Dwustopniowa weryfikacja kont Apple ID

Jeśli nie możesz korzystać z uwierzytelniania dwupoziomowego przy użyciu swojego konta, na przykład jeśli Twoje urządzenie jest wyposażone w system iOS 8 lub OS X Yosemite albo starszy, możesz zabezpieczyć swoje konto Apple ID z wykorzystaniem dwustopniowej weryfikacji. 

Jeśli korzystasz z systemu iOS 9 lub OS X El Capitan albo nowszego, prawdopodobnie używasz uwierzytelniania dwupoziomowego zamiast dwustopniowej weryfikacji. Jeśli nie wiesz, której funkcji zabezpieczeń używasz, wykonaj poniższe kroki, aby to sprawdzić


Czy dwustopniowa weryfikacja to to samo co uwierzytelnianie dwupoziomowe?

Nie. Uwierzytelnianie dwupoziomowe to nowsza funkcja zabezpieczeń, która jest wbudowana bezpośrednio w systemy iOS, macOS, tvOS i watchOS oraz witryny internetowe firmy Apple. Oferuje ono uproszczony proces uwierzytelniania użytkownika i jest niezbędne do używania pewnych funkcji wymagających zwiększonej ochrony. Uwierzytelnianie dwupoziomowe jest dostępne dla użytkowników usługi iCloud posiadających co najmniej jedno urządzenie z systemem iOS 9 albo OS X El Capitan lub nowszym.

Użytkownicy posiadający urządzenia firmy Apple, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub nowszego albo OS X El Capitan lub nowszego, powinni skonfigurować uwierzytelnianie dwupoziomowe zamiast dwustopniowej weryfikacji. Jeśli na koncie Apple ID korzystasz z dwustopniowej weryfikacji i zdecydujesz się przejść na system operacyjny iOS 11 lub nowszy albo macOS High Sierra lub nowszy, Twoje ustawienia ochrony mogą zostać automatycznie zmienione na uwierzytelnianie dwupoziomowe.

Dwustopniowa weryfikacja to starsza funkcja zabezpieczeń dostępna dla użytkowników, którzy nie mają urządzeń firmy Apple, nie mogą uaktualnić swoich urządzeń lub z innych przyczyn nie mogą korzystać z uwierzytelniania dwupoziomowego. Nie można już skonfigurować dwustopniowej weryfikacji dla konta Apple ID, ale użytkownicy, którzy korzystali z niej dotychczas, mogą to robić nadal. 


Co to jest dwustopniowa weryfikacja kont Apple ID?

Dwustopniowa weryfikacja to funkcja stanowiąca zabezpieczenie konta Apple ID, stosowana po to, aby nikt niepowołany nie mógł uzyskać dostępu do konta lub używać konta, nawet jeśli zna hasło.

Wymaga potwierdzenia tożsamości użytkownika przy użyciu jednego z jego urządzeń lub innej zatwierdzonej metody przed:

 • zalogowaniem się na stronie konta Apple ID;
 • zalogowaniem się w usłudze iCloud na nowym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com;
 • zalogowaniem się do iMessage lub FaceTime*;
 • dokonaniem zakupu w sklepie iTunes Store, Apple Books lub App Store na nowym urządzeniu;
 • uzyskaniem od firmy Apple wsparcia związanego z kontem Apple ID.

* Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.


Jak to działa?

Podczas konfigurowania dwustopniowej weryfikacji rejestrujesz co najmniej jedno zaufane urządzenie. Zaufane urządzenie to takie, nad którym masz kontrolę i które pozwala na odebranie 4-cyfrowego kodu weryfikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS lub usługi Znajdź mój iPhone. Wymagane jest zweryfikowanie co najmniej jednego numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS.

Następnie przy każdym logowaniu się w celu zarządzania kontem Apple ID, logowaniu się w usłudze iCloud i robieniu zakupów w sklepie iTunes Store, Apple Books lub App Store na nowym urządzeniu musisz potwierdzić swoją tożsamość, podając nie tylko hasło, ale też 4-cyfrowy kod weryfikacyjny.

Wprowadzasz Apple ID i hasło tak, jak dotychczas.

Wysyłamy kod weryfikacyjny na jedno z Twoich urządzeń.

Wprowadzasz kod, aby zweryfikować tożsamość i ukończyć logowanie.

Po zalogowaniu się możesz zarządzać kontem lub robić zakupy tak jak zwykle. Dostęp do konta nie będzie możliwy bez podania zarówno hasła, jak i kodu weryfikacyjnego.

Dodatkowo otrzymasz 14-znakowy klucz odzyskiwania. Wydrukuj go i schowaj w bezpiecznym miejscu. Użyj klucza odzyskiwania, aby odzyskać konto w przypadku utraty dostępu do zaufanych urządzeń lub numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS albo zapomnienia hasła.


Czy muszę pamiętać także pytania zabezpieczające?

Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, nie musisz tworzyć ani zapamiętywać żadnych pytań zabezpieczających. Twoja tożsamość jest potwierdzana wyłącznie na podstawie Twojego hasła, kodów weryfikacji wysłanych na zaufane urządzenia lub numer telefonu z obsługą wiadomości SMS oraz klucza odzyskiwania.


Które numery telefonu z obsługą wiadomości SMS muszę zweryfikować dla swojego konta?

Wymagane jest zweryfikowanie co najmniej jednego numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS dla konta. Zalecamy zweryfikowanie wszystkich numerów telefonu z obsługą wiadomości SMS, z których korzystasz na telefonie iPhone lub innym urządzeniu przenośnym. Rozważ też zweryfikowanie numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS bliskiej Ci osoby, takiej jak współmałżonek lub inny członek rodziny. Możesz użyć tego numeru, jeśli tymczasowo nie możesz uzyskać dostępu do własnych urządzeń.

Na potrzeby dwustopniowej weryfikacji nie można używać telefonów stacjonarnych ani telefonów VOIP.

Dodawanie lub usuwanie numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS

 1. Przejdź do witryny appleid.apple.com i wprowadź Apple ID oraz hasło.
 2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Zabezpieczenia konta.
 3. Kliknij opcję Dodaj zaufany numer telefonu 
 4. Aby dodać numer, wprowadź numer telefonu i kliknij przycisk Kontynuuj. 
 5. Wprowadź kod weryfikacyjny wysłany pod podany numer telefonu.
 6. Aby usunąć numer, kliknij ikonę Usuń ten zaufany numer telefonu  obok numeru telefonu przeznaczonego do usunięcia. 

W jaki sposób można odbierać kody weryfikacyjne przy użyciu powiadomień usługi Znajdź mój iPhone?

Powiadomienia usługi Znajdź mój iPhone mogą posłużyć do odbierania kodów weryfikacyjnych na dowolnym urządzeniu z systemem iOS i włączoną usługą Znajdź mój iPhone. Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Znajdź mój iPhone.


O czym muszę pamiętać, korzystając z dwustopniowej weryfikacji?

Dwustopniowa weryfikacja jest łatwa i poprawia bezpieczeństwo Twojego konta Apple ID. Po tym, jak ją włączysz, nikt inny nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojego konta i zarządzać nim bez znajomości Twojego hasła, kodów weryfikacyjnych wysłanych na zaufane urządzenia lub numer telefonu z obsługą wiadomości SMS i klucza odzyskiwania. Tylko Ty możesz wyzerować hasło, zarządzać zaufanymi urządzeniami oraz utworzyć nowy klucz odzyskiwania. Pracownicy Wsparcia Apple mogą udzielić pomocy dotyczącej innych aspektów usługi, ale nie są w stanie uaktualnić czy odzyskać tych trzech rzeczy. Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, w pełni odpowiadasz więc za to, aby:

 • Zapamiętać hasło
 • Fizycznie zabezpieczyć zaufane urządzenia
 • Umieścić klucz odzyskiwania w bezpiecznym miejscu

Jeśli utracisz dostęp do dwóch z tych trzech rzeczy jednocześnie, możesz trwale stracić dostęp do konta Apple ID.


Gdzie należy przechowywać klucz odzyskiwania?

Schowaj klucz odzyskiwania w bezpiecznym miejscu w domu, pracy lub w innym miejscu. Warto wydrukować sobie więcej kopii i trzymać po jednej w różnych miejscach. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć klucz, jeśli okaże się potrzebny, a w razie zgubienia lub zniszczenia jednej z kopii inna będzie zawsze w rezerwie. Nie należy przechowywać klucza odzyskiwania na urządzeniu ani komputerze, ponieważ nieautoryzowany użytkownik mógłby łatwo uzyskać do niego dostęp. 

Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować klucza odzyskiwania, dowiedz się, jak utworzyć nowy klucz odzyskiwania


Co jeśli stracę klucz odzyskiwania?

Możesz zalogować się na stronie konta Apple ID i utworzyć nowy klucz odzyskiwania przy użyciu hasła Apple ID i jednego z zaufanych urządzeń.

 1. Przejdź do witryny appleid.apple.com.
 2. Zaloguj się przy użyciu hasła i zaufanego urządzenia.
 3. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Klucz odzyskiwania > Zmień klucz odzyskiwania.

Przechowuj nowy klucz odzyskiwania w bezpiecznym miejscu. Stary klucz odzyskiwania przestanie działać. Nie będzie można go użyć do wyzerowania hasła ani uzyskania dostępu do konta. Jeśli nie widzisz opcji Klucz odzyskiwania w sekcji Logowanie i zabezpieczenia, oznacza to, że nie używasz dwustopniowej weryfikacji. 


Jak mogę zalogować się na swoim koncie przy użyciu aplikacji, która nie obsługuje wprowadzania kodów dwustopniowej weryfikacji?

Możesz wygenerować hasło aplikacji na stronie konta Apple ID i wprowadzić to hasło w polu hasła aplikacji, w której chcesz się zalogować. Umożliwi to bezpieczne zalogowanie się, nawet jeśli używana aplikacja nie obsługuje wprowadzania kodów weryfikacyjnych. Używając hasła aplikacji, możesz na przykład zalogować się w usłudze iCloud za pomocą aplikacji poczty e-mail, kalendarza lub książki adresowej innej firmy.

Dowiedz się, jak wygenerować hasła aplikacji i ich używać.


Co jeśli zapomnę hasła do konta Apple ID?

Możesz wyzerować hasło na stronie iforgot.apple.com.

Pracownicy Wsparcie Apple nie mogą wyzerować hasła w Twoim imieniu. Aby wyzerować hasło, musisz mieć klucz odzyskiwania i dostęp do przynajmniej jednego zaufanego urządzenia.


Co jeśli zgubię lub oddam jedno z zaufanych urządzeń?

Jeśli nie masz już dostępu do jednego ze swoich urządzeń, jak najszybciej usuń takie urządzenie z listy zaufanych urządzeń. Od tej chwili nie będzie można użyć tego urządzenia do potwierdzenia Twojej tożsamości.


Co jeśli nie mam już dostępu do żadnego z zaufanych urządzeń?

Jeśli nie masz dostępu do żadnego z zaufanych urządzeń, nadal możesz uzyskać dostęp do swojego konta za pomocą hasła i klucza odzyskiwania lub hasła i numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS. 

 1. Przejdź do witryny appleid.apple.com, kliknij przycisk Zaloguj się i wprowadź Apple ID oraz hasło.
 2. Na ekranie Potwierdź swoją tożsamość wybierz opcję „Nie masz dostępu do zaufanych urządzeń?”. 
 3. W oknie podręcznym wprowadź klucz odzyskiwania. 
 4. Przejdź do sekcji Urządzenia i usuń urządzenie, którego nie chcesz już używać do weryfikacji swojej tożsamości.  

Jak wyłączyć dwustopniową weryfikację?

Upewnij się, że wszystkie urządzenia są nadal zalogowane do usługi iCloud. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła konta Apple ID.

 1. Zaloguj się do witryny appleid.apple.com.
 2. W sekcji Logowanie i zabezpieczenia kliknij opcję Zabezpieczenia konta.
 3. Kliknij opcję Wyłącz dwustopniową weryfikację. Kliknij jeszcze raz, aby potwierdzić.
 4. Utwórz nowe pytania zabezpieczające i zweryfikuj swoją datę urodzenia.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że dwustopniowa weryfikacja dla konta Apple ID została wyłączona.


Jak przejść z dwustopniowej weryfikacji na uwierzytelnianie dwupoziomowe?

Jeśli używasz dwustopniowej weryfikacji, automatycznie zmienimy funkcję zabezpieczeń Twojego konta na uwierzytelnianie dwupoziomowe, gdy zalogujesz się do systemu iOS 11 lub nowszego albo macOS High Sierra lub nowszego. Z dwustopniowej weryfikacji na uwierzytelnianie dwupoziomowe możesz też przejść ręcznie — w tym celu wykonaj poniższe czynności. 

Sprawdzenie, z której funkcji korzystasz

Jeśli nie wiesz, czy skonfigurowano dwustopniową weryfikację czy uwierzytelnianie dwupoziomowe, skorzystaj z tych kroków:

 1. Zaloguj się do witryny appleid.apple.com.
 2. W obszarze Zabezpieczenia konta dostępnym w sekcji Logowanie i zabezpieczenia wyszukaj dwustopniową weryfikację lub uwierzytelnianie dwupoziomowe.
 3. Jeśli włączona jest dwustopniowa weryfikacja, wyłącz ją zgodnie z poniższą instrukcją, a następnie włącz uwierzytelnianie dwupoziomowe. Jeśli uwierzytelnianie dwupoziomowe jest włączone, nie musisz nic więcej robić.

Włączanie uwierzytelniania dwupoziomowego

Przed włączeniem uwierzytelniania dwupoziomowego należy wyłączyć dwustopniową weryfikację. Pamiętaj też, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia są nadal zalogowane do usługi iCloud. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła konta Apple ID*.

Dowiedz się, jak skonfigurować uwierzytelnianie dwupoziomowe dla swojego Apple ID

* Jeśli logujesz się do komputera Mac przy użyciu konta Apple ID, przed ustawieniem uwierzytelniania dwupoziomowego należy zmienić hasło logowania do komputera Mac


Gdzie jest dostępna dwustopniowa weryfikacja?

Dwustopniowa weryfikacja jest dostępna dla istniejących kont w krajach i regionach wymienionych na poniższej liście. 

 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua i Barbuda
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Boliwia
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Bułgaria
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kajmany
 • Republika Środkowoafrykańska
 • Czad
 • Chile
 • Chiny kontynentalne
 • Kolumbia
 • Kongo, Republika Demokratyczna
 • Kongo, Republika
 • Kostaryka
 • Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Dominika
 • Republika Dominikańska
 • Ekwador
 • Egipt
 • Salwador
 • Estonia
 • Eswatini
 • Fidżi
 • Finlandia
 • Francja
 • Gambia
 • Niemcy
 • Ghana

 

 • Grecja
 • Grenada
 • Guam
 • Gwadelupa
 • Gwatemala
 • Gwinea
 • Gwinea Bissau
 • Gujana
 • Honduras
 • Hongkong
 • Węgry
 • Islandia
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jordania
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kosowo
 • Kuwejt
 • Laos
 • Łotwa
 • Liban
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Makau
 • Macedonia Północna
 • Madagaskar
 • Malezja
 • Mali
 • Malta
 • Martynika
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Montserrat
 • Maroko
 • Namibia
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Nikaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Norwegia
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Filipiny
 • Polska
 • Portugalia
 • Portoryko
 • Katar
 • Reunion
 • Rumunia
 • Rosja
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Arabia Saudyjska
 • Senegal
 • Seszele
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • RPA
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Sri Lanka
 • Surinam
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Tajlandia
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turks i Caicos
 • Uganda
 • Ukraina
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone
 • Urugwaj
 • Wenezuela
 • Wietnam
 • Jemen
 • Zimbabwe
   

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: