację należy wycofać przed:

 • sprzedaniem lub oddaniem komputera,
 • wysłaniem komputera do naprawy,
 • większą rozbudową komputera.

Jeśli komputer nie działa lub nie jest fizycznie dostępny, aby wycofać jego autoryzację, trzeba wycofać autoryzację wszystkich komputerów, a następnie ponownie autoryzować te komputery, których używasz. Nie ma konieczności cofania autoryzacji telefonu iPhone, iPada ani iPoda touch, ale trzeba anulować ich skojarzenie z kontem Apple ID. Urządzenia z systemem iOS nie wykorzystują żadnych dostępnych autoryzacji.

Dostępność produktów i funkcji może się różnić w zależności od kraju i regionu.

Sprawdzanie liczby autoryzowanych komputerów

Aby automatycznie otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

W części Podsumowanie Apple ID obok pozycji Autoryzacje komputera jest wyświetlana liczba autoryzowanych komputerów. Nazwy komputerów nie są wyświetlane. 

Wycofywanie autoryzacji jednego komputera

 1. Otwórz program iTunes na komputerze, którego autoryzację chcesz wycofać.
 2. Z paska menu w górnej części ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Wycofaj autoryzację tego komputera.
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź identyfikator Apple ID i hasło.
 4. Kliknij przycisk Wycofaj autoryzację.

Użytkownicy systemu Windows

Jeśli komputer nie został dezautoryzowany przed ponowną instalacją systemu Windows lub wymianą pamięci RAM, dysku twardego bądź innych podzespołów, być może korzysta z kilku autoryzacji. W takiej sytuacji spróbuj wycofać autoryzację kilka razy, aż komputer nie będzie już autoryzowany, a następnie autoryzuj go ponownie. Po wykonaniu tej czynności komputer będzie korzystał tylko z jednej autoryzacji.

Wycofywanie autoryzacji wszystkich komputerów

Jeśli chcesz wycofać autoryzację komputera, do którego nie masz dostępu, musisz dezautoryzować wszystkie komputery. Opcja ta staje się dostępna po autoryzowaniu dwóch komputerów na Twoim koncie Apple ID. Operację wycofania autoryzacji wszystkich komputerów można wykonać raz w roku.

Autoryzację wszystkich komputerów należy wycofać, jeśli:

 • komputer już nie działa,
 • komputer został sprzedany lub oddany bez wycofania autoryzacji.

Aby wycofać autoryzację wszystkich komputerów:

Aby automatycznie otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.

Na stronie Informacje o koncie:

Przewiń do części Podsumowanie Apple ID. Na prawo od opcji Autoryzacje komputera kliknij opcję Wycofaj autoryzację wszystkich.

Przycisk Wycofaj autoryzację wszystkich jest widoczny tylko wtedy, gdy masz autoryzowane więcej niż 2 komputery. Brak tego przycisku oznacza, że masz tylko jeden autoryzowany komputer.

Wycofanie autoryzacji wszystkich komputerów nie powoduje utraty zawartości

Wycofanie autoryzacji jednego komputera nie powoduje utraty zawartości. Tak samo nie utracisz zawartości, wycofując autoryzację wszystkich komputerów. Wycofanie autoryzacji blokuje tylko dostęp do rzeczy kupionych w sklepie iTunes Store. Aby móc znowu odtwarzać zawartość, musisz ponownie autoryzować komputery. (Potrzebujesz w tym celu fizycznego dostępu do nich).

Czynności po wycofaniu autoryzacji

Ponownie autoryzuj każdy komputer, na którym chcesz korzystać z programu iTunes:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Autoryzacje > Autoryzuj ten komputer.
 3. Wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 4. Kliknij przycisk Autoryzuj.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: