Usuwanie muzyki, filmów i programów TV z urządzenia

Usuń zawartość pobraną na telefon iPhone, iPada, iPoda touch, komputer Mac lub urządzenie z systemem Android.

Usuwanie muzyki i teledysków

 • Aby usunąć muzykę z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch, użyj aplikacji Apple Music lub aplikacji Ustawienia.
 • Aby usunąć muzykę z komputera Mac lub urządzenia z systemem Android, użyj aplikacji Apple Music.

Usuwanie rzeczy w aplikacji Apple Music

 1. Otwórz aplikację Apple Music i znajdź rzecz, którą chcesz usunąć. Jeśli widzisz przycisk pobierania  obok tej rzeczy, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze, a nie na urządzeniu. Rzeczy przechowywane w chmurze nie zajmują miejsca dyskowego na urządzeniu.
 2. Na komputerze Mac zatrzymaj kursor nad rzeczą, a następnie kliknij wyświetlony przycisk Więcej opcji .
  Na telefonie iPhone, iPadzie lub telefonie z systemem Android naciśnij i przytrzymaj rzecz, którą chcesz usunąć. 
 3. Stuknij lub kliknij opcję Usuń.
  Telefon iPhone wyświetlający menu i opcję Usuń.
 4. Z wyświetlonego menu wybierz opcję Usuń lub Usuń pobraną rzecz. Możesz też wybrać opcję Usuń z biblioteki, aby usunąć rzecz ze wszystkich urządzeń, które używają usługi Apple Music.

Usuwanie muzyki w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia. 
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie stuknij pozycję Dysk iPhone’a lub Dysk iPada.
 3. Przewiń do opcji Muzyka i stuknij ją.
 4. Przesuń palcem w lewo po wykonawcy, albumie lub utworze. Jeśli chcesz usunąć całą muzykę, przesuń palcem w lewo po opcji Wszystkie utwory.
 5. Stuknij opcję Usuń.
  Telefon iPhone wyświetlający opcję usuwania pojawiającą się po przesunięciu palcem w lewo na wykonawcy Jonas Brothers.

Więcej informacji na temat usuwania zakupionej muzyki

Jeśli rzecz została usunięta z urządzenia i nie chcesz, aby była na nie przesyłana strumieniowo lub pojawiała się w chmurze,ukryj tę rzecz.

Jeśli do ręcznego zsynchronizowania muzyki i teledysków z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch użyto komputera i przewodu USB, wyłącz synchronizowanie.

Usuwanie filmów i programów TV

 • Aby usunąć filmy pobrane na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch, użyj aplikacji Apple TV lub aplikacji Ustawienia.
 • Aby usunąć filmy pobrane na komputer Mac, użyj aplikacji Apple TV.

Usuwanie rzeczy w aplikacji Apple TV

 1. Otwórz aplikację Apple TV.
 2. Stuknij lub kliknij opcję Biblioteka.
 3. Aby usunąć rzecz z komputera Mac, zatrzymaj wskaźnik myszy nad tą rzeczą, kliknij przycisk Więcej opcji , a następnie kliknij opcję Usuń pobraną rzecz.
  Aby usunąć rzecz na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij opcję Pobrane, przesuń palcem w lewo na rzeczy, stuknij opcję Usuń, a następnie opcję Usuń pobraną rzecz.
  Telefon iPhone wyświetlający opcję usuwania pojawiającą się po przesunięciu palcem w lewo na pobranym filmie lub programie TV.

Usuwanie filmów i programów TV w Ustawieniach na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij opcję Ogólne, a następnie stuknij pozycję Dysk iPhone’a lub Dysk iPada.
 3. Przewiń do pozycji TV i stuknij ją, a następnie stuknij opcję Przejrzyj pobrane rzeczy na Apple TV. Jeśli nie widzisz tej opcji, oznacza to, że na urządzenie nie pobrano żadnych rzeczy.
 4. Znajdź film, program TV lub odcinek, który chcesz usunąć, a następnie przesuń po nim palcem w lewo i stuknij opcję Usuń.
  Telefon iPhone wyświetlający opcję usuwania pojawiającą się po przesunięciu palcem w lewo na pobranym filmie lub programie TV.

Jeśli nie możesz usunąć filmów lub programów TV

Jeśli widzisz przycisk pobierania  obok rzeczy, oznacza to, że jest ona przechowywana w chmurze, a nie w miejscu dyskowym na urządzeniu. Jeśli nie chcesz, aby rzecz była wyświetlana w chmurze, ukryj ją.

Jeśli do ręcznego zsynchronizowania filmów i programów TV z telefonem iPhone, iPadem lub iPodem touch użyto komputera i przewodu USB, wyłącz synchronizowanie.

Filmy wypożyczone w sklepie zostaną usunięte automatycznie po upływie okresu wypożyczenia.

Więcej informacji

Data publikacji: