Informacje dotyczące gniazda kart SD i SDXC na komputerze Mac

Niektóre komputery Mac są wyposażone w gniazdo kart SD (Secure Digital) lub SDXC (Secure Digital Extended Capacity), które umożliwia odczytywanie i zapisywanie danych na nośnikach SD, takich jak karty pamięci aparatów cyfrowych.

Co oznacza skrót SD?

Skrót SD oznacza urządzenia spełniające standardy SD dotyczące kart pamięci nieulotnej. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie organizacji SD Association.

Czy istnieją ograniczenia rozmiaru kart, które można wkładać do gniazda SD?

Tak. Wymiary kart SD według specyfikacji tego standardu wynoszą 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Można także używać cieńszych kart, takich jak karty MMC (MultiMediaCard). Karty o grubości przekraczającej 2,1 mm nie powinny być używane, gdyż mogą uszkodzić gniazdo kart SD.

Jaki format kart SD obsługuje gniazdo SD?

Obsługiwane są karty spełniające standardy SD 1.x, 2.x i 3.x. Gniazdo kart SD obsługuje następujące karty: 

 • standardowe karty SD o pojemności od 4 MB do 2 GB
 • karty SDHC (Secure Digital High Capacity) o pojemności od 4 GB do 32 GB
 • karty SDXC o pojemności od 4 GB do 2 TB
 • karty MMC (MultiMediaCards)
 • UHS‑II, do 2 TB (tylko komputer iMac Pro)

Karty MiniSD, MicroSD i karty o większej gęstości zapisu, takie jak MiniSDHC i MicroSDHC, mogą także działać z zastosowaniem pasywnych przejściówek, takich jak pokazana poniżej, których grubość i szerokość spełnia powyższe specyfikacje:

Jaka jest maksymalna szybkość odczytu i zapisu danych, z jaką komputer Mac może używać kart SD w gnieździe kart SD?

Notebooki Mac komunikują się z gniazdem kart SD za pośrednictwem magistrali USB. Szybkość maksymalna w ich przypadku wynosi 480 Mb/s. Komputery Mac komunikują się z gniazdem kart SD za pośrednictwem magistrali PCIe i umożliwiają szybsze przesyłanie danych.

Maksymalną szybkość transferu danej karty SD można sprawdzić na jej opakowaniu.

Maksymalną szybkość transferu komputera Mac można sprawdzić w oknie Informacje o systemie. Wybierz kolejno opcje menu Apple () > Ten Mac i kliknij pozycję Raport Systemowy.

Na notebooku Mac:

 1. Wybierz opcję Sprzęt a następnie pozycję USB.
 2. Wybierz urządzenie Wewnętrzny czytnik kart pamięci i znajdź pozycję Szybkość.

Na komputerze Mac:

 1. W sekcji Sprzęt wybierz opcję Czytnik kart. 
 2. Znajdź pozycję Szybkość połączenia. W przypadku komputerów korzystających z magistrali PCIe szybkość jest podana przy użyciu jednostki GT/s.

Czy gniazdo kart SD obsługuje karty o pojemności większej niż 32 GB?

Tak. Jednak większość producentów nośników przeprowadza wstępne formatowanie kart, używając typowych rozmiarów bloków i klastrów, które nie osiągają teoretycznych limitów danego systemu plików.

Większość kart SD używa formatu plików FAT32. Wstępnie formatowane karty SD z systemem plików FAT 32 są powszechnie dostępne i mają pojemność do 32 GB. Nośniki o pojemności większej niż 32 GB używają zwykle systemu plików exFAT, natomiast niektóre karty o mniejszej pojemności korzystają z formatu plików FAT16. Wstępnie sformatowany nośnik z systemem plików FAT16 ma zazwyczaj pojemność maksymalną 2 GB.

W systemie OS X Snow Leopard 10.6.5 lub nowszym możesz sprawdzić, którego systemu plików używasz. W tym celu:

 1. Włóż nośnik do gniazda kart SD. 
 2. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Ten Mac. 
 3. Kliknij pozycję Raport systemowy.
 4. W sekcji Sprzęt kliknij pozycję Czytnik kart, a następnie znajdź pole System plików.

Czy gniazdo kart SD obsługuje karty SD z systemem plików exFAT?

Tak. Każdy komputer Mac z gniazdem kart SD i systemem Mac OS X 10.6.5 lub nowszym obsługuje system plików exFAT.

System plików exFAT jest również obsługiwany w programie Boot Camp z systemem Windows 7, 8.1 lub 10 na każdym komputerze Mac z gniazdem kart SD z roku 2011 lub nowszym.

Jak włożyć nośnik do gniazda kart SD?

Przy wkładaniu karty upewnij się, że metalowe styki znajdują się na dole karty i są skierowane w stronę komputera. Nie wkładaj nośnika do gniazda kart SD na siłę, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

Jak komputer Mac używa nośnika włożonego do gniazda kart SD?

Komputer rozpoznaje kartę włożoną do gniazda kart SD jako urządzenie pamięci masowej USB. Możesz zamontować kartę SD, odczytywać z niej dane i zapisywać je tak samo jak w przypadku każdego innego urządzenia pamięci masowej USB.

Karta została włożona do gniazda, ale nie została zamontowana. Co muszę zrobić?

Wyjmij kartę z gniazda i włóż ją ponownie. Może się zdarzyć, że karta SD nie zostanie poprawnie zamontowana, jeśli została włożona do gniazda zbyt wolno.

Podczas próby zapisu zawartości na karcie wyświetlany jest komunikat „nie można zmodyfikować”. Jak rozwiązać ten problem?

Komunikat wyświetla się przy próbie edycji danych na karcie SD, która jest zablokowana. Jeśli chcesz edytować dane na karcie, przesuń suwak, aby ją odblokować.

Aby wysunąć kartę, przeciągnij ikonę przedstawiającą kartę do Kosza. Gdy ikona zniknie z biurka, wyjmij kartę z komputera. Przesuń suwak, aby odblokować kartę, a następnie włóż kartę z powrotem do gniazda. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten suwak, zapoznaj się z instrukcją producenta.

Czy można sformatować kartę SD za pomocą Narzędzia dyskowego?

Narzędzie dyskowe pozwala podzielić pamięć urządzenia SD na partycje i sformatować je przy użyciu systemu plików FAT32 (z zastosowaniem ustawienia systemu plików MS-DOS FAT) lub Mac OS Extended. Formatu Mac OS Extended można używać tylko na komputerach Macintosh. Karty sformatowane przy użyciu tego systemu plików nie zostaną rozpoznane przez systemy producentów innych niż Apple.

Jeśli chcesz używać karty z systemem plików exFAT o pojemności większej niż 32 GB w aparacie cyfrowym bądź urządzeniu GPS lub innym, zaleca się jej sformatowanie. Jeśli nie masz pewności, sformatuj kartę w urządzeniu, w którym będzie używana.

Czy można zainstalować system macOS na urządzeniu pamięci masowej SD i używać go jako woluminu startowego?

W tym celu należy zmienić tablicę partycji domyślnej na partycję GUID za pomocą Narzędzia dyskowego i sformatować kartę przy użyciu systemu plików Mac OS Extended.

Jak wyjąć kartę z gniazda kart SD?

Przed wyjęciem karty należy zaczekać na zakończenie przesyłania danych na nośnik SD. Aby wysunąć kartę, przeciągnij ikonę przedstawiającą kartę do Kosza. Gdy ikona zniknie z biurka, wyjmij kartę z gniazda.

Nie wyjmuj karty, gdy komputer Mac jest w trybie uśpienia, ponieważ może to spowodować utratę danych. Przed wyjęciem karty SD z komputera Mac należy wybudzić komputer i wysunąć kartę.

Czy można używać kart SDIO (Secure Digital Input Output)?

Nie. Komputer Mac nie rozpoznaje kart SDIO.

Czy w systemie macOS można sprawdzić dane techniczne interfejsu i nośnika włożonego do gniazda kart SD?

Informacje na temat interfejsu i nośnika włożonego do gniazda są dostępne w oknie Informacje o systemie:

 1. Wybierz kolejno opcje menu Apple > Ten Mac. 
 2. Kliknij pozycję Raport systemowy.
 3. W sekcji Sprzęt okna Informacje o systemie wybierz opcję USB. 
 4. Z listy urządzeń USB wybierz urządzenie Wewnętrzny czytnik kart pamięci, aby uzyskać informacje na temat interfejsu i nośnika włożonego do gniazda kart SD.

Czy z gniazda kart SD można korzystać podczas używania systemu Windows za pomocą programu Boot Camp?

Gniazdo kart SD współdziała z programem Boot Camp we wszystkich obsługiwanych wersjach systemu Windows. Pobierz oprogramowanie obsługi systemu Windows i zainstaluj je, aby korzystać z gniazda kart SD w systemie Windows.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z systemu Windows na komputerze Mac

Czy na komputerze Mac z systemem Windows można używać kart SDXC?

Karta SDXC może być używana w systemie Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 na następujących komputerach Mac:

 • MacBook Pro (początek 2011 r. i nowsze modele)
  Modele MacBooka Pro z 2016 r. i nowsze nie są wyposażone we wbudowane gniazdo kart SD. Możesz użyć czytnika kart USB-C lub połączenia przejściówki z USB-C na USB i czytnika kart USB.
 • MacBook Air (połowa 2011 r. i nowsze modele)
 • Mac mini (połowa 2011 r. i nowsze modele)
  Mac mini (połowa 2010 r.) nie obsługuje kart SDXC.
 • iMac (połowa 2011 r. i nowsze modele)
  iMac (połowa 2010 r.) nie obsługuje kart SDXC.

Czy na komputerze Mac można zainstalować system Windows z karty SD, SDHC lub SDXC?

Nie. Nie można zainstalować systemu Windows na komputerze Mac przy użyciu karty SD, SDHC lub SDXC z programem Boot Camp.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: