Używanie prezentacji programu Keynote w programie iBooks Author

W programie iBooks Author można używać prezentacji programu Keynote, w tym obsługiwanych przejść oraz animacji.

Aby wykorzystać prezentację utworzoną w programie Keynote, należy przeciągnąć plik z tą prezentacją do widgetu Keynote w programie iBooks Author. 

Aby można było dodać plik utworzony w programie Keynote 6.0 lub nowszym, na komputerze Mac musi być zainstalowana najnowsza wersja programu Keynote.

Przejścia i animacje

Keynote 6.0 i nowsze wersje

Podczas importowania prezentacji programu Keynote na komputer Mac w wersji 6.0 lub nowszej obsługiwane są wszystkie przejścia i animacje oprócz następujących:

 • Screech
 • Przejście Iskrzenie
 • Przejście Migotanie
 • Trace
 • Efekty 3D na wykresach

Keynote '09

Te przejścia i animacje współpracują z widgetem Keynote w przypadku importowania pliku prezentacji z wcześniejszej wersji programu Keynote:

Przejścia

 • Magiczne przejście
 • Kostka
 • Rozpuszczanie
 • Upadek
 • Odwracanie
 • Składanie
 • Przysłona
 • Ruchome rozpuszczanie
 • Wjazd
 • Kartka
 • Punkt obrotu
 • Wypchnięcie
 • Odsłonięcie
 • Skalowanie
 • Wirówka
 • Skręcenie
 • Ścieranie

Efekty

 • Wyświetlenie lub Zniknięcie
 • Kostka
 • Rozpuszczanie
 • Upadek
 • Wjazd lub Wyjazd
 • Punkt obrotu
 • Skalowanie
 • Wirówka

Nieobsługiwane animacje i przejścia zostaną zastąpione animacją Rozpuszczanie.

Wykresy interaktywne

Wykresy interaktywne z programu Keynote 6.0 lub nowszego nie są obsługiwane. Najlepiej jest nie umieszczać ich w plikach programu Keynote, które mają być użyte w programie iBooks Author.

Prezentacje automatyczne i nagrane

Prezentacje automatyczne oraz prezentacje z nagranym głosem narratora mogą nie działać w oczekiwany sposób. Czytelnicy będą mogli wyświetlić prezentację i ręcznie przełączać slajdy, ale nagrana narracja i chronometraż nie będą dostępne.

Jeśli chcesz sprzedawać książki w sklepie iBooks Store i zdecydujesz się na użycie zabezpieczeń DRM w swojej książce, nagrania wideo i dźwięki umieszczone w widgecie Keynote będą zabezpieczone mechanizmem DRM w egzemplarzach tej książki pobranych ze sklepu iBooks Store.

Informacje o opcjach „Plays on page” (Odtwarza na stronie) i „Plays automatically” (Odtwarza automatycznie)

Program iBooks Author 2.2 (i nowsze) zawiera nową opcję pozwalającą odtwarzać prezentacje programu Keynote bezpośrednio na stronie — bez konieczności przechodzenia w tryb pełnoekranowy. Wybranie tej opcji umożliwia czytelnikom interakcję z widgetami bezpośrednio na stronie. Po wybraniu opcji odtwarzania na stronie autor może włączyć automatyczne odtwarzanie prezentacji, gdy czytelnik przejdzie na daną stronę. Jednak do odtwarzania prezentacji wymagana jest najnowsza wersja programu iBooks dostarczana z systemem Yosemite.

Te opcje są dostępne w inspektorze widgetów.

Więcej informacji

 • Pliki programu Keynote mogą zawierać multimedia (takie jak obrazy, filmy i dźwięki), ale nie powinno się ich używać tylko po to, aby dodać multimedia do książki. W takim przypadku należy użyć widgetu Multimedia lub przeciągnąć multimedia bezpośrednio na stronę książki. Dowiedz się, jak dodawać pliki multimedialne do programu iBooks Author.
 • Jeśli książka jest tworzona dla komputera Mac lub iPada z wyświetlaczem Retina, należy ustawić wielkość slajdu w programie Keynote na 2048 x 1536. Jeśli książka jest tworzona dla iPada bez wyświetlacza Retina, należy użyć domyślnej wielkości slajdu w programie Keynote (1024 x 768). Dowiedz się, jak zoptymalizować książkę pod kątem różnych urządzeń.
Data publikacji: