Jeśli akcesorium komputera Mac potrzebuje więcej energii lub zużywa zbyt dużo energii

Dyski, aparaty, klawiatury, koncentratory i inne urządzenia podłączane do portu USB-A, USB-C lub Thunderbolt 3 (USB-C) mogą pobierać niewielką ilość energii z komputera Mac. 

Objawy

Poniższe objawy mogą oznaczać, że urządzenie podłączone do portu USB-A , USB-C lub Thunderbolt 3 (USB-C)  w komputerze Mac nie otrzymuje wystarczającej ilości energii:

 • Komunikat, informujący, że urządzenie wymaga więcej energii, operacja nie może zostać ukończona lub że urządzenia USB pozostaną wyłączone do momentu odłączenia urządzenia pobierającego za dużo energii.
 • Operacja wymagająca więcej energii nie zostaje wykonana. Przykładowo zapis na płycie wymaga więcej energii niż jej odczytanie.
 • Urządzenie nie włącza się lub nie jest rozpoznawane przez komputer Mac.

Rozwiązania

 • Użyj urządzenia jako urządzenia z własnym zasilaniem lub podłącz je do zasilanego koncentratora USB lub Thunderbolt 3 (USB-C), jeśli jest taka możliwość.
  Urządzenia z własnym zasilaniem pobierają energię z gniazdka elektrycznego lub własnej baterii. Urządzenia zasilane z magistrali pobierają energię z urządzenia, do którego są podłączone, na przykład komputera Mac.
 • Zmniejsz całkowitą ilość energii pobieraną z komputera Mac, zmniejszając ilość urządzeń zasilanych z magistrali podłączonych do komputera Mac lub używając ich jako urządzeń z własnym zasilaniem.
 • Jeśli urządzenie jest podłączone do innego urządzenia (przykładowo wyświetlacza lub wieloportowej przejściówki) w ramach łańcucha urządzeń, to drugie urządzenie może nie zapewniać wystarczającej ilości energii lub nie podawać jej wystarczająco dużo z komputera Mac. Zamiast tego podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Mac.
 • Upewnij się, że port na komputerze Mac i przewód, którego używasz do podłączenia urządzenia, obsługują tę samą lub nowszą specyfikację standardu USB co urządzenie. Przykładowo urządzenie zaprojektowane do obsługi specyfikacji standardu USB 3 może nie otrzymywać wystarczającej ilości energii, gdy jest podpięte do portu lub przewodu USB 2.
 • Spróbuj użyć innego przewodu, ponieważ używany przewód może być uszkodzony lub wadliwy. Jeśli z przewodem używasz przejściówki, ona również może być uszkodzona lub wadliwa.
 • Jeśli komputer Mac jest wyposażony w wiele portów Thunderbolt 3, podłącz urządzenie do portu Thunderbolt 3 znajdującego się najdalej od bieżącego portu. Przykładowo jeśli urządzenie jest podłączone do jednego z portów z lewej strony MacBooka Pro, podłącz je do portu Thunderbolt 3 z prawej strony. 
 • Jeśli urządzenie ma oprogramowanie (takie jak sterowniki lub oprogramowanie sprzętowe), które można uaktualnić, upewnij się, że używasz najnowszej wersji oprogramowania jego producenta. Aby uzyskać uaktualnienia oprogramowania sprzętowego akcesoriów Apple, uaktualnij oprogramowanie Apple.
 • Upewnij się, że komputer Mac jest wybudzony i został uruchomiony z systemu operacyjnego komputera Mac. Niektóre urządzenia Apple mogą pobierać więcej energii tylko, gdy komputer Mac jest wybudzony lub został uruchomiony z systemu operacyjnego macOS.

Więcej informacji o zasilaniu z portu USB na komputerze Mac

Aplikacja Informacje o systemie zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasilania z portu USB na komputerze Mac. Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Mac i wybierz pozycję USB z paska bocznego w aplikacji Informacje o systemie. Dla każdego urządzenia USB aplikacja Informacje o systemie wyświetla następujące elementy:

 • Natężenie dostępne: domyślna moc zasilania dostarczana przez port, do którego podłączone jest urządzenie.
 • Natężenie wymagane: moc zasilania wymagana przez urządzenie.
 • Natężenie dostępne dodatkowo: komputery Mac oraz wyświetlacze Apple wprowadzone do sprzedaży po roku 2006 podłączone bezpośrednio do niektórych urządzeń Apple, takich jak telefon iPhone czy iPad, mogą dostarczyć prąd o wyższym natężeniu przez jeden lub więcej portów. Aby dostarczyć prąd o wyższym natężeniu, komputer Mac lub wyświetlacz musi być włączony i wybudzony. Komputer Mac uruchomiony z systemem Windows nie dostarcza prądu o wyższym natężeniu.

Okno aplikacji Informacje o systemie

Dowiedz się więcej o mocy zasilania dostępnej w przypadku każdej specyfikacji standardu USB, takim jak USB 2 i USB 3.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: