Informacje dla administratorów poczty dotyczące usługi iCloud Mail

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów systemów, którzy zarządzają serwerami poczty wysyłającymi wiadomości e-mail do usługi iCloud Mail.

Jeśli korzystasz z poczty e-mail w usłudze iCloud i potrzebujesz pomocy w wysyłaniu lub odbieraniu wiadomości e-mail, spróbuj wykonać te czynności.

Jakie są najlepsze sposoby postępowania przy wysyłaniu masowych wiadomości e-mail?

Przy wysyłaniu wiadomości masowych do klientów korzystających z usługi iCloud należy stosować następujące najlepsze sposoby postępowania:

 • Wysyłaj wiadomości tylko do adresatów, którzy wprost zasubskrybowali Twoje wiadomości e-mail (nie używaj kupionych lub wypożyczonych list ani dopasowanych adresów e-mail).
 • Udostępnij łącze do anulowania subskrypcji, tak aby adresat mógł natychmiast anulować subskrypcję.
 • Upewnij się, że wiadomości e-mail są zgodne z dokumentem RFC 5322.
 • Opublikuj odwrotne dane DNS ze swoją domeną, aby ułatwić identyfikację Twojego adresu IP.
 • Używaj spójnych adresów IP i domen przy wysyłaniu masowych wiadomości e-mail, ale rozdzielaj strumienie wiadomości e-mail dotyczące marketingu i transakcji.
 • Używaj spójnej nazwy i adresu „Od:”, aby jednoznacznie zidentyfikować swoją markę.
 • Używaj funkcji Sender Policy Framework (SPF) i DomainKeys Identified Mail (DKIM) w celu uwierzytelniania swoich wiadomości e-mail.
 • Śledź tymczasowe i trwałe błędy SMTP z naszych serwerów poczty oraz odpowiednio na nie reaguj.
 • Stosuj standardowe zasady obsługi adresów zwracanych wiadomości.
 • Okresowo usuwaj nieaktywnych subskrybentów ze swojej listy.
 • Nie uaktywniaj ponownie adresów, które są już na liście anulowania subskrypcji lub blokowania.

Ponadto możesz przejść do witryny internetowej grupy Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) i zapoznać się z jej najlepszymi sposobami postępowania dotyczącymi komunikacji.

Czy usługa iCloud Mail oferuje białą listę dla nadawców wiadomości masowych?

Nie. Śledzimy reputację nadawcy przy użyciu różnych mechanizmów, takich jak reputacja adresu IP i domeny, sprawdzanie zawartości i opinie użytkowników. Na tej podstawie podejmujemy decyzje dotyczące filtrowania.

Czy usługa iCloud Mail oferuje usługę obiegu informacji zwrotnych?

Nie oferujemy usługi obiegu informacji zwrotnych (FBL). Zachęcamy nadawców masowych wiadomości e-mail, aby prowadzili listę subskrybentów, dzięki czemu tylko aktywni subskrybenci będą otrzymywać wiadomości e-mail. Oto kilka sposobów prowadzenia listy subskrybentów:

 • Okresowe blokowanie nieaktywnych lub niezainteresowanych subskrybentów na liście adresowej.
 • Usuwanie adresów, w przypadku których wiadomości są stale zwracane.
 • Jak najszybsze reagowanie na żądania anulowania subskrypcji.

Uwierzytelnianie wiadomości e-mail

Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu wiadomości e-mail w usłudze iCloud Mail.

Jakie są adresy IP wysyłania w przypadku usługi iCloud Mail?

Wszystkie domeny usługi iCloud Mail (mac.com, me.com i icloud.com) mają opublikowany rekord SPF. Sprawdź nasz rekord SPF, aby zapoznać się z bieżącymi zakresami adresów IP, których używamy dla poczty wychodzącej.

Czy w usłudze iCloud Mail jest stosowane uwierzytelnianie wiadomości e-mail?

Usługa iCloud Mail uwierzytelnia wszystkie przychodzące wiadomości e-mail za pomocą funkcji SPFDKIM. Publikujemy też rekordy SPF dla naszych domen i podpisujemy wszystkie wychodzące wiadomości e-mail za pomocą funkcji DKIM.

Czy usługa iCloud Mail obsługuje system DMARC?

Jeśli domena nadawcy ma opublikowaną politykę Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), usługa iCloud Mail honoruje ją. Wszystkie domeny usługi iCloud Mail mają opublikowaną politykę DMARC* w wersji p=quarantine. Dla dostawcy poczty oznacza to, że wiadomość e-mail z adresu e-mail usługi iCloud, dla której uwierzytelnienie wiadomości e-mail za pomocą funkcji SPF i DKIM zakończyło się niepowodzeniem, powinna zostać przeniesiona do folderu Niechciane odbiorcy.

* Polityka weszła w życie 2 lipca 2018 r.

Problemy z dostarczaniem

Aby mieć pewność, że adresaci otrzymają Twoje wiadomości e-mail, stosuj się do poniższych zaleceń.

Dlaczego moje wiadomości nie trafiają do skrzynki odbiorczej adresata?

Stosuj najlepsze sposoby postępowania przy wysyłaniu masowych wiadomości e-mail, aby Twoje wiadomości e-mail nie były uznawane za wiadomości-śmieci. Usługa iCloud Mail automatycznie wykrywa i blokuje wiadomości-śmieci, zanim dotrą one do skrzynki odbiorczej. Staramy się dbać o to, aby wszystkie wiarygodne i oczekiwane wiadomości e-mail docierały do naszych użytkowników, ale sporadycznie takie wiadomości e-mail mogą zostać odfiltrowane jako niechciane.

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Mail, możesz usunąć niechciane wiadomości z konta usługi iCloud Mail, wykonując te czynności.

Jak rozwiązać problemy z dostarczaniem do usługi iCloud Mail?

W przypadku odmowy transakcji SMTP nasze serwery poczty generują błędy SMTP z informacjami o przyczynie odrzucenia połączenia lub wiadomości. Aby odnaleźć komunikat o błędzie, sprawdź swoje dzienniki poczty. Większość błędów zawiera też adres URL udostępniający więcej informacji.

Kontakt z nami

Jeśli zastosowano nasze najlepsze sposoby postępowania i przejrzano dzienniki poczty w celu uzyskania dodatkowych informacji, ale nadal nie można zdiagnozować i rozwiązać problemów z dostarczaniem, możesz skontaktować się z naszym zespołem administratorów poczty, wysyłając wiadomość e-mail na adres icloudadmin@apple.com z następującymi informacjami:

 • Nazwa firmy
 • Domena poczty e-mail
 • Adresy IP serwerów poczty, których dotyczy problem
 • Błędy SMTP otrzymane z serwerów poczty usługi iCloud
 • Szczegółowy opis problemu, włącznie z informacją, kiedy zaczął występować

Potrzebujemy wszystkich powyższych informacji, aby udzielić pomocy.

Data publikacji: