Konwertowanie utworów na inny format pliku za pomocą aplikacji Apple Music lub iTunes dla systemu Windows

Dowiedz się, jak przekonwertować utwór na inny format pliku, zachowując oryginał.

Za pomocą aplikacji Apple Music na komputerze Mac lub iTunes dla systemu Windows możesz konwertować pliki utworów między formatami skompresowanymi i nieskompresowanymi. Możesz na przykład zaimportować nieskompresowane pliki do biblioteki muzycznej jako pliki skompresowane, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Skompresowane formaty to na przykład MP3 i Koder Apple Lossless. Nieskompresowane formaty to na przykład AIFF i WAV.

Jakość dźwięku nie powinna ulegać pogorszeniu w przypadku: 

 • konwersji między formatami nieskompresowanymi
 • konwersji z formatu skompresowanego na nieskompresowany

Jakość dźwięku może ulegać pogorszeniu w przypadku:

 • konwersji między formatami skompresowanymi
 • konwersji z formatu nieskompresowanego na skompresowany

Dowiedz się więcej o kompresji dźwięku.

Jeśli chcesz zmienić format utworów, najlepiej jest zaimportować je ponownie z oryginalnego źródła z zastosowaniem nowego formatu kodowania.

Możesz konwertować utwory w bibliotece muzycznej, wybranym folderze lub na wybranym dysku.

Konwertowanie utworów w bibliotece muzycznej

Wykonaj czynności dla używanego urządzenia.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Muzyka > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Pliki, a następnie opcję Ustawienia importu.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji Importuj wykorzystując, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz z biblioteki utwory do przekonwertowania.
 7. Wybierz kolejno opcje Plik > Konwertuj, a następnie opcję Utwórz wersję [format].

Nowe pliki utworów pojawią się w bibliotece obok oryginalnych plików.

Na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie opcję Ustawienia importu.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji Importuj wykorzystując, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworu.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Wybierz z biblioteki utwory do przekonwertowania.
 7. Wybierz kolejno opcje Plik > Konwertuj, a następnie opcję Utwórz wersję [format].

Nowe pliki utworów pojawią się w bibliotece obok oryginalnych plików.

Konwertowanie utworów z plików w wybranym folderze lub na wybranym dysku

Możesz importować utwory do aplikacji Apple Music lub iTunes dla systemu Windows, jednocześnie je konwertując. W bibliotece muzycznej zostaną utworzone przekonwertowane kopie plików zgodnie z preferencjami aplikacji Apple Music lub iTunes dla systemu Windows.

Aby przekonwertować wszystkie utwory w wybranym folderze lub na wybranym dysku, wykonaj poniższe czynności dla danego urządzenia.

Starsze zakupione utwory są zakodowane za pomocą zabezpieczonego formatu AAC (Protected AAC) uniemożliwiającego konwersję.

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Apple Music.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Muzyka > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Pliki, a następnie opcję Ustawienia importu.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji Importuj wykorzystując, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworów. 
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Option i wybierz kolejno opcje Plik > Konwertuj > Konwertuj na [ustawienie importu].
 7. Wybierz folder lub dysk zawierający utwory, które chcesz zaimportować i przekonwertować.

W bibliotece pojawią się utwory w oryginalnym formacie i utwory przekonwertowane.

Na komputerze PC

 1. Otwórz aplikację iTunes dla systemu Windows.
 2. Na pasku menu wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie opcję Ustawienia importu.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji Importuj wykorzystując, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworów. 
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. Na klawiaturze przytrzymaj klawisz Shift i wybierz kolejno opcje Plik > Konwertuj > Konwertuj na [ustawienie importu].
 7. Wybierz folder lub dysk zawierający utwory, które chcesz zaimportować i przekonwertować.

W bibliotece pojawią się utwory w oryginalnym formacie i utwory przekonwertowane.

Więcej informacji

Gdy przekonwertujesz plik za pomocą aplikacji Apple Music lub iTunes dla systemu Windows, oryginalny plik pozostanie niezmieniony w swojej lokalizacji. Aplikacje Apple Music i iTunes dla systemu Windows tworzą przekonwertowany plik na podstawie kopii oryginalnego pliku.

Informacje o kompresji

Gdy przekonwertujesz utwór na niektóre skompresowane formaty, część danych może zostać utracona. Zaletą tych skompresowanych formatów jest znacznie mniejszy rozmiar plików, dzięki czemu na dysku można zmieścić więcej utworów. Jednak jakość dźwięku może być słabsza niż w oryginalnym, nieskompresowanym formacie.

Różnica między utworem skompresowanym a nieskompresowanym może być niezauważalna. Może to zależeć od utworu, głośników czy słuchawek oraz używanego odtwarzacza.

Gdy skompresujesz utwór i spowoduje to utratę danych, nie można cofnąć kompresji, aby je odzyskać. Przekonwertowanie utworu w formacie skompresowanym na format nieskompresowany nie poprawi jakości dźwięku; plik będzie jedynie zajmował więcej miejsca. Na przykład gry przekonwertujesz utwór w formacie MP3 (format skompresowany) na format AIFF (format nieskompresowany), będzie on zajmował znacznie więcej miejsca na dysku twardym, ale jego brzmienie pozostanie takie samo. Aby korzystać z zalet formatów nieskompresowanych, należy importować utwory w takich formatach.

Informacje o prawach autorskich

Aplikacji Apple Music lub iTunes dla systemu Windows można używać do powielania materiałów. Licencja obejmuje jedynie powielanie materiałów:

 • nieobjętych prawami autorskimi
 • do których posiadasz prawa autorskie
 • do których powielania masz upoważnienie lub prawo

W przypadku braku pewności co do praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy zasięgnąć porady prawnej. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach świadczenia usług Apple Media.

Data publikacji: