Wskazówki dla użytkowników przechodzących z systemu Windows na komputer Mac

Dowiedz się, jak wykonywać niektóre typowe działania na nowym komputerze Mac.

Klikanie prawym klawiszem

Kliknij prawy róg myszy Apple lub kliknij gładzik Apple dwoma palcami. To ustawienie można zmienić w preferencjach myszy oraz preferencjach gładzika

Przewijanie, przesuwanie i klikanie

Ustawienia kierunku przewijania, gestów przesuwania i przypisanych klawiszy również znajdują się w preferencjach myszy i gładzika.

Zamykanie okien i zmiana ich rozmiaru

Przyciski zamykania, minimalizowania i maksymalizowania okna znajdują się w jego lewym górnym rogu.

Zmienianie głośności

Użyj suwaka głośności na pasku menu lub klawiszy głośności na klawiaturze Apple.

Zmienianie ustawień komputera Mac

Szukasz Panelu sterowania? Jego rolę pełnią Preferencje systemowe.

Otwieranie aplikacji

Możesz również użyć Launchpada i Docka, aby otwierać aplikacje (programy).

Znajdowanie plików

Użyj funkcji Spotlight, aby szybko znaleźć i otworzyć aplikacje, dokumenty i inne pliki.

Przeglądanie plików

Szukasz Eksploratora plików systemu Windows? Zapoznaj się z Finderem.

Wyrzucanie plików

Szukasz Kosza? Użyj Kosza, który znajduje się w Docku.

Zmienianie nazw plików

Kliknij plik, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz Return i wpisz nową nazwę. Gdy skończysz, naciśnij jeszcze raz klawisz Return.

Wyświetlanie podglądu plików

Podgląd większości plików na komputerze Mac możesz wyświetlić za pomocą funkcji Szybki przegląd. Kliknij plik, aby go zaznaczyć, a potem naciśnij spację.

Tworzenie backupów plików

Aplikacja Time Machine przechowuje kopie wszystkich plików i pamięta, jak wyglądał Twój system w dowolnym dniu.

Skróty klawiszowe

W wielu skrótach klawiszowych na komputerze Mac używany jest klawisz Command (⌘). Dowiedz się więcej o klawiszach i skrótach klawiszowych

Klawiatura Apple Magic Keyboard z polem numerycznym

Wycięcie

Command+X

Skopiowanie

Command+C

Wklejenie

Command+V

Cofnięcie

Command+Z

Drukowanie

Command+P

Zamknięcie okna

Command+W

Przełączanie aplikacji

Command+Tab

Zamknięcie aplikacji

Command+Q

Usunięcie znaku na prawo od kursora

Fn+Delete lub  

Znajdowanie plików

Command+spacja

Wymuszenie zamknięcia aplikacji

Option+Command+Esc

Zrobienie zrzutu ekranu

Więcej informacji

  • Więcej informacji, które pomogą poznać komputer Mac, znajdziesz w menu Pomoc na pasku menu Findera. 
  • Artykuł Jak to się nazywa na Macu? zawiera dodatkowe informacje o pojęciach stosowanych w systemie Windows i na komputerze Mac.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: