Używanie funkcji Nie przeszkadzać na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dzięki funkcji Nie przeszkadzać możesz wyciszać połączenia, alerty i powiadomienia, które otrzymujesz, gdy urządzenie jest zablokowane. Możesz również ustawić godziny działania funkcji Nie przeszkadzać i dopuścić odbieranie połączeń od pewnych osób.

Włączanie i wyłączanie funkcji Nie przeszkadzać

Kiedy funkcja Nie przeszkadzać jest włączona, na pasku stanu widać ikonę półksiężyca ikona nie przeszkadzać. Funkcję Nie przeszkadzać można włączyć lub wyłączyć na dwa sposoby:

Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Nie przeszkadzać, aby włączyć ręcznie funkcję Nie przeszkadzać lub ustawić godziny jej działania.

 

Otwórz centrum sterowania i mocno naciśnij ikonę ikona Nie przeszkadzać, aby szybko dostosować ustawienia funkcji Nie przeszkadzać, lub stuknij ikonę ikona Nie przeszkadzać, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Alarm ustawiony w aplikacji Zegar zostanie uruchomiony nawet przy włączonej funkcji Nie przeszkadzać. Dowiedz się, jak ustawiać alarmy i nimi zarządzać.

     

Zmienianie ustawień

Jeśli nie chcesz, aby Ci przeszkadzano w określonym czasie, możesz skonfigurować harmonogram. Naciśnij kolejno opcje Ustawienia > Nie przeszkadzać i włącz opcję Zaplanowane. Następnie ustaw czas.

Możesz również zdecydować, kiedy chcesz otrzymywać alerty, połączenia i powiadomienia:

  • Pora spać: gdy opcja Pora spać jest włączona, ekran blokady zostanie przyciemniony, połączenia zostaną wyciszone, a powiadomienia będą się pojawiać w obszarze Podczas spania w centrum powiadomień, dopóki nie upłynie czas obowiązywania skonfigurowanego harmonogramu funkcji Nie przeszkadzać.
  • Wyciszaj: wycisza połączenia i powiadomienia (zawsze lub po zablokowaniu urządzenia).
  • Rób wyjątki dla: umożliwia dopuszczanie połączeń od wszystkich osób, blokowanie wszystkich połączeń, a także dopuszczanie połączeń z ulubionymi osobami lub określonymi grupami kontaktów przechowywanymi na urządzeniu lub w usłudze iCloud.
  • Powtórne połączenia: powoduje, że jeśli ktoś zadzwoni dwukrotnie w ciągu trzech minut, takie połączenie nie zostanie wyciszone.

Więcej informacji

Data publikacji: