Zarządzanie danymi aplikacji Zdrowie na telefonie iPhone, iPodzie touch lub zegarku Apple Watch

Możesz skonfigurować aplikacje i akcesoria, aby wysyłały dane do aplikacji Zdrowie, wprowadzać dane ręcznie oraz zmienić sposób priorytetyzowania danych z tych źródeł przez aplikację.

Dodawanie danych do aplikacji Zdrowie

Aplikacja Zdrowie automatycznie liczy kroki, a także odległości przebyte piechotą i biegiem. Zegarek Apple Watch automatycznie śledzi wszystkie dane dotyczące aktywności. Jeśli korzystasz już z innej aplikacji do śledzenia danych zdrowotnych, spróbuj dodać dane z tej aplikacji do aplikacji Zdrowie, aby wszystkie informacje znajdowały się w jednym miejscu. 

Wprowadzanie informacji o zdrowiu

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj. 
 2. Wybierz kategorię, np. Aktywność. 
 3. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 4. W prawym górnym rogu stuknij opcję Dodaj dane.
 5. Wprowadź datę, godzinę i dane dla tej aktywności.
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Dodaj.

Dodawanie informacji z innych aplikacji

 1. Otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu
 3. Na karcie Prywatność stuknij opcję Aplikacje. Wyświetlone są już posiadane aplikacje zgodne z aplikacją Zdrowie. Jeśli nie widzisz aplikacji, może nie być zgodna. 
 4. Stuknij aplikację i włącz kategorie aplikacji Zdrowie, które chcesz śledzić za pośrednictwem aplikacji.

Konieczne może być otwarcie aplikacji i dostosowanie ustawień, aby zezwolić na udostępnienie danych aplikacji Zdrowie. 

Znajdowanie aplikacji zgodnych z aplikacją Zdrowie

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj.
 2. Stuknij kategorię, np. Sen. 
 3. Stuknij podkategorię, np. Analiza snu.
 4. Przewiń w dół do aplikacji polecanych dla tej kategorii i stuknij aplikację, aby uzyskać o niej więcej informacji i ją pobrać. 
 5. Wróć do ustawień prywatności w aplikacji Zdrowie, aby zezwolić tej aplikacji na odczytywanie i zapisywanie danych w aplikacji Zdrowie. 

Ty decydujesz, które informacje są przekazywane aplikacji Zdrowie oraz które aplikacje mogą pobierać dane z tej aplikacji. Aplikacje uzyskujące dostęp do narzędzia HealthKit muszą podlegać zasadom ochrony prywatności. Przed zezwoleniem aplikacji na dostęp do informacji o zdrowiu i kondycji należy się zapoznać z jej zasadami ochrony prywatności.

Dodawanie informacji z zegarka Apple Watch

 • Aby wyświetlić informacje o ruchu, ćwiczeniach i czasie spędzonym na nogach oraz cele, otwórz aplikację Zdrowie, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie pozycję Aktywność.
 • Aby zobaczyć swoją częstość pracy serca, otwórz aplikację Zdrowie, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij pozycję Tętno. Dowiedz się więcej o dokładności i ograniczeniach czujnika tętna.
 • Aby wyświetlić dane z aplikacji Oddech, otwórz aplikację Zdrowie, stuknij kartę Przeglądaj, a następnie stuknij pozycję Uważność. Poznaj aplikację Oddech.
 • Dane aplikacji Zdrowie mogą być również odczytywane i zapisywane za pomocą innych aplikacji zegarka Apple Watch. Możesz zarządzać nimi bezpośrednio na zegarku Apple Watch: wybierz kolejno opcje Ustawienia > Zdrowie > Aplikacje. 

Jeśli aplikacja Zdrowie nie śledzi kroków lub innych informacji:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie.
 2. Stuknij swój profil , a następnie stuknij opcję Urządzenia.  
 3. Stuknij swój zegarek Apple Watch.
 4. Stuknij opcję Ustawienia prywatności i upewnij się, że opcja Śledzenie sprawności jest włączona.

Obsługa danych aplikacji Zdrowie pochodzących z różnych źródeł

Aplikacja Zdrowie pobiera podobne dane, takie jak liczba zarejestrowanych kroków, z różnych źródeł — np. telefonu iPhone i zegarka Apple Watch monitorującego aktywność fizyczną — i organizuje je w zależności od tego, skąd pochodzą. Domyślnie priorytety danych są następujące:

 1. Dane z aplikacji Zdrowie wprowadzane ręcznie.
 2. Dane z telefonu iPhone, iPoda touch lub zegarka Apple Watch. 
 3. Dane z aplikacji i urządzeń Bluetooth.

Jeśli dodasz nowe źródło danych, taka aplikacja pojawi się nad wszystkimi innymi aplikacjami i urządzeniami dostarczającymi danych dla aplikacji Zdrowie. Kolejność źródeł danych można zmienić w dowolnym momencie

Wyświetlanie źródeł danych

Oto jak sprawdzić, które źródła uaktualniają dane dla poszczególnych kategorii aplikacji Zdrowie:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj. 
 2. Wybierz kategorię, np. Aktywność. Jeśli nie widzisz kategorii, przesuń palcem w dół, aby wyświetlić pasek wyszukiwania, i wpisać nazwę kategorii.
 3. Stuknij podkategorię, np. Kroki.
 4. Przewiń w dół i stuknij opcję Źródła danych i dostęp. Zostaną wyświetlone tylko te źródła, które mają związek z tym typem danych. 

Oto jak wyświetlić wszystkie źródła aplikacji Zdrowie:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie. 
 2. Stuknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu
 3. Przewiń w dół do sekcji Prywatność i stuknij opcję Aplikacje lub Urządzenia.

 

Nadawanie priorytetu źródłom danych

Oto jak wybrać źródła, których aplikacja Zdrowie używa w pierwszej kolejności:

 1. Otwórz aplikację Zdrowie i stuknij kartę Przeglądaj.
 2. Stuknij kategorię, a następnie podkategorię.
 3. Przewiń w dół i stuknij opcję Źródła danych i dostęp.
 4. Stuknij opcję Edycja.
 5. Stuknij i przytrzymaj przycisk Zmień kolejność  obok źródła danych i przesuń go w górę lub w dół listy. 
 6. Jeśli nie chcesz uwzględniać danych z któregoś ze źródeł, stuknij odpowiadający mu znacznik wyboru, aby je wyłączyć.
 7. Stuknij opcję Gotowe.

Jeśli wiele źródeł dostarcza ten sam typ danych, źródło danych znajdujące się u góry ma priorytet nad innymi. Wszelkie nowe aplikacje i urządzenia będą się automatycznie pojawiały na samej górze listy nad telefonem iPhone lub iPodem touch. 

Tworzenie backupu danych aplikacji Zdrowie

Informacje zdrowotne przenoszone między usługą iCloud a urządzeniem i przechowywane w usłudze iCloud są szyfrowane. Szyfrowanie kompleksowe wymaga systemu iOS 12 i uwierzytelniania dwupoziomowego. Aby zakończyć przechowywanie danych aplikacji Zdrowie w usłudze iCloud, wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i wyłącz pozycję Zdrowie.

Jeśli nie korzystasz z usługi iCloud, możesz utworzyć backup danych zdrowotnych w aplikacji Zdrowie, szyfrując backup w aplikacji iTunes

Wszystkie utworzone lub zebrane informacje na Twój temat są pod Twoją pełną kontrolą i zostają zaszyfrowane za pomocą kodu po zablokowaniu telefonu iPhone. 

Poznaj więcej funkcji aplikacji Zdrowie

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: