Jak wymusić ponowne uruchomienie iPoda

Jeśli iPod nie odpowiada, wymuś jego ponowne uruchomienie.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch

Wykonaj instrukcje dotyczące używanego modelu:

iPod touch (7. generacji)

Naciśnij przycisk górny oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż zostanie wyświetlone logo firmy Apple.

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda touch (6. generacji) i starszych

Naciśnij przycisk górny oraz przycisk Początek i przytrzymaj je przez co najmniej 10 sekund, aż zostanie wyświetlone logo firmy Apple.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda nano

Wykonaj instrukcje dotyczące używanego modelu:

iPod nano (7. generacji)

Naciśnij przyciski Usypianie/Budzenie oraz Początek i przytrzymaj je, aż ekran zostanie wyłączony. Następnie zaczekaj kilka sekund na ponowne uruchomienie urządzenia. Nadal potrzebujesz pomocy? Podłącz iPoda do źródła zasilania i spróbuj ponownie. 

iPod nano (6. generacji)

Naciśnij przycisk Usypianie/Budzenie oraz przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj je przez co najmniej 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple. Nadal potrzebujesz pomocy? Podłącz iPoda do źródła zasilania i spróbuj ponownie. 

iPod nano (5. generacji) i starsze

Ustaw przełącznik blokady w położeniu odblokowanym. Następnie naciśnij przycisk Menu oraz środkowy przycisk (Wybierz) i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda shuffle

Wymuszanie ponownego uruchomienia iPoda classic

  1. Ustaw przełącznik blokady w położeniu odblokowanym.
  2. Naciśnij przycisk Menu oraz środkowy przycisk (Wybierz) i przytrzymaj je przez 8 sekund albo do wyświetlenia logo firmy Apple.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Data publikacji: