Brakujące dźwięki, instrumenty i pętle w programie GarageBand 10 lub Logic Pro X

Po zainstalowaniu programu GarageBand 10 lub Logic Pro X może brakować ich zbiorów dźwięków, instrumentów lub pętli.

Może się tak stać, jeśli w komputerze jest zamontowany inny napęd lub wolumin, na którym również jest zainstalowany program GarageBand 10 lub Logic Pro X. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy odmontować te woluminy lub napędy w przypadku instalowania tych programów.

Więcej informacji

Informacje na temat usuwania lub ponownego instalowania programu Logic lub GarageBand można znaleźć w następujących artykułach:

Data publikacji: