Dwustopniowa weryfikacja kont Apple ID

Jeśli chcesz poprawić poziom bezpieczeństwa swojego konta, ale nie masz urządzeń, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub OS X El Capitan, możesz skonfigurować dwustopniową weryfikację swojego konta Apple ID.

Co to jest dwustopniowa weryfikacja kont Apple ID?

Dwustopniowa weryfikacja to funkcja stanowiąca zabezpieczenie konta Apple ID, stosowana po to, aby nikt niepowołany nie mógł uzyskać dostępu do konta lub używać konta, nawet jeśli zna hasło.

Wymaga potwierdzenia tożsamości użytkownika przy użyciu jednego z jego urządzeń lub innej zatwierdzonej metody przed:

 • zalogowaniem się na stronie konta Apple ID;
 • zalogowaniem się w usłudze iCloud na nowym urządzeniu lub w witrynie iCloud.com;
 • zalogowaniem się w usłudze iMessage lub FaceTime*;
 • Dokonanie zakupu w sklepie iTunes Store, Apple Books lub App Store na nowym urządzeniu
 • uzyskaniem od firmy Apple wsparcia związanego z kontem Apple ID.

Czy dwustopniowa weryfikacja to to samo co uwierzytelnianie dwupoziomowe?

Nie. Uwierzytelnianie dwupoziomowe to nowsza funkcja zabezpieczeń, która jest wbudowana bezpośrednio w systemy iOS, macOS, tvOS i watchOS oraz witryny internetowe firmy Apple. Oferuje ono uproszczony proces uwierzytelniania użytkownika i jest niezbędne do używania pewnych funkcji wymagających zwiększonej ochrony. Uwierzytelnianie dwupoziomowe jest dostępne dla użytkowników usługi iCloud posiadających co najmniej jedno urządzenie z systemem iOS 9 albo OS X El Capitan lub nowszym.

Użytkownicy posiadający urządzenia firmy Apple, które można uaktualnić do systemu iOS 9 lub nowszego albo OS X El Capitan lub nowszego, powinni skonfigurować uwierzytelnianie dwupoziomowe zamiast dwustopniowej weryfikacji. Jeśli na koncie Apple ID korzystasz z dwustopniowej weryfikacji i zdecydujesz się przejść na system operacyjny iOS 11 lub nowszy albo macOS High Sierra lub nowszy, Twoje ustawienia ochrony mogą zostać automatycznie zmienione na uwierzytelnianie dwupoziomowe.

Dwustopniowa weryfikacja to starsza funkcja zabezpieczeń, dostępna dla użytkowników, którzy nie mają urządzeń firmy Apple, nie mogą uaktualnić swoich urządzeń lub z innych przyczyn nie mogą korzystać z uwierzytelniania dwupoziomowego.

Jak skonfigurować dwustopniową weryfikację?

Dwustopniową weryfikację można skonfigurować przy użyciu poniższego łącza. Wystarczy kliknąć łącze, zalogować się na swoim koncie Apple ID i postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.

Skonfiguruj dwustopniową weryfikację.

Jak to działa?

Podczas konfigurowania dwustopniowej weryfikacji rejestrujesz co najmniej jedno zaufane urządzenie. Zaufane urządzenie to takie, nad którym masz kontrolę i które pozwala na odebranie 4-cyfrowego kodu weryfikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS lub usługi Znajdź mój iPhone. Wymagane jest zweryfikowanie co najmniej jednego numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS.

Następnie przy każdym logowaniu się w celu zarządzania kontem Apple ID, logowaniu się w usłudze iCloud i robieniu zakupów w sklepie iTunes Store, Apple Books lub App Store na nowym urządzeniu musisz potwierdzić swoją tożsamość, podając nie tylko hasło, ale też 4-cyfrowy kod weryfikacyjny.

Po zalogowaniu się możesz zarządzać kontem lub robić zakupy tak jak zwykle. Dostęp do konta nie będzie możliwy bez podania zarówno hasła, jak i kodu weryfikacyjnego.

Dodatkowo otrzymasz 14-znakowy klucz odzyskiwania. Wydrukuj go i schowaj w bezpiecznym miejscu. Użyj funkcji Klucz odzyskiwania umożliwiającą odzyskanie konta w przypadku utraty dostępu do niego na zaufanych urządzeniach lub utraty hasła.

Czy muszę pamiętać także pytania zabezpieczające?

Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, nie musisz tworzyć ani zapamiętywać żadnych pytań zabezpieczających. Twoja tożsamość jest potwierdzana wyłącznie na podstawie Twojego hasła, kodów weryfikacji wysłanych na zaufane urządzenia oraz klucza odzyskiwania.

Które numery telefonu z obsługą wiadomości SMS muszę zweryfikować dla swojego konta?

Wymagane jest zweryfikowanie co najmniej jednego numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS. Zalecamy zweryfikowanie wszystkich numerów telefonu z obsługą wiadomości SMS, z których korzystasz na telefonie iPhone lub innym urządzeniu przenośnym. Rozważ też zweryfikowanie numeru telefonu z obsługą wiadomości SMS bliskiej Ci osoby, takiej jak współmałżonek lub inny członek rodziny. Możesz użyć tego numeru, jeśli tymczasowo nie możesz uzyskać dostępu do własnych urządzeń.

Na potrzeby dwustopniowej weryfikacji nie można używać telefonów stacjonarnych ani telefonów VOIP.

W jaki sposób można odbierać kody weryfikacyjne przy użyciu powiadomień usługi Znajdź mój iPhone?

Powiadomienia usługi Znajdź mój iPhone mogą posłużyć do odbierania kodów weryfikacyjnych na dowolnym urządzeniu z systemem iOS i włączoną usługą Znajdź mój iPhone. Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Znajdź mój iPhone.

Gdzie należy przechowywać klucz odzyskiwania?

Schowaj klucz odzyskiwania w bezpiecznym miejscu w domu, pracy lub w innym miejscu. Warto wydrukować sobie więcej kopii i trzymać po jednej w różnych miejscach. Dzięki temu łatwiej będzie znaleźć klucz, jeśli okaże się potrzebny, a w razie zgubienia lub zniszczenia jednej z kopii inna będzie zawsze w rezerwie. Nie należy przechowywać klucza odzyskiwania na urządzeniu ani komputerze, ponieważ nieautoryzowany użytkownik mógłby łatwo uzyskać do niego dostęp. 

Jeśli będziesz potrzebować nowego klucza odzyskiwania, możesz go utworzyć na stronie konta Apple ID. Wystarczy zalogować się przy użyciu hasła i zaufanego urządzenia, przejść do sekcji Zabezpieczenia i kliknąć opcję Edycja, a następnie kliknąć opcję Zastąp utracony klucz.

Gdy utworzysz nowy klucz, stary klucz odzyskiwania przestanie działać.

Jak mogę zalogować się na swoim koncie przy użyciu aplikacji, która nie obsługuje wprowadzania kodów dwustopniowej weryfikacji?

Możesz wygenerować hasło aplikacji na stronie konta Apple ID i wprowadzić to hasło w polu hasła aplikacji, w której chcesz się zalogować. Umożliwi to bezpieczne zalogowanie się, nawet jeśli używana aplikacja nie obsługuje wprowadzania kodów weryfikacyjnych. Używając hasła aplikacji, możesz na przykład zalogować się w usłudze iCloud za pomocą aplikacji poczty e-mail, kalendarza lub książki adresowej innej firmy.

Aby utworzyć hasło aplikacji, zaloguj się na stronie konta Apple ID. W sekcji Zabezpieczenia kliknij kolejno opcje Edycja > Wygeneruj hasło.

Dowiedz się więcej o hasłach aplikacji.

O czym muszę pamiętać, korzystając z dwustopniowej weryfikacji?

Dwustopniowa weryfikacja ułatwia i poprawia bezpieczeństwo Twojego konta Apple ID. Po tym, jak ją włączysz, nikt inny nie będzie mógł uzyskać dostępu do Twojego konta i zarządzać nim bez znajomości Twojego hasła, kodów weryfikacyjnych wysłanych na zaufane urządzenia i klucza odzyskiwania. Tylko Ty możesz zresetować hasło, zarządzać zaufanymi urządzeniami oraz utworzyć nowy klucz odzyskiwania. Pracownicy Wsparcia Apple mogą udzielić pomocy dotyczącej innych aspektów usługi, ale nie są w stanie uaktualnić czy odzyskać tych trzech rzeczy. Korzystając z dwustopniowej weryfikacji, w pełni odpowiadasz więc za to, aby:

 • Zapamiętanie hasła
 • Zapewnienie zaufanym urządzeniom fizycznego bezpieczeństwa
 • Przechowywanie klucza odzyskiwania w bezpiecznym miejscu

Jeśli utracisz dostęp do dwóch z tych trzech rzeczy jednocześnie, możesz trwale stracić dostęp do konta Apple ID.

Co jeśli stracę klucz odzyskiwania?

Możesz zalogować się na stronie konta Apple ID i utworzyć nowy klucz odzyskiwania, używając hasła Apple ID i jednego z zaufanych urządzeń.

Co jeśli zapomnę hasła do konta Apple ID?

Możesz wyzerować hasło na stronie konta Apple ID za pomocą klucza odzyskiwania i jednego z zaufanych urządzeń.

Pracownicy Wsparcie Apple nie mogą zresetować hasła w Twoim imieniu. Aby zresetować hasło, musisz mieć klucz odzyskiwania i dostęp do przynajmniej jednego zaufanego urządzenia.

Co jeśli zgubię lub oddam jedno z zaufanych urządzeń?

Jeśli nie masz już dostępu do jednego z urządzeń, jak najszybciej przejdź na stronę konta Apple ID i usuń to urządzenie z listy zaufanych urządzeń. Od tej chwili nie będzie można użyć tego urządzenia do potwierdzenia Twojej tożsamości.

Co jeśli nie mam już dostępu do żadnego z zaufanych urządzeń?

Jeśli nie masz dostępu do żadnego z zaufanych urządzeń, nadal masz dostęp do konta za pomocą hasła i klucza odzyskiwania. Następnie jak najszybciej zweryfikuj nowe zaufane urządzenie.

Dlaczego poproszono mnie o wstrzymywanie się z konfiguracją dwustopniowej weryfikacji?

Jest to podstawowy środek bezpieczeństwa — Apple nie zezwala na konfigurację dwustopniowej weryfikacji, jeśli w ostatnim czasie wprowadzono znaczące zmiany w informacjach konta Apple ID. Znaczące zmiany to przykładowo zresetowanie hasła lub nowe pytania zabezpieczające. Okres oczekiwania pomaga Apple upewnić się, że jesteś jedyną osobą mającą dostęp do konta oraz wprowadzającą w nim zmiany. Podczas okresu oczekiwania możesz nadal korzystać z konta, wszystkie usługi Apple i sklepy pozostają dostępne.

Firma Apple wyśle wiadomość e-mail na wszystkie podane adresy, zawiadamiając o okresie oczekiwania i zachęcając do kontaktu ze Wsparciem Apple w przypadku podejrzenia, że ktoś mógł uzyskać nieautoryzowany dostęp do Twojego konta. Możesz skonfigurować dwustopniową weryfikację po dacie widocznej na stronie konta Apple ID oraz zawartej w otrzymanej wiadomości e-mail.

Po zakończeniu okresu oczekiwania masz 30 dni na ukończenie konfiguracji dwustopniowej weryfikacji. Jeśli podejmiesz próbę ukończenia konfiguracji po upływie 30 dni lub wprowadzisz w tym czasie istotne zmiany na koncie, może zostać aktywowany kolejny okres oczekiwania.

Jak wyłączyć dwustopniową weryfikację?

 1. Zaloguj się na stronie konta Apple ID.
 2. W sekcji Zabezpieczenia kliknij opcję Edytuj.
 3. Kliknij opcję Wyłącz dwustopniową weryfikację.
 4. Utwórz nowe pytania zabezpieczające i zweryfikuj swoją datę urodzenia.

Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że dwustopniowa weryfikacja dla konta Apple ID została wyłączona.

W których krajach lub regionach dostępna jest dwustopniowa weryfikacja?

Dwustopniowa weryfikacja jest dostępna w krajach i regionach wymienionych na poniższej liście. Gdy trafią na nią inne kraje lub regiony, opcja dwustopniowej weryfikacji pojawi się automatycznie w sekcji Zabezpieczenia na stronie konta Apple ID.

 • Albania
 • Algieria
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua i Barbuda
 • Argentyna
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Bahamy
 • Bahrajn
 • Bangladesz
 • Barbados
 • Belgia
 • Boliwia
 • Botswana
 • Brazylia
 • Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 • Bułgaria
 • Kamerun
 • Kanada
 • Kajmany
 • Republika Środkowoafrykańska
 • Czad
 • Chile
 • Chiny kontynentalne
 • Kolumbia
 • Kongo, Republika Demokratyczna
 • Kongo, Republika
 • Kostaryka
 • Wybrzeże Kości Słoniowej
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Dominika
 • Republika Dominikańska
 • Ekwador
 • Egipt
 • Salwador
 • Estonia
 • Fidżi
 • Finlandia
 • Francja
 • Gambia
 • Niemcy
 • Ghana
 • Grecja
 • Grenada

 

 • Guam
 • Gwadelupa
 • Gwatemala
 • Gwinea
 • Gwinea Bissau
 • Gujana
 • Honduras
 • Hongkong
 • Węgry
 • Islandia
 • Indie
 • Indonezja
 • Irlandia
 • Izrael
 • Włochy
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jordania
 • Kazachstan
 • Kenia
 • Kuwejt
 • Laos
 • Łotwa
 • Liban
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Makau
 • Macedonia
 • Madagaskar
 • Malezja
 • Mali
 • Malta
 • Martynika
 • Mauritius
 • Meksyk
 • Mołdawia
 • Montserrat
 • Maroko
 • Namibia
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Nikaragua
 • Niger
 • Nigeria
 • Norwegia
 • Oman
 • Pakistan
 • Palau
 • Panama
 • Paragwaj
 • Peru
 • Filipiny
 • Polska
 • Portugalia
 • Portoryko
 • Katar
 • Reunion
 • Rumunia
 • Rosja
 • Saint Kitts i Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent i Grenadyny
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca
 • Arabia Saudyjska
 • Senegal
 • Seszele
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Słowacja
 • Słowenia
 • RPA
 • Korea Południowa
 • Hiszpania
 • Sri Lanka
 • Surinam
 • Suazi
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Tanzania
 • Tajlandia
 • Trynidad i Tobago
 • Tunezja
 • Turcja
 • Turks i Caicos
 • Uganda
 • Ukraina
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone
 • Urugwaj
 • Wenezuela
 • Wietnam
 • Jemen
 • Zimbabwe
   

* Funkcja FaceTime nie jest dostępna we wszystkich krajach i regionach.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: