Jak przenieść zawartość na nowy komputer Mac

Asystent migracji umożliwia skopiowanie wszystkich dokumentów, aplikacji, kont użytkowników i ustawień z innego komputera na nowy komputer Mac.

Asystent migracji kopiuje wszystkie pliki na nowy komputer Mac, dzięki czemu nie trzeba kopiować plików ręcznie.

Sprawdzanie oprogramowania, ustawień i zasilania

Połączenie komputerów

 • Jeśli oba komputery mają zainstalowany system macOS Sierra lub nowszy, upewnij się tylko, że znajdują się blisko siebie i mają włączoną łączność Wi-Fi. Jeśli dowolny z komputerów ma zainstalowany system OS X El Capitan lub starszy, połącz je z tą samą siecią Wi-Fi lub Ethernet.
 • Komputery można także połączyć w trybie dysku twardego za pomocą odpowiedniego przewodu lub przejściówki. Następnie należy uruchomić stary komputer w trybie dysku twardego.
 • Możesz także połączyć nowy komputer Mac z backupem Time Machine starego komputera Mac.

Użycie Asystenta migracji

Na nowym komputerze Mac:

 1. Otwórz Asystenta migracji, który znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Kliknij opcję Dalej.
 3. Gdy pojawi się pytanie o sposób przeniesienia informacji, wybierz opcję przeniesienia z komputera Mac, backupu Time Machine lub dysku startowego.
 4. Kliknij opcję Dalej.

Na starym komputerze Mac:
Jeśli stary komputer Mac uruchomiono w trybie dysku twardego lub wykonujesz migrację z backupu Time Machine, pomiń te cztery kroki.

 1. Otwórz Asystenta migracji.
 2. Kliknij opcję Dalej.
 3. Gdy pojawi się pytanie o sposób przeniesienia informacji, wybierz opcję przeniesienia na inny komputer Mac.
 4. Kliknij opcję Dalej. 

Na nowym komputerze Mac:

 1. Gdy pojawi się monit o wybranie komputera Mac, backupu Time Machine lub innego dysku startowego, kliknij odpowiednią ikonę.
 2. Kliknij opcję Dalej. Może zostać wyświetlony kod bezpieczeństwa.

Na starym komputerze Mac:
Jeśli stary komputer Mac uruchomiono w trybie dysku twardego lub wykonujesz migrację z backupu Time Machine, pomiń te dwa kroki.

 1. Jeśli widoczny jest kod bezpieczeństwa, upewnij się, że jest to ten sam kod co na nowym komputerze Mac.
 2. Kliknij opcję Dalej.

Na nowym komputerze Mac:

 1. Pojawi się lista backupów uporządkowanych według daty i godziny. Wybierz backup, którego chcesz użyć.
 2. Kliknij opcję Dalej.

Na nowym komputerze Mac:

 1. Wybierz dane, które chcesz przenieść.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć przenoszenie. W przypadku dużej ilości danych ich przeniesienie może zająć kilka godzin.


W powyższym przykładzie John Appleseed jest kontem użytkownika systemu macOS. Jeśli przeniesiesz konto o tej samej nazwie co konto na nowym komputerze Mac, zostanie wyświetlony monit o zmianę nazwy starego konta lub zastąpienie konta na nowym komputerze Mac. W przypadku zmiany nazwy stare konto pojawi się jako oddzielny użytkownik na nowym komputerze Mac wraz z oddzielnym folderem domowym i danymi logowania. Jeśli zastąpisz konto, stare konto zastąpi konto na nowym komputerze Mac, łącznie z całą zawartością folderu domowego.

Po zakończeniu pracy przez Asystenta migracji zaloguj się na konto poddane migracji na nowym komputerze Mac, aby wyświetlić pliki. Jeśli nie zamierzasz zachować starego komputera Mac, dowiedz się, co trzeba zrobić przed jego sprzedażą lub oddaniem.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: