Jeśli usługa Znajdź mój iPhone jest rozłączona lub nie działa

Uzyskaj pomoc w sytuacji, gdy urządzenia nie ma na liście, na liście znajduje się nieoczekiwane urządzenie albo pojawia się alert z informacją o tym, że urządzenie jest poza siecią.

W systemach iOS 13 i nowszych, iPadOS i macOS Catalina aplikacje Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych połączono w jedną aplikację o nazwie Lokalizator. Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu jej, użyj funkcji Szukaj na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch albo funkcji Spotlight na komputerze Mac. Możesz też udostępniać położenie lub znajdować zaginione urządzenia na stronie iCloud.com.

Jeśli masz system iOS 13, iPadOS, macOS Catalina lub watchOS 6, aplikacje Znajdź mój iPhone i Znajdź moich znajomych są połączone w jednej aplikacji o nazwie Lokalizator. Skonfiguruj aplikację Lokalizator i włącz usługę Znajdź mój [urządzenie], aby rozpocząć.

Nie widzę mojego urządzenia w aplikacji Lokalizator

Nie widzisz urządzenia na stronie iCloud.com lub w aplikacji Lokalizator? Wykonuj poniższe czynności i po każdej z nich sprawdź jeszcze raz:

 • Sprawdź, czy zalogowano się do usługi iCloud na urządzeniu: w systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij opcję Ustawienia. Jeśli jest widoczna opcja Zaloguj się do [urządzenie], stuknij ją, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. W starszych wersjach systemu iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 • W systemie iOS 13 stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > Lokalizator > Znajdź mój iPhone. We wcześniejszych wersjach systemu iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Znajdź mój [urządzenie]. Jeśli opcja Znajdź mój [urządzenie] jest wyłączona, włącz ją. Następnie stuknij opcję Pozwalaj.
 • Sprawdź, które konto Apple ID jest zalogowane. Być może zalogowano się na stronie iCloud.com lub w aplikacji Lokalizator za pomocą innego konta Apple ID niż na urządzeniu, którego nie widzisz na liście urządzeń. Aby to sprawdzić, zaloguj się w aplikacji Lokalizator lub na stronie iCloud.com za pomocą innych swoich kont Apple ID i poszukaj tego urządzenia.
 • Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Aby można było odszukać na przykład komputer Mac lub zegarek Apple Watch, musi on być połączony z Internetem przez znaną sieć Wi-Fi (nie sieć Ethernet). Jeśli masz dostęp do urządzenia i masz pewność, że ma ono aktywne połączenie z Internetem, włącz, a następnie wyłącz ponownie tryb Samolot. Nadal potrzebujesz pomocy? Wyłącz i ponownie włącz urządzenie. W systemie iOS 13 możesz włączyć opcję Znajdowanie poza siecią, aby widzieć swoje urządzenie, nawet gdy jest poza siecią.
 • Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Upewnij się, że jest wybrana opcja Ustaw automatycznie, która powoduje automatyczne ustawianie daty i czasu na podstawie strefy czasowej.
 • Jeśli urządzenie ma zainstalowany system iOS 13, zamiast tego skonfiguruj usługę Znajdź mój [urządzenie].

Używając jednego konta Apple ID, możesz zarejestrować w usłudze Znajdź mój [urządzenie] do 100 własnych urządzeń. Jeśli po zarejestrowaniu 100 urządzeń musisz dodać kolejne, najpierw usuń jedno z nich. Dowiedz się, jak administratorzy systemów zarządzają aplikacją Lokalizator w firmach i instytucjach edukacyjnych.


Widzę moje urządzenie w aplikacji Lokalizator, ale jest ono poza siecią

Jeśli widać stan „Poza siecią”, „Brak informacji o położeniu” lub „Usługi lokalizacji są wyłączone”, urządzenie może być poza siecią z jednego z następujących powodów:

 • Urządzenie jest wyłączone, wyczerpała się jego bateria lub minęły ponad 24 godziny od ostatniego wysłania jego położenia do Apple (jeśli jest włączona opcja Wysyłaj ostatnie położenie). Gdy urządzenie jest połączone z Internetem, możesz sprawdzić stan naładowania baterii w prawym górnym rogu okienka informacji. 
 • Urządzenie obsługiwane przez aplikację Lokalizator nie jest połączone ze znaną siecią Wi-Fi lub siecią danych. Zaczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ponownie.
 • Jesteś w kraju lub regionie, w którym ta funkcja nie jest oferowana. Z powodu ograniczeń technicznych lub lokalnych przepisów ta funkcja może nie być dostępna w danym kraju lub regionie.

Nadal możesz odtworzyć dźwięk, wysłać wiadomość, wysłać żądanie zablokowania lub rozpocząć wymazywanie urządzenia z systemem iOS, korzystając z usługi Znajdź mój [urządzenie]. Urządzenie odbierze to polecenie, gdy zostanie włączone i połączy się z Internetem.

Jeśli zgłosisz zgubienie lub kradzież urządzenia u swojego operatora komórkowego, może on dezaktywować Twoją kartę SIM lub konto. Spowoduje to wyłączenie usługi dla tego telefonu iPhone i nie będziesz już w stanie znaleźć tego urządzenia z systemem iOS, odtworzyć na nim dźwięku, wysłać wiadomości, wysłać żądania zablokowania ani rozpocząć wymazywania za pomocą usługi Znajdź mój [urządzenie]. Możemy jednak pomóc, oferując wskazówki na temat ochrony informacji.

Ostatnia znane położenie urządzenia jest dostępne przez jeden dzień. Jeśli urządzenie jest poza siecią lub nie może nawiązać połączenia z usługą Znajdź mój [urządzenie] przez ponad 24 godziny, nie można sprawdzić jego ostatniego znanego położenia.

Okrąg położenia jest zbyt duży, aby był użyteczny

Jeśli nadal trwa ustalanie dokładniejszego położenia urządzenia, okrąg położenia może być duży. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie odśwież mapę. Jeśli okrąg położenia pozostaje duży, urządzenie może nie mieć dostępu do sygnału Wi-Fi lub GPS.

Widzę urządzenie, którego już nie mam lub nie używam

Przed sprzedażą lub oddaniem telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch, słuchawek AirPods lub komputera Mac wyloguj się z usługi iCloud i usuń z urządzenia całą zawartość oraz ustawienia. Wylogowanie się z usługi iCloud na urządzeniu powoduje wyłączenie przez tę usługę także funkcji Znajdź mój [urządzenie] i usunięcie urządzenia z listy urządzeń. 

Jeśli urządzenie jest obecnie poza siecią, możesz je usunąć. Otwórz stronę iCloud.com, kliknij swoje imię i nazwisko i kliknij opcję Ustawienia konta. Wybierz urządzenie w obszarze Urządzenia i kliknij ikonę Ikona usuwania na prawo od jego nazwy. Możesz też otworzyć aplikację Lokalizator na urządzeniu z systemem iOS, przesunąć w niej palcem po nazwie urządzenia i stuknąć opcję Usuń.

Jeśli urządzenie ponownie połączy się z siecią, a usługa Znajdź mój [urządzenie] będzie włączona, automatycznie pojawi się ono ponownie na liście urządzeń.


Moje urządzenie jest nadal powiązane z kontem poprzedniego właściciela

Jeśli podczas konfigurowania telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora Apple ID i hasła konta poprzedniego właściciela (lub kodu dostępu po włączeniu zegarka Apple Watch), oznacza to, że urządzenie wciąż jest powiązane z tym kontem za pośrednictwem blokady aktywacji. Skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go o wyłączenie usługi Znajdź mój [urządzenie] i usunięcie urządzenia z jego konta. Dowiedz się więcej o blokadzie aktywacji na urządzeniu z systemem iOS, zegarku Apple Watch lub komputerze Mac


Nie mogę włączyć funkcji Znajdź mój Mac

Jeśli nie możesz włączyć funkcji Znajdź mój Mac, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz preferencje systemowe usługi iCloud (wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > Apple ID i kliknij opcję iCloud). Jeśli widzisz komunikat „Wymagana autoryzacja administracyjna”, oznacza to, że nie jesteś administratorem komputera Mac. Wyloguj się ze swojego konta, zaloguj się ponownie na koncie administratora, a następnie spróbuj włączyć funkcję Znajdź mój Mac.
 2. Upewnij się, że system odzyskiwania jest aktualny. Jeśli w Preferencjach systemowych iCloud jest wyświetlany komunikat „Wymagane uaktualnienie systemu odzyskiwania”, musisz uaktualnić komputer Mac. Z menu Apple wybierz opcję Uaktualnienia i upewnij się, że instalujesz uaktualnienie dysku odzyskiwania systemu odpowiednie dla używanego systemu macOS.
 3. Upewnij się, że partycja odzyskiwania komputera Mac nie jest uszkodzona. Spróbuj zweryfikować i naprawić tę partycję za pomocą Narzędzia dyskowego.


Więcej informacji

Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID przypisanego do instytucji edukacyjnej, usługa Znajdź mój [urządzenie] jest niedostępna dla Twojego konta. Nie zobaczysz usługi Znajdź mój [urządzenie] po zalogowaniu w witrynie iCloud.com. Gdy zgubisz urządzenie, skontaktuj się z administratorem swojej instytucji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: