Usuwanie i ponowne instalowanie aplikacji iTunes oraz powiązanych z nim składników oprogramowania w systemie Windows 7 lub nowszym

Dowiedz się, jak całkowicie odinstalować aplikację iTunes i powiązane z nią składniki oprogramowania z komputera z systemem Windows 7, Windows 8 lub Windows 10.

W rzadkich przypadkach przed ponownym zainstalowaniem aplikacji iTunes lub zainstalowaniem jej ze sklepu Microsoft Store konieczne jest usunięcie aplikacji iTunes i powiązanych z nią składników oprogramowania. Poniżej znajdziesz instrukcje, z których możesz skorzystać, jeśli ponowne zainstalowanie aplikacji iTunes zostało zalecone przez doradcę wsparcia AppleCare, w artykule lub w oknie dialogowym z komunikatem.

Multimedia kupione w sklepie iTunes Store i utwory muzyczne zaimportowane z płyt CD są domyślnie zachowywane w folderze Moja muzyka. Nie zostaną one usunięte po usunięciu aplikacji iTunes. Utrata czegokolwiek z biblioteki iTunes podczas wykonywania tej procedury jest mało prawdopodobna, ale zawsze warto wykonywać regularnie backupy biblioteki iTunes.

Jeśli potrzebujesz pomocy w pobieraniu lub uaktualnianiu aplikacji iTunes ze sklepu Microsoft Store, zwróć się do firmy Microsoft. Jeśli nie możesz uaktualnić lub zainstalować aplikacji iTunes dla systemu Windows, a została ona pobrana z witryny firmy Apple, dowiedz się, co zrobić.

Usunięcie aplikacji iTunes i powiązanych z nią składników

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej odinstalowywania tych składników, skorzystaj z następujących instrukcji:

Odinstaluj aplikację iTunes i powiązane z nią składniki oprogramowania w podanej kolejności:

 1. iTunes
 2. Apple Software Update
 3. Apple Mobile Device Support
 4. Bonjour
 5. Apple Application Support (wersja 32-bitowa)
 6. Apple Application Support (wersja 64-bitowa)

W niektórych systemach mogą być widoczne dwie wersje składnika Apple Application Support lub aplikacji iTunes. To normalne. Jeśli widzisz dwie wersje, konieczne odinstaluj obydwie.

Nie należy odinstalowywać tych komponentów w innej kolejności ani pomijać żadnych z nich. Mogłoby to przynieść niezamierzone skutki. Po odinstalowaniu składnika może zostać wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Poczekaj z ponownym uruchomieniem komputera do momentu usunięcia wszystkich składników.

Sprawdzenie, czy aplikacja iTunes i powiązane z nią składniki zostały całkowicie odinstalowane

W większości przypadków usunięcie aplikacji iTunes i powiązanych z nią składników przy użyciu Panelu sterowania powoduje usunięcie wszystkich plików pomocniczych należących do tych programów. Niekiedy takie pliki pozostają jednak na komputerze. Po usunięciu aplikacji iTunes i powiązanych z nią składników wykonaj następujące czynności, aby znaleźć i usunąć wszystkie dodatkowe pliki pomocnicze.

 1. Naciśnij klawisze Windows i R na klawiaturze, aby otworzyć okno Uruchamianie.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz:
  %programfiles%
 3. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć folder Program Files.
 4. Usuń następujące foldery, jeśli istnieją:
  iTunes
  Bonjour
  iPod

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie można usunąć pliku iPodService.exe: Plik jest używany przez inną osobę lub program”, wykonaj dodatkowe czynności podane na końcu tego artykułu, zanim przejdziesz do kolejnych czynności poniżej.
 5. Otwórz folder Common Files, a następnie folder Apple.
 6. Usuń następujące foldery, jeśli istnieją:
  Mobile Device Support
  Apple Application Support
  CoreFP
 7. W oknie Komputer otwórz dysk lokalny (C:) lub inny dysk twardy, na którym są zainstalowane programy.

  Jeśli używasz 32-bitowej wersji systemu Windows, przejdź do kroku 13.
  Jeśli używasz 64-bitowej wersji systemu Windows, kontynuuj od kroku 8.

 8. Otwórz folder Pliki programów (x86).
 9. Znajdź następujące foldery i usuń je, jeśli istnieją: 
  iTunes
  Bonjour
  iPod
 10. Otwórz folder Common Files, a następnie folder Apple.
 11. Znajdź następujące foldery i usuń je, jeśli istnieją:
  Mobile Device Support
  Apple Application Support
  CoreFP
 12. Otwórz dysk lokalny (C:) w folderze Komputer lub inny dysk twardy, na którym jest zainstalowany system operacyjny.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kosz i wybierz polecenie Opróżnij Kosz.

Ponownie zainstaluj aplikację iTunes i powiązane z nią składniki.

Kiedy upewnisz się, że aplikacja iTunes została całkowicie odinstalowana, uruchom ponownie komputer (jeśli nie zostało to jeszcze zrobione). Następnie pobierz najnowszą wersję aplikacji iTunes dla swojego komputera:

Jeśli problem nie ustąpi, uzyskaj pomoc:

 • Jeśli masz aplikację iTunes ze Sklepu Microsoft, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
 • Jeśli aplikacja iTunes została pobrana z witryny firmy Apple, skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący pliku iPodService.exe

Wykonaj te czynności, jeśli podczas próby usunięcia folderu iPod zobaczysz komunikat „Nie można usunąć pliku iPodService.exe: Plik jest używany przez inną osobę lub program”.

 1. Upewnij się, że aplikacja iTunes i narzędzie iPod Updater nie są otwarte.
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze Control, Alt i Delete na klawiaturze.
 3. Wybierz opcję Uruchom Menedżera zadań.
 4. Kliknij kartę Procesy.
 5. Odszukaj na liście pozycję iPodService.exe.
 6. Kliknij pozycję iPodService.exe, a następnie wybierz przycisk Zakończ proces.
 7. Zamknij Menedżera zadań.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: