Ograniczenia sprawdzania pisowni i wyszukiwania definicji na urządzeniach z systemem iOS

W systemie iOS 8.1.3 wprowadzono opcje profilu konfiguracji umożliwiające ograniczenie dostępu do funkcji sprawdzania pisowni i definicji na nadzorowanych urządzeniach.

Korzystając z wartości kluczy, można wyłączyć dostęp do następujących funkcji na nadzorowanych urządzeniach:

  • Wyszukiwanie definicji podświetlonych słów
  • Sprawdzanie pisowni i autokorekta podczas pisania
  • Klawiatura z funkcją przewidywania

Te klucze są zdefiniowane w ramach profilu Ograniczenia. Dokumentacja jest dostępna w artykule Informacje o kluczach profilów konfiguracji.

Klucz Typ Wartość
allowDefinitionLookup Wartość logiczna Tylko nadzorowane.
Ustawienie wartości false wyłącza wyszukiwanie definicji.
Domyślnie true.
allowSpellCheck Wartość logiczna Tylko nadzorowane.
Ustawienie wartości false powoduje wyłączenie sprawdzania pisowni przy wpisywaniu z klawiatury.
Domyślnie true.
allowAutoCorrection Wartość logiczna Tylko nadzorowane.
Ustawienie wartości false powoduje wyłączenie autokorekty przy wpisywaniu z klawiatury.
Domyślnie true.
allowPredictiveKeyboard Wartość logiczna Tylko nadzorowane.
Ustawienie wartości false wyłącza klawiatury z funkcją przewidywania.
Domyślnie true.

Więcej informacji o używaniu profilów konfiguracji można znaleźć w dokumentacji wdrażania systemu iOS.

Uwaga: te opcje nie są obecnie widoczne w programach Apple Configurator i Profile Manager. W przypadku stosowania rozwiązania do zarządzania urządzeniami przenośnymi (Mobile Device Management, MDM) innej firmy informacje o używaniu stosownych opcji można uzyskać od producenta tego rozwiązania.

Instalowanie profilu własnego

Choć te ograniczenia nie są obecnie widoczne w programach Apple Configurator i Profile Manager, program Apple Configurator pozwala utworzyć profil i zainstalować go na nadzorowanym urządzeniu. Niektóre rozwiązania innych firm do zarządzania urządzeniami przenośnymi umożliwiają też bezpośrednie sterowanie tymi ustawieniami lub importowanie profilów niestandardowych podobnych do opisanego poniżej. Aby uzyskać informacje o używaniu tych opcji, należy skontaktować się z producentem oprogramowania MDM.

Przykładowy profil

Aby utworzyć profil własny, można użyć edytora tekstu, na przykład programu TextEdit.

W tym przykładzie wszystkie cztery opcje są wyłączone, a profil jest wymienny. Aby pozostawić wybrane opcje włączone, zmień tekst <false/> na <true/> po odpowiednich kluczach, a następnie zachowaj dokument.

Aby zapobiec usunięciu profilu przez użytkowników, zmień tekst <false/> na <true/> za kluczem PayloadRemovalDisallowed.

  1. Skopiuj poniższy tekst zaczynający się od ciągu <?xml i kończący ciągiem </plist>
  2. Otwórz nowy dokument w programie TextEdit.
  3. Wybierz kolejno opcje Format > Zamień na zwykły tekst.
  4. Wklej tekst z powrotem w pustym oknie programu TextEdit.
  5. Zapisz dokument pod nazwą „Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig”.
  6. Gdy zostanie wyświetlony monit, potwierdź chęć użycia rozszerzenia „.mobileconfig”.

Po zaimportowaniu profilu konfiguracji do programu Apple Configurator można zainstalować go na nadzorowanym urządzeniu. W przypadku używania rozwiązania MDM innej firmy obsługującego profile własne instrukcje na temat importowania i instalowania profilu można uzyskać u dostawcy tego rozwiązania.

Przykład

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Ten dokument zostanie zaktualizowany, gdy dostępnych będzie więcej informacji.

Data publikacji: