Zasilanie urządzeń peryferyjnych przez porty USB

W tym artykule znajdziesz informacje o mocy zasilania przez porty USB-A w komputerach i wyświetlaczach Apple. Dowiesz się też, jak używać urządzeń peryferyjnych wymagających większej mocy niż może dostarczyć port USB.

Informacje o mocy zasilania przez porty USB-A

Komputery Apple z portami USB 3 dostarczają do 900 mA (miliamperów) prądu o napięciu 5 V (woltów) do większości urządzeń peryferyjnych USB firmy Apple oraz zgodnych ze specyfikacją USB urządzeń peryferyjnych innych firm.

Komputery i wyświetlacze Apple z portami USB 1.1 lub USB 2 dostarczają do 500 mA (miliamperów) prądu o napięciu 5 V (woltów) do większości urządzeń peryferyjnych USB firmy Apple oraz zgodnych ze specyfikacją USB urządzeń peryferyjnych innych firm.

Niektóre urządzenia peryferyjne USB firm innych niż Apple mogą wymagać zasilania o mocy większej niż dostępna z pojedynczego portu USB. Takie urządzenia mogą wymagać podłączenia do wielu portów USB lub mieć zewnętrzne źródła zasilania, które muszą być podłączone w celu działania urządzenia.

Urządzenia Apple mogą pobierać więcej prądu

Urządzenia peryferyjne Apple mogą pobierać więcej niż 500 mA (miliamperów) prądu o napięciu 5 V (woltów) z jednego portu, aby mogły działać lub aby ładowanie przebiegało szybciej. Do takich urządzeń należą:

 • napęd Apple MacBook Air SuperDrive (kiedy jest podłączony do obsługującego go komputera)
 • aluminiowa klawiatura przewodowa Apple*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Niektóre komputery i wyświetlacze** Apple mogą dostarczać do 1100 mA prądu o napięciu 5 V przez port, do którego jest podłączone urządzenie firmy Apple. Takie natężenie jest dostępne pod pewnymi warunkami:

 1. Urządzenie firmy Apple musi być podłączone bezpośrednio do komputera lub wyświetlacza Apple. Urządzenia Apple podłączone do koncentratorów nie będą miały dostępu do zasilania przekraczającego specyfikację standardu USB portu, do którego są podłączone.
 2. Komputer lub wyświetlacz firmy Apple musi być włączony i wybudzony. Gdy jest uśpiony, wszystkie porty dostarczają prąd o normalnym, maksymalnym natężeniu.
 3. Większej mocy będzie dostarczać ten port komputera lub wyświetlacza Apple, do którego zostanie podłączone pierwsze urządzenie Apple wymagające większej mocy. Pozostałe porty będą dostarczać prąd o normalnym natężeniu maksymalnym. Niektóre komputery i wyświetlacze Apple mogą dostarczać 1100 mA prądu o napięciu 5 V z więcej niż jednego portu USB. W takich komputerach zasilanie o większej mocy będzie dostarczane również przez drugi lub trzeci port, do którego zostanie podłączone odpowiednie urządzenie.
 4. Komputer Apple z systemem Windows uruchomionym za pośrednictwem programu Boot Camp nie dostarcza prądu o wyższym natężeniu.

* W przypadku podłączenie do komputera, który obsługuje zasilanie prądem 1100 mA o napięciu 5 V, prąd 500 mA będzie dostarczany przez pierwszy port w klawiaturze, do którego zostanie podłączone urządzenie wymagające takiego zasilania. Drugi port klawiatury będzie umożliwiać zasilanie prądem 100 mA o napięciu 5 V. Klawiatura nie może dostarczać zasilania o większej mocy z obu portów naraz. Pobiera więcej prądu z zasilającego ją komputera i dostarcza ten prąd przez jeden ze swoich portów. Z drugiego portu dostępne jest zasilanie standardowym prądem 500 mA.

** Komputery i wyświetlacze Apple wprowadzone przed 2007 r. mogą dostarczać jedynie prądu o natężeniu 500 mA i napięciu 5 V. Nie oferują zasilania o większej mocy.

Podłączanie wielu urządzeń

Wiele urządzeń może otrzymywać prąd o zwiększonym natężeniu jednocześnie — do wyczerpania zapasu tego prądu. Gdy zostaną podłączone kolejne urządzenia wymagające większej mocy zasilania, otrzymają maksymalne zasilanie dostępne z danego portu albo nie będą działać do momentu odłączenia pierwszego urządzenia wymagającego większej mocy.

W przypadku używania kilku obsługiwanych urządzeń wymagających prądu o zwiększonym natężeniu można je podłączyć do wyświetlacza Apple LED Cinema Display, który jest w stanie zapewnić dodatkowe zasilanie dla urządzeń podłączonych bezpośrednio.

Sprawdzanie pobieranego prądu w aplikacji Informacje o systemie

Aby uzyskać więcej informacji o zasilaniu wymaganym przez urządzenia peryferyjne, skorzystaj z aplikacji Informacje o systemie lub skontaktuj się z producentem urządzenia. Aby uzyskać jak najdokładniejsze informacje o wymaganym zasilaniu, urządzenie powinno być podłączone bezpośrednio do komputera lub wyświetlacza Apple przed uruchomieniem aplikacji Informacje o systemie.

Aby otworzyć Informacje o systemie, przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno menu Apple () > Informacje o systemie. Można również użyć funkcji Spotlight w celu znalezienia Informacji o systemie albo otworzyć tę aplikację z poziomu katalogu Narzędzia w katalogu Aplikacje. 

W powyższym przykładzie port USB oferuje prąd o domyślnym natężeniu 500 mA, co jest widoczne w pozycji Natężenie dostępne (mA). W pozycji Natężenie wymagane (mA) jest podane natężenie, którego urządzenie wymaga do działania. Pobór prądu podczas pracy (mA) wskazuje, że ten port USB dostarcza dodatkowe 1600 mA dla tego urządzenia.

Więcej informacji

Jeśli urządzenie peryferyjne USB działa nieprawidłowo (na przykład nie włącza się lub nie jest rozpoznawane przez komputer), może wymagać prądu o natężeniu wyższym niż dostępne. Wypróbuj te rozwiązania:

 • Podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera Mac zamiast do koncentratora.
 • Użyj koncentratora USB z własnym zasilaczem.
 • Sprawdź, czy urządzenie peryferyjne można podłączyć do wielu portów USB jednocześnie.
 • Sprawdź, czy urządzenie peryferyjne ma własny zasilacz.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: