Konwertowanie utworów na inny format pliku za pomocą programu iTunes

Dowiedz się, jak przekonwertować utwór na inny format pliku, zachowując oryginał.

Za pomocą programu iTunes można konwertować pliki utworów między formatami skompresowanymi i nieskompresowanymi. Możesz na przykład zaimportować nieskompresowane pliki do programu iTunes jako pliki skompresowane, aby zaoszczędzić miejsce na dysku. Skompresowane formaty to na przykład MP3 i Koder Apple Lossless. Nieskompresowane formaty to na przykład AIFF i WAV.

Jakość dźwięku nie powinna ulegać pogorszeniu w przypadku: 

 • konwersji między formatami nieskompresowanymi,
 • konwersji z formatu skompresowanego na nieskompresowany.

Jakość dźwięku może ulegać pogorszeniu w przypadku:

 • konwersji między formatami skompresowanymi,
 • konwersji z formatu nieskompresowanego na skompresowany.

Dowiedz się więcej o kompresji dźwięku.

Jeśli chcesz zmienić format utworów, najlepiej jest zaimportować je ponownie z oryginalnego źródła z zastosowaniem nowego formatu kodowania.

Możesz konwertować utwory znajdujące się w bibliotece iTunes, w wybranym katalogu lub na wybranym dysku.

Konwertowanie plików w bibliotece iTunes

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Ustawienia importu w dolnej części okna.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji importowania za pomocą, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworu. 
 5. Kliknij przycisk OK, aby zachować ustawienia.
 6. W bibliotece zaznacz utwory, które chcesz przekonwertować.
 7. Wybierz opcję Plik > Konwertuj, a następnie opcję tworzenia wersji formatu. Wyświetlany jest format, który został wybrany w kroku 4. Jeśli na przykład wybrano format Koder Apple Lossless, wybierz opcję Utwórz wersję dla Apple Lossless.

Nowe pliki utworów pojawią się w bibliotece obok oryginalnych plików.

Konwertowanie utworów z plików w wybranym folderze lub na wybranym dysku

Można importować utwory do programu iTunes i jednocześnie je konwertując. W bibliotece iTunes zostaną utworzone przekonwertowane kopie plików zgodnie z preferencjami programu iTunes.

Aby przekonwertować wszystkie utwory w wybranym katalogu lub na wybranym dysku:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Ustawienia importu w dolnej części okna.
 4. Kliknij menu widoczne obok opcji importowania za pomocą, a następnie wybierz docelowy format kodowania utworu. 
 5. Kliknij przycisk OK, aby zachować ustawienia.
 6. Przytrzymując klawisz Options (Mac) lub Shift (Windows) na klawiaturze, wybierz pozycje Plik > Konwertuj > Konwertuj do [preferencje importowania]. Wyświetlany jest format, który został wybrany w kroku 4. Jeśli na przykład wybrano koder Apple Lossless, wybierz opcję Konwertuj na Apple Lossless.
 7. Wybierz folder lub dysk, na którym znajdują się utwory, które chcesz zaimportować i przekonwertować. Program iTunes przekonwertuje wszystkie utwory w wybranym folderze lub na wybranym dysku.

W bibliotece pojawią się utwory w oryginalnym formacie i utwory przekonwertowane.

Starsze zakupione utwory są zakodowane za pomocą zabezpieczonego formatu AAC (Protected AAC) uniemożliwiającego konwersję. Dowiedz się, jak zaktualizować takie pliki, a następnie przekonwertować je na inny format.

Dowiedz się więcej

Gdy przekonwertujesz plik za pomocą iTunes, oryginalny plik pozostanie niezmieniony w swojej lokalizacji. iTunes tworzy przekonwertowany plik na podstawie kopii oryginalnego pliku.

Informacje o kompresji

Gdy przekonwertujesz utwór na niektóre skompresowane formaty, część danych może zostać utracona. Zaletą tych skompresowanych formatów jest znacznie mniejszy rozmiar plików, dzięki czemu na dysku można zmieścić więcej utworów. Jednak jakość dźwięku może być słabsza niż w oryginalnym, nieskompresowanym formacie.

Różnica między utworem skompresowanym a nieskompresowanym może być niezauważalna. Może to zależeć od utworu, głośników/słuchawek i używanego odtwarzacza.

Gdy skompresujesz utwór i spowoduje to utratę danych, nie można cofnąć kompresji, aby je odzyskać. Przekonwertowanie utworu w formacie skompresowanym na format nieskompresowany nie poprawi jakości dźwięku; plik będzie jedynie zajmował więcej miejsca. Na przykład gry przekonwertujesz utwór w formacie MP3 (format skompresowany) na format AIFF (format nieskompresowany), będzie on zajmował znacznie więcej miejsca na dysku twardym, ale jego brzmienie pozostanie takie samo. Aby korzystać z zalet formatów nieskompresowanych, należy importować utwory w takich formatach.

Informacje o prawach autorskich

Oprogramowania iTunes można używać do powielania materiałów. Licencja obejmuje jedynie powielanie materiałów:

 • nieobjętych prawami autorskimi,
 • do których posiadasz prawa autorskie,
 • do których powielania masz upoważnienie lub prawo.

W przypadku braku pewności co do praw do kopiowania jakichkolwiek materiałów należy zasięgnąć porady prawnej. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania ze sklepu iTunes Store.

Data publikacji: