Używanie zasilaczy, przewodów i wtyczek firmy Apple z produktami firmy Apple

Dowiedz się, jak używać zasilaczy, przewodów i wtyczek firmy Apple, oraz co zrobić, jeśli masz uszkodzoną część.

Wszystkie produkty firmy Apple (w tym zasilacze) są poddawane rygorystycznym testom pod kątem bezpieczeństwa i niezawodności. Są też tak projektowane, aby spełniać lokalne normy bezpieczeństwa w różnych krajach świata. Używanie ich zgodnie z przeznaczeniem zapewnia bezpieczne zasilanie i ładowanie baterii w produktach firmy Apple.

Korzystanie z zasilaczy, przewodów i wtyczek firmy Apple

W zależności od modelu i kraju lub regionu produktowi firmy Apple mogą towarzyszyć następujące akcesoria: zasilacz prądu przemiennego, wtyczka do gniazda ściennego, wtyczka do gniazda ściennego ze złączem USB, przewód do ładowania ze złączem USB lub przewód zasilania. Oto przykłady tych akcesoriów:

Zasilacz prądu przemiennego

Wtyczka do gniazda ściennego (USA)

Wtyczka do gniazda ściennego (UE)

Wtyczka do gniazda ściennego ze złączem USB (USA)
 

 

Przewód do ładowania ze złączem USB
 

 

Przewód zasilania (USA)
 

 

Zapewnianie poprawnego działania zasilaczy, przewodów i wtyczek

 • Nigdy nie ładuj urządzenia w obecności wilgoci, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała, a także zniszczenie produktu firmy Apple lub innych przedmiotów.
 • Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego upewnij się, że wtyczka lub przewód zasilania są włożone do samego końca do zasilacza.
 • Odłączając przewód od produktu, źródła zasilania lub zasilacza, ciągnij za wtyczkę na końcu przewodu. Ciągnięcie za sam przewód może spowodować naciągnięcie połączeń złączy lub pęknięcie przewodu.
 • Jeśli zasilacz ma składane bolce, złóż je na czas przechowywania, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.
 • Utrzymuj porty i złącza na wtyczce oraz przewodzie w czystości.
 • Używaj zasilacza w dobrze wentylowanym miejscu. Jeśli zasilacz będzie używany w miejscu o złej wentylacji (na przykład obok kanapy, na gęstym dywanie czy pod kocem), może się wyłączyć w ramach ochrony przed przegrzaniem.

Identyfikowanie uszkodzonych zasilaczy i przewodów

Jeśli zasilacz, wtyczka lub przewód zasilania uległy uszkodzeniu, nie używaj ich. Jeśli nie masz pewności, czy akcesorium uległo uszkodzeniu, zabierz je do sklepu detalicznego Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple w celu zdiagnozowania jego stanu lub skontaktuj się ze Wsparciem Apple.

Oznaki uszkodzenia to na przykład:

 • Pęknięcia lub widoczne zużycie osłony przewodu
 • Wygięte, brakujące, poluzowane lub połamane bolce
 • Bolce, które nie pasują do gniazda lub mają czarny nalot albo inne widoczne uszkodzenia
 • Iskry wydobywające się z miejsca innego niż bolce wtyczki
 • Pęknięcia, widoczne uszkodzenia lub zmiany koloru obudowy zasilacza
 • Trzaski dobiegające z wtyczki lub przewodu zasilania
 • Zasilacz, który nie zasila urządzenia

Uwaga: jeśli bolce wtyczki lub przewodu zasilania są luźne, zagięte lub ułamane i utkną w gniazdku elektrycznym, występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa. Wykonaj następujące czynności: 

 1. Jeśli bolce wtyczki lub przewodu zasilania są uszkodzone lub utknęły w gniazdku elektrycznym, nie próbuj ich naprawiać, dotykać ani usuwać. Nie dotykaj ani nie używaj też tego gniazdka elektrycznego.
 2. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, wyłącz dopływ prądu do tego gniazdka, korzystając z bezpieczników. Jeśli nie możesz odciąć dopływu prądu do gniazdka elektrycznego lub nie wiesz, czy zasilanie zostało wyłączone, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Data publikacji: