Zarządzanie danymi aplikacji Zdrowie na iPhonie, iPadzie lub Apple Watch

Możesz skonfigurować aplikacje i akcesoria, aby wysyłały dane do aplikacji Zdrowie, wprowadzać dane ręcznie oraz zmienić sposób priorytetyzowania danych z tych źródeł przez aplikację.

Jak ręcznie dodać dane do aplikacji Zdrowie

Aplikacja Zdrowie automatycznie liczy kroki, a także odległości przebyte piechotą i biegiem. Zegarek Apple Watch automatycznie śledzi wszystkie dane dotyczące aktywności. Jeśli korzystasz już z innej aplikacji do śledzenia danych zdrowotnych, spróbuj ręcznie dodać dane z tej aplikacji do aplikacji Zdrowie, aby wszystkie informacje znajdowały się w jednym miejscu. 

Wprowadzanie informacji o zdrowiu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie.
 2. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny.
 3. Wybierz kategorię, np. Aktywność. 
 4. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 5. W prawym górnym rogu stuknij opcję Dodaj dane.
 6. Wprowadź datę, godzinę i dane dla tej aktywności.
 7. Po zakończeniu stuknij opcję Dodaj.
  Data, godzina i liczba kroków wprowadzonych dla aktywności na telefonie iPhone.

Dodawanie informacji z innych aplikacji

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie.
 2. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu . Jeśli korzystasz z iPada, stuknij opcję Profil w lewym górnym rogu.
 3. W obszarze Prywatność stuknij opcję Aplikacje i usługi. Wyświetlone są już posiadane aplikacje zgodne z aplikacją Zdrowie. Jeśli nie widzisz aplikacji, może nie być zgodna. 
  Aplikacje EKG, Zdrowie i Leki wymienione jako zgodne z aplikacją Zdrowie na iPhonie.
 4. Stuknij aplikację i włącz kategorie aplikacji Zdrowie, które chcesz śledzić za pośrednictwem aplikacji.

Konieczne może być otwarcie aplikacji i dostosowanie ustawień, aby zezwolić na udostępnienie danych aplikacji Zdrowie. 

Wyświetlanie informacji dodanych z zegarka Apple Watch

Jeśli Apple Watch jest połączony w parę z iPhonem, dane dotyczące zdrowia i kondycji z Apple Watch będą widoczne w aplikacji Zdrowie na iPhonie i iPadzie.

 • Aby wyświetlić swoje cele oraz informacje o ruchu, ćwiczeniach i czasie spędzonym na nogach, otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Aktywność. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny, a następnie stuknij opcję Aktywność.
 • Aby zobaczyć swoje tętno, otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Serce.  Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny, a następnie stuknij opcję Serce. Dowiedz się więcej o dokładności i ograniczeniach czujnika tętna.
 • Aby wyświetlić dane z aplikacji Uważność, otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij opcję Kondycja psychiczna. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny, a następnie stuknij opcję Kondycja psychiczna. Dowiedz się więcej o aplikacji Uważność.
 • Dane aplikacji Zdrowie mogą być również odczytywane i zapisywane za pomocą innych aplikacji zegarka Apple Watch. Możesz zarządzać nimi bezpośrednio na zegarku Apple Watch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdrowie > Aplikacje. 

Jeśli aplikacja Zdrowie nie śledzi kroków lub innych informacji:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie.
 2. Stuknij swój profil , a następnie stuknij opcję Urządzenia.  
 3. Stuknij swój zegarek Apple Watch.
 4. Stuknij opcję Ustawienia prywatności i upewnij się, że opcja Śledzenie sprawności jest włączona.
  Opcje prywatności dostępne w aplikacji Watch na iPhonie.

Usuń wprowadzone informacje

Jeśli podczas ręcznego dodawania informacji o stanie zdrowia wprowadzono nieprawidłowe dane, możesz usunąć rekord.

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie.
 2. Jeśli korzystasz z iPhone'a, stuknij opcję Przeglądaj. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny.
 3. Wybierz kategorię, np. Aktywność. 
 4. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 5. Przewiń w dół do pozycji Opcje, a następnie stuknij opcję Pokaż wszystkie dane. 
 6. Stuknij opcję Edycja w prawym górnym rogu.
 7. Obok rekordu, który chcesz usunąć, stuknij przycisk Usuń. Aby usunąć wszystkie rekordy, możesz stuknąć opcję Usuń wszystko. 

Obsługa danych aplikacji Zdrowie pochodzących z różnych źródeł

Aplikacja Zdrowie pobiera podobne dane, takie jak liczba zarejestrowanych kroków, z różnych źródeł — np. telefonu iPhone i zegarka Apple Watch monitorującego aktywność fizyczną — i organizuje je w zależności od tego, skąd pochodzą. Domyślnie priorytety danych są następujące:

 1. Dane z aplikacji Zdrowie wprowadzane ręcznie.
 2. Dane z iPhone’a, iPada i Apple Watch. 
 3. Dane z aplikacji i urządzeń Bluetooth.

Jeśli dodasz nowe źródło danych, taka aplikacja pojawi się nad wszystkimi innymi aplikacjami i urządzeniami dostarczającymi danych dla aplikacji Zdrowie. Kolejność źródeł danych można zmienić w dowolnym momencie

Wyświetlanie źródeł danych

Oto jak sprawdzić, które źródła uaktualniają dane dla poszczególnych kategorii aplikacji Zdrowie:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. 
 2. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij ikonę , aby otworzyć pasek boczny.
 3. Wybierz kategorię, np. Aktywność. Jeśli nie widzisz kategorii, przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania, i wpisać nazwę kategorii.
 4. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 5. Przewiń w dół i stuknij opcję Źródła danych i dostęp. Zostaną wyświetlone tylko te źródła, które mają związek z tym typem danych. 

Oto jak wyświetlić wszystkie źródła aplikacji Zdrowie:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. 
 2. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu . Jeśli korzystasz z iPada, stuknij opcję Profil w lewym górnym rogu.
 3. Przewiń w dół do sekcji Prywatność, a następnie stuknij opcję Aplikacje i usługi lub Urządzenia.

Nadawanie priorytetu źródłom danych

Oto jak wybrać źródła, których aplikacja Zdrowie używa w pierwszej kolejności:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie na iPhonie lub iPadzie. 
 2. Jeśli korzystasz z iPhone’a, stuknij kartę Przeglądaj. Jeśli korzystasz z iPada, stuknij , aby otworzyć pasek boczny.
 3. Stuknij kategorię, a następnie podkategorię.
 4. Przewiń w dół i stuknij opcję Źródła danych i dostęp.
 5. Stuknij opcję Edycja.
 6. Stuknij i przytrzymaj przycisk Zmień kolejność  obok źródła danych i przesuń go w górę lub w dół listy. 
  Dostępne źródła danych i dostęp do podkategorii Kroki na telefonie iPhone.
 7. Jeśli nie chcesz uwzględniać danych z któregoś ze źródeł, stuknij odpowiadający mu znacznik wyboru, aby je wyłączyć.
 8. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli wiele źródeł dostarcza ten sam typ danych, źródło danych znajdujące się u góry ma priorytet nad innymi. Wszelkie nowe aplikacje i urządzenia będą się automatycznie pojawiały na samej górze listy nad iPhonem lub iPadem. 

Tworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie

Informacje zdrowotne przenoszone między usługą iCloud a urządzeniem i przechowywane w usłudze iCloud są szyfrowane. Szyfrowanie kompleksowe wymaga systemu iOS 12 lub nowszego i uwierzytelniania dwupoziomowego. Aby zakończyć przechowywanie danych aplikacji Zdrowie w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i wyłącz pozycję Zdrowie.

Backup danych z aplikacji Zdrowie z urządzeń wprowadzonych do funkcji Konfiguracja rodzinna również jest wykonywany bezpośrednio w usłudze iCloud. Dowiedz się, jak skonfigurować zegarek Apple Watch dla członka rodziny.

Jeśli nie korzystasz z usługi iCloud, możesz wykonać backup danych z aplikacji Zdrowie przez zaszyfrowanie backupów wykonanych na komputerze

Wszystkie utworzone lub zebrane informacje na Twój temat są pod Twoją pełną kontrolą i zostają zaszyfrowane za pomocą kodu po zablokowaniu telefonu iPhone. Jeśli usuniesz aplikację Zdrowie, dane z tej aplikacji pozostaną na iPhonie. Dowiedz się więcej na temat usuwania wbudowanych aplikacji Apple z urządzenia.

Poznaj więcej funkcji aplikacji Zdrowie

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: