Usuwanie muzyki, filmów i programów TV z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

Zawartość kupioną w sklepie iTunes Store i pobraną na urządzenie z systemem iOS można usuwać.

Usuwanie muzyki i teledysków

W aplikacji Muzyka możesz usuwać utwory muzyczne, albumy, playlisty oraz teledyski, które zostały pobrane na urządzenie. Jeśli widzisz ikonę pobierania ikona pobierania w postaci różowej chmury  obok treści, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze, a nie na urządzeniu.

 

Usuwanie rzeczy w aplikacji Muzyka

W aplikacji Muzyka możesz usuwać pojedyncze rzeczy.

 1. W aplikacji Muzyka znajdź rzecz, którą chcesz usunąć. Jeśli widzisz ikonę ikona pobierania w postaci różowej chmury obok rzeczy, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze, a nie na urządzeniu. Rzeczy przechowywane w chmurze nie zajmują miejsca dyskowego na urządzeniu.
 2. Mocno naciśnij i przytrzymaj rzecz, którą chcesz usunąć.
 3. W wyświetlonym menu stuknij opcję Usuń z biblioteki różowy kosz na śmieci.
 4. Gdy pojawi się monit o potwierdzenie, stuknij opcję Usuń pobraną rzecz lub Usuń pobrane rzeczy. Jeśli wyświetli się opcja Usuń z biblioteki, oznacza to, że rzecz została dodana z usługi Apple Music. Stuknij opcję Usuń z biblioteki, aby usunąć ją ze wszystkich urządzeń oraz biblioteki muzycznej iCloud.

Usuwanie muzyki w Ustawieniach

Możesz usunąć całą muzykę znajdującą się na urządzeniu w Ustawieniach.

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dysk iPhone.
 2. Przewiń do opcji Muzyka i stuknij ją.
 3. W sekcji Zalecenia przesuń w lewo po opcji Wszystkie utwory.
 4. Stuknij opcję Usuń.

W tym menu można również przesunąć palcem w lewo po wykonawcy, albumie lub utworze, a następnie stuknąć opcję Usuń, aby usunąć go z urządzenia.

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch jeśli nie udostępnisz muzyki do słuchania w trybie offline, muzyka będzie buforowana, korzystając z pamięci podręcznej dostępnej na urządzeniu. Jeśli urządzenie będzie potrzebowało miejsca, usunie pamięć podręczną wraz z przechowywaną w niej muzyką.

Jeśli nie możesz usunąć muzyki

Muzyka lub teledyski mogły zostać ręcznie zsynchronizowane z komputera z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch za pomocą aplikacji iTunes przy użyciu połączenia USB. Wyłącz synchronizowane w aplikacji iTunes, aby usunąć rzecz.

Jeśli nie chcesz, aby zakup z aplikacji iTunes był widoczny w aplikacji Muzyka, ale nie chcesz go usuwać, możesz go ukryć. Dowiedz się, jak ukryć rzeczy przechowywane w chmurze.

 

Usuwanie filmów i programów TV

W aplikacji Apple TV1 lub aplikacji Wideo można usuwać pobrane na urządzenie filmy i programy TV. Jeśli widzisz ikonę pobierania ikona pobierania w postaci niebieskiej chmury obok zakupionej treści, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze, a nie na urządzeniu.


1 Aplikacja Apple TV jest dostępna tylko w niektórych krajach i regionach. Zobacz,
czy aplikacja TV jest dostępna w Twoim kraju lub regionie.

 

Usuwanie rzeczy w aplikacji TV

 1. W aplikacji TV stuknij na dole ekranu opcję Biblioteka, a następnie pozycję Pobrane.2
 2. Znajdź film lub odcinek, które chcesz usunąć.
 3. Aby usunąć film, stuknij przycisk przycisk pobrane. Aby usunąć odcinek programu TV, mocno naciśnij i przytrzymaj tytuł odcinka.
 4. Stuknij opcję Usuń pobraną rzecz niebieski kosz na śmieci

Jeśli zamiast aplikacji TV masz aplikację Wideo, usuń filmy, stukając opcję Edycja w prawym górnym rogu zakładki filmy, a odcinki programów TV, przesuwając w lewo po tytule odcinka.


2 Pobierać można tylko filmy znajdujące się w bibliotece. Dowiedz się więcej o aplikacji Apple TV.

Usuwanie filmów i programów TV w Ustawieniach

 1. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Dysk iPhone.
 2. Stuknij aplikację TV lub Wideo, a następnie stuknij opcję Przejrzyj wideo z iTunes. Jeśli jej nie widać, na urządzenie nie pobrano filmów.
 3. Znajdź film, program TV lub odcinek, który chcesz usunąć, a następnie przesuń po nim palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.

Rzeczy można także usuwać w aplikacji TV lub Wideo.

Jeśli nie możesz usunąć filmów lub programów TV

Prywatne nagrania wideo, filmy lub programy TV mogły zostać ręcznie zsynchronizowane z komputera z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch za pomocą aplikacji iTunes przy użyciu połączenia USB. Wyłącz synchronizowane w aplikacji iTunes, aby usunąć rzecz.

Jeśli nie chcesz, aby zakup w chmurze ze sklepu iTunes Store był widoczny w aplikacji Apple TV lub Wideo, możesz go ukryć. Dowiedz się, jak ukryć rzeczy przechowywane w chmurze. Filmy wypożyczone w sklepie iTunes Store zostaną usunięte automatycznie po upływie okresu wypożyczenia.

 

Więcej informacji

Dowiedz się, jak sprawdzić pamięć na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch lub jak zwolnić miejsce na dysku komputera Mac.

Jeśli zdecydujesz się przywrócić usuniętą rzecz, możesz ponownie pobrać wcześniejsze zakupy.

 

Data publikacji: