Używanie funkcji Informacje o połączeniach poczty

Funkcja Informacje o połączeniach poczty może pomóc w wyjaśnieniu, dlaczego aplikacja Mail nie wysyła lub nie odbiera poczty e-mail na komputerze Mac.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail na komputerze Mac, możesz użyć funkcji Informacje o połączeniach poczty, aby dowiedzieć się więcej na temat tego problemu. Funkcja Informacje o połączeniach poczty sprawdza stan połączenia z Internetem i każde z kont e-mail.

Otwórz aplikację Mail, a następnie z paska menu wybierz kolejno opcje Okno > Informacje o połączeniach.

Okno funkcji Informacje o połączeniach poczty

Jeśli masz połączenie z Internetem, ale funkcja Informacje o połączeniach poczty wyświetla czerwoną kropkę obok co najmniej jednego z Twoich kont, sprawdź kolumnę Szczegóły, aby uzyskać więcej informacji o problemie.


Jeśli aplikacja Mail nie może zalogować się do konta

Jeśli kolumna Szczegóły funkcji Informacje o połączeniach poczty wyświetla informację, że aplikacja nie może zalogować się do konta:

  • Twoja usługa poczty e-mail mogła ulec awarii. Skontaktuj się z dostawcą usługi lub sprawdź stronę internetową z informacją o statusie usług, aby upewnić się, że usługa poczty jest aktywna.
  • Może brakować hasła do konta poczty e-mail lub może ono być nieaktualne. 


Jeśli aplikacja Mail nie może połączyć się z serwerem

Jeśli kolumna Szczegóły funkcji Informacje o połączeniach poczty wyświetla informację, że aplikacja nie może połączyć się z serwerem:

  • Ustawienia Twojego konta e-mail mogą być nieprawidłowe. Sprawdź preferencje aplikacji Mail, aby upewnić się, że ustawienia konta e-mail są aktualne. Możesz użyć narzędzia Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail, aby sprawdzić ustawienia wielu dostawców poczty e-mail, lub możesz uzyskać je od swojego dostawcy poczty e-mail
  • Zapora sieciowa może blokować połączenie z usługą poczty e-mail. Może się tak zdarzyć, jeśli zostało zainstalowane oprogramowanie zapory innej firmy lub korzystasz z innej sieci, która nie zezwala na połączenia niezbędne do działania poczty e-mail. Jeśli łączysz się przy użyciu sieci firmowej, zwróć się o pomoc do działu informatycznego w swojej firmie. Jeśli łączysz się z innego miejsca, takiego jak restauracja lub kawiarenka internetowa, uzyskaj informacje od pracowników.


Dodatkowe informacje

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących problemu:

  • Kliknij przycisk Pokaż szczegóły, aby otworzyć szufladkę przedstawiającą podstawową komunikację między aplikacją Mail a usługą poczty e-mail. Jeśli szufladka jest pusta, kliknij opcję Sprawdź ponownie, aby rozpocząć kolejne sprawdzanie. Możesz skopiować dane z tej szufladki i wkleić je w innej aplikacji w celu ułatwienia wyświetlania. Komunikaty zawierające wyraz „ALERT” pochodzą bezpośrednio od dostawcy poczty.
  • Zaznacz pole wyboru Rejestruj aktywność połączenia, aby aplikacja Mail generowała dzienniki dotyczące komunikacji z usługą poczty e-mail. Aby wyświetlić te dzienniki, kliknij opcję Pokaż dzienniki. Aby zatrzymać rejestrowanie, usuń zaznaczenie opcji Rejestruj aktywność połączenia.

 

Data publikacji: