Jak wymusić ponowne uruchomienie iPoda

Dowiedz się, co zrobić, jeśli iPod nie reaguje na naciskanie przycisków. 

Wybór urządzenia

Wybierz model z listy lub sprawdź, który model iPoda posiadasz.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch

Jeśli iPod touch nie odpowiada, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie: naciśnij przyciski Usypianie/Budzenie oraz Początek i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż pojawi się logo firmy Apple. 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda nano

Wykonaj instrukcje dotyczące używanego modelu:

iPod nano (7. generacji)

Naciśnij przyciski Usypianie/Budzenie oraz Początek i przytrzymaj je, aż ekran zostanie wyłączony. Następnie zaczekaj kilka sekund na ponowne uruchomienie urządzenia. Nadal potrzebujesz pomocy? Podłącz iPoda do źródła zasilania i spróbuj ponownie. 

iPod nano (6. generacji)

Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez co najmniej 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple. Nadal potrzebujesz pomocy? Podłącz iPoda do źródła zasilania i spróbuj ponownie. 

iPod nano (5. generacji lub starszy)

Ustaw przełącznik blokady w położeniu odblokowanym. Następnie naciśnij przycisk Menu oraz środkowy przycisk (Wybierz) i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple. 

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda shuffle

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda classic

  1. Ustaw przełącznik blokady w położeniu odblokowanym.
  2. Naciśnij przycisk Menu oraz środkowy przycisk (Wybierz) i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Wymuszanie ponownego uruchomienia innych modeli iPoda

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda mini oraz modeli starszych niż iPod classic, takich jak iPod (tarcza przewijania), iPod (tarcza dotykowa) czy iPod (ze złączem dokującym):

  1. Ustaw przełącznik blokady w położeniu odblokowanym.
  2. Następnie wykonaj instrukcje zależne od używanego modelu:
    • W przypadku modeli iPoda mini naciśnij przyciski Menu oraz środkowy i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple lub logo iPoda. Może być konieczne powtórzenie tej czynności.
    • W przypadku innych modeli naciśnij przyciski Odtwórz/Pauza oraz Menu i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple lub logo iPoda. Może być konieczne powtórzenie tej czynności. 

Potrzebujesz więcej pomocy? 

 

Data publikacji: