Pomoc dotycząca usługi Znajdź mój iPhone

Uzyskaj pomoc w sytuacji, gdy Twojego urządzenia nie ma na liście urządzeń lub znajduje się na niej nieoczekiwane urządzenie albo pojawia się alert z informacją o tym, że urządzenie jest poza siecią. 

Nie widzę mojego urządzenia w usłudze Znajdź mój iPhone

Nie widzisz swojego urządzenia w witrynie iCloud.com lub w aplikacji Znajdź mój iPhone? Po wykonaniu każdej z poniższych instrukcji sprawdź ponownie:

 • Sprawdź, czy zalogowano się do usługi iCloud na urządzeniu: w systemie iOS 10.3 lub nowszym stuknij opcję Ustawienia. Jeśli jest widoczna opcja Zaloguj się do [urządzenie], stuknij ją, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło. W starszych wersjach systemu iOS stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.
 • Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Znajdź mój iPhone. Jeśli usługa Znajdź mój iPhone jest wyłączona, włącz ją. Następnie stuknij opcję Pozwalaj.
 • Sprawdź, za pomocą którego konta Apple ID jesteś zalogowany(-a). Być może zalogowano się do witryny iCloud.com lub usługi Znajdź mój iPhone za pomocą innego konta Apple ID niż na urządzeniu, którego nie widzisz na liście urządzeń. Aby to sprawdzić, zaloguj się do usługi Znajdź mój iPhone lub witryny iCloud.com za pomocą innych używanych przez siebie kont Apple ID i poszukaj tego urządzenia.
 • Upewnij się, że urządzenie ma połączenie z siecią komórkową lub siecią Wi-Fi. Aby można było odszukać na przykład komputer Mac lub zegarek Apple Watch, musi on być połączony z Internetem przez znaną sieć Wi-Fi (nie sieć Ethernet). Jeśli masz dostęp do urządzenia i masz pewność, że ma ono aktywne połączenie z Internetem, włącz, a następnie wyłącz ponownie tryb Samolot. Nadal potrzebujesz pomocy? Wyłącz i ponownie włącz urządzenie.
 • Stuknij kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Data i czas. Upewnij się, że jest wybrana opcja Ustaw automatycznie, która powoduje automatyczne ustawianie daty i godziny na podstawie strefy czasowej.

Za pomocą jednego konta Apple ID można zarejestrować w usłudze Znajdź mój iPhone do 100 urządzeń. Jeśli po zarejestrowaniu 100 urządzeń musisz dodać kolejne, najpierw usuń jedno z nich.


Widzę moje urządzenie w usłudze Znajdź mój iPhone, ale jest poza siecią

Aplikacja Znajdź mój iPhone w usłudze iCloud przedstawiająca telefon iPhone Johna

Jeśli widać stan „Poza siecią”, „Brak informacji o położeniu” lub „Usługi lokalizacji są wyłączone”, urządzenie może być poza siecią z jednego z następujących powodów:

 • Urządzenie jest wyłączone, wyczerpała się jego bateria lub minęły ponad 24 godziny od ostatniego wysłania jego lokalizacji do Apple (jeśli jest włączona opcja Wysyłaj ostatnie położenie). Gdy urządzenie jest połączone z Internetem, możesz sprawdzić stan naładowania baterii w prawym górnym rogu okienka informacji. 
 • Urządzenie obsługiwane przez usługę Znajdź mój iPhone lub komputer Mac nie jest połączone ze znaną siecią Wi-Fi lub siecią danych. Zaczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ponownie.
 • Jesteś w kraju lub regionie, w którym ta funkcja nie jest oferowana. Z powodu ograniczeń technicznych lub lokalnych przepisów ta funkcja może nie być dostępna w danym kraju lub regionie.

Nadal możesz odtworzyć dźwięk, wysłać wiadomość, wysłać żądanie zablokowania lub rozpocząć wymazywanie urządzenia z systemem iOS za pomocą usługi Znajdź mój iPhone. Urządzenie odbierze to polecenie, gdy zostanie włączone i połączy się z Internetem.

Jeśli zgłosisz zgubienie lub kradzież urządzenia u swojego operatora komórkowego, może on dezaktywować Twoją kartę SIM lub konto. Spowoduje to wyłączenie usługi dla tego telefonu iPhone i nie będziesz już w stanie znaleźć tego urządzenia z systemem iOS, odtworzyć na nim dźwięku, wysłać wiadomości, wysłać żądania zablokowania ani rozpocząć wymazywania za pomocą usługi Znajdź mój iPhone. Możemy jednak pomóc, oferując wskazówki na temat ochrony informacji.

Ostatnia znana lokalizacja urządzenia jest dostępna przez jeden dzień. Jeśli urządzenie jest poza siecią lub nie może nawiązać połączenia z usługą Znajdź mój iPhone przez ponad 24 godziny, nie będziesz mieć możliwości sprawdzenia jego ostatniej znanej lokalizacji.


Okrąg lokalizacji jest zbyt duży, aby był użyteczny

Jeśli nadal trwa ustalanie dokładniejszej lokalizacji urządzenia, okrąg lokalizacji może być duży. Zaczekaj kilka minut, a następnie ponownie odśwież mapę. Jeśli okrąg lokalizacji pozostaje duży, urządzenie może nie mieć dostępu do sygnału Wi-Fi lub GPS.


Widzę urządzenie, którego już nie mam lub nie używam

Przed sprzedażą lub oddaniem telefonu iPhone, iPada, iPoda touch, zegarka Apple Watch, słuchawek AirPods lub komputera Mac wyloguj się z usługi iCloud i usuń z urządzenia całą zawartość oraz ustawienia. Wylogowanie się z usługi iCloud na urządzeniu powoduje wyłączenie przez tę usługę także funkcji Znajdź mój iPhone i usunięcie urządzenia z listy urządzeń. 

Jeśli urządzenie jest obecnie poza siecią, możesz je usunąć. Przejdź do witryny iCloud.com i kliknij ikonę ikona Usuń z prawej strony nazwy urządzenia. Ewentualnie w aplikacji Znajdź mój iPhone na urządzeniu z systemem iOS przesuń palcem po nazwie urządzenia i stuknij opcję Usuń.

Aplikacja Znajdź mój iPhone w usłudze iCloud przedstawiająca zegarek Apple Watch Johna

Jeśli urządzenie ponownie połączy się z siecią, a usługa Znajdź mój iPhone będzie włączona, automatycznie pojawi się ono ponownie na liście urządzeń.


Moje urządzenie jest nadal powiązane z kontem poprzedniego właściciela

Jeśli podczas konfigurowania telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora Apple ID i hasła konta poprzedniego właściciela lub kodu dostępu po włączeniu zegarka Apple Watch, oznacza to, że urządzenie wciąż jest powiązane z tym kontem za pośrednictwem blokady aktywacji w usłudze Znajdź mój iPhone. Skontaktuj się z poprzednim właścicielem i poproś go o wyłączenie usługi Znajdź mój iPhone i usunięcie urządzenia z jego konta.


Nie mogę włączyć funkcji Znajdź mój Mac

Jeśli nie możesz włączyć funkcji Znajdź mój Mac, spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Przejdź do Preferencji systemowych iCloud. Jeśli widzisz komunikat „Wymagana autoryzacja administracyjna”, oznacza to, że nie jesteś administratorem komputera Mac. Wyloguj się ze swojego konta, zaloguj się ponownie na koncie administratora, a następnie spróbuj włączyć funkcję Znajdź mój Mac.
 2. Upewnij się, że system odzyskiwania jest aktualny. Jeśli w Preferencjach systemowych iCloud jest wyświetlany komunikat „Wymagane uaktualnienie systemu odzyskiwania”, musisz uaktualnić komputer Mac. Z menu Apple wybierz opcję Uaktualnienia i upewnij się, że instalujesz uaktualnienie dysku odzyskiwania systemu odpowiednie dla używanego systemu macOS.
 3. Upewnij się, że partycja odzyskiwania komputera Mac nie jest uszkodzona. Spróbuj zweryfikować i naprawić tę partycję za pomocą Narzędzia dyskowego.


Więcej informacji

Jeśli używasz zarządzanego konta Apple ID przypisanego do instytucji edukacyjnej, usługa Znajdź mój iPhone jest niedostępna dla Twojego konta. Nie zobaczysz usługi Znajdź mój iPhone po zalogowaniu się w witrynie iCloud.com. Gdy zgubisz urządzenie, skontaktuj się z administratorem swojej instytucji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: