Jeśli nie możesz odbierać wiadomości tekstowych z telefonu iPhone

Przyczyną problemu z odbieraniem wiadomości tekstowych lub SMS-ów wysyłanych z telefonu iPhone może być fakt, że są one nadal wysyłane jako wiadomości iMessage.

Z problemem tym mogą spotkać się osoby, które korzystały z usługi iMessage na telefonie iPhone, a następnie przeniosły swój numer lub przełożyły kartę SIM do telefonu innego producenta (na przykład telefonu z systemem Android, Windows lub BlackBerry). Jeśli przed zmianą telefonu iPhone na telefon innego producenta nie wyłączono lub nie dezaktywowano usługi iMessage, inne urządzenia z systemem iOS nadal próbują wysyłać wiadomości tekstowe pod ten numer telefonu, używając usługi iMessage.

Jeśli nie odbierasz wiadomości tekstowych lub SMS-ów od osoby korzystającej z telefonu iPhone lub nie możesz wysyłać wiadomości tekstowych lub SMS-ów do osoby, która wcześniej korzystała z telefonu iPhone, poniżej znajdziesz informacje o tym, co należy zrobić. 

Jeśli nadal masz telefon iPhone

  1. Przełóż kartę SIM przeniesioną z telefonu iPhone z powrotem do telefonu iPhone.
  2. Upewnij się, że masz połączenie z siecią komórkową danych (taką jak 3G lub LTE).
  3. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Wiadomości i wyłącz opcję iMessage.
  4. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > FaceTime i wyłącz funkcję FaceTime.

Jeśli nie masz już telefonu iPhone lub nie możesz wyłączyć funkcji iMessage

Skorzystaj ze strony Wyrejestrowywanie się z usługi iMessage. Dowiedz się więcej na temat wyrejestrowywania się z usługi iMessage.

Więcej informacji

Wykonanie następujących czynności nie powoduje wyrejestrowania numeru telefonicznego z funkcji iMessage:

  • Wysłanie wiadomości tekstowej o treści STOP na numer 48369
  • Zresetowanie ustawień sieciowych
  • Zmiana hasła Apple ID

Usługa FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach lub regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: