Zarządzanie danymi aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone, iPodzie touch lub zegarku Apple Watch

Aplikacje i akcesoria można skonfigurować w taki sposób, aby przesyłały dane do aplikacji Zdrowie, pozwalały na ręczne wprowadzanie danych oraz zmienianie priorytetu danych pochodzących z tych źródeł.

Obsługa danych z różnych źródeł

Aplikacja Zdrowie pobiera podobne dane, takie jak liczba zarejestrowanych kroków, z różnych źródeł — np. telefonu iPhone i bransoletki monitorującej aktywność fizyczną — i organizuje je w zależności od tego, skąd pochodzą. Domyślnie priorytety danych są następujące:

 1. Dane z aplikacji Zdrowie wprowadzane ręcznie.
 2. Dane z telefonu iPhone, iPoda touch lub zegarka Apple Watch. 
 3. Dane z aplikacji i urządzeń Bluetooth.

Jeśli dodasz nowe źródło danych, na przykład aplikację liczącą kroki, taka aplikacja pojawi się nad wszystkimi innymi aplikacjami i urządzeniami dostarczającymi danych na temat kroków dla aplikacji Zdrowie. Kolejność źródeł danych można zmienić w dowolnym momencie

     

Wyświetlanie źródeł danych

Oto jak sprawdzić, które źródła uaktualniają dane dla poszczególnych kategorii aplikacji Zdrowie:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, następnie stuknij kartę Dane zdrowotne.
 2. Wybierz kategorię, np. Aktywność. Możesz też przejść na dół ekranu, gdzie pojawi się pasek wyszukiwania, i wpisać nazwę kategorii.
 3. Wybierz typ danych, np. Kroki.
 4. Stuknij opcję Źródła danych i dostęp. Zostaną wyświetlone tylko te źródła, które mają związek z tym typem danych. 

Oto jak wyświetlić wszystkie źródła:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Źródła. 
 2. Stuknij aplikację lub urządzenie. 
 3. Wybierz kategorie, które chcesz zaktualizować w aplikacji Zdrowie lub, do których źródło ma uzyskać dostęp.

     

Nadawanie priorytetu źródłom danych

Oto jak wybrać źródła, które aplikacja Zdrowie używa w pierwszej kolejności:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, następnie stuknij kartę Dane zdrowotne.
 2. Wybierz kategorię, np. Aktywność.
 3. Wybierz typ danych, np. Kroki.
 4. Stuknij opcję Źródła danych i dostęp, a następnie stuknij opcję Edycja.
 5. Dotknij i przytrzymaj ikonę  obok źródła danych i przesuń je w górę lub w dół listy. 
 6. Jeśli nie chcesz uwzględniać danych z któregoś ze źródeł, stuknij odpowiadający mu znacznik wyboru, aby je wyłączyć.
 7. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Jeśli wiele źródeł dostarcza ten sam typ danych, źródło danych znajdujące się u góry ma priorytet nad innymi. Wszelkie nowe aplikacje i urządzenia będą się automatycznie pojawiały na samej górze listy nad telefonem iPhone lub iPodem touch. 

     

Wprowadzanie danych

Możesz wprowadzić dane, które nie są śledzone przez aplikację lub urządzenie. Możesz na przykład wprowadzić pomiar ciśnienia krwi uzyskany podczas wizyty u lekarza.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie, następnie stuknij kartę Dane zdrowotne. 
 2. Stuknij kategorię dotyczącą zdrowia, np. Parametry życiowe.
 3. Stuknij typ danych, np. Ciśnienie tętnicze.
 4. Stuknij ikonę ikona dodawania.
 5. Wprowadź datę, godzinę i dane dla tej aktywności.
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Dodaj.

Więcej informacji

Konfiguracja i korzystanie z aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone lub iPodzie touch.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: