Informacje o wsparciu funkcji prezentacji aplikacji Keynote w aplikacji iBooks Author

Gdy dodasz prezentacje aplikacji Keynote do książek utworzonych za pomocą aplikacji iBooks Author, niektóre funkcje mogą działać inaczej.

Możesz przeciągnąć i upuścić plik aplikacji Keynote na widgeta Keynote w aplikacji iBooks Author.

Przejścia i animacje

Podczas importowania prezentacji aplikacji Keynote na Maca w wersji 6.0 lub nowszej obsługiwane są wszystkie przejścia i animacje oprócz następujących:

  • Smuga
  • Przejście Iskrzenie
  • Przejście Migotanie
  • Ślad
  • Rysowanie linii
  • Efekty 3D na wykresach

Nieobsługiwane animacje i przejścia są zastępowane opcją Rozpuszczanie.

Interaktywne wykresy

Interaktywne wykresy z aplikacji Keynote 6.0 lub nowszej nie są obsługiwane. Zalecamy usunąć je z plików aplikacji Keynote, których chcesz użyć w aplikacji iBooks Author.

Prezentacje automatyczne oraz nagrane

Prezentacje automatyczne oraz prezentacje z nagranym głosem narratora mogą nie działać w oczekiwany sposób. Czytelnicy będą mogli wyświetlić prezentację i ręcznie przełączać slajdy, ale nagrana narracja i chronometraż nie będą dostępne.

Jeśli chcesz sprzedawać książki w sklepie Book Store w aplikacji Apple Books i zdecydujesz się na użycie zabezpieczeń DRM w swojej książce, nagrania wideo i dźwięki umieszczone w widgecie Keynote będą zabezpieczone mechanizmem DRM w pobranych egzemplarzach tej książki.

Informacje o opcjach Odtwarza na stronie i Odtwarza automatycznie

Aplikacja iBooks Author 2.2 i nowsze wersje zawiera opcję pozwalającą odtwarzać prezentacje aplikacji Keynote bezpośrednio na stronie — bez konieczności przechodzenia w tryb pełnoekranowy. Wybranie tej opcji umożliwia czytelnikom interakcję z widgetami bezpośrednio na stronie. Możesz również włączyć automatyczne odtwarzanie prezentacji, gdy czytelnik przejdzie na daną stronę.

Te opcje są dostępne w inspektorze widgetów.

Więcej informacji

  • Jeśli chcesz dodać pliki multimedialne do książki, nie musisz używać aplikacji Keynote. Możesz użyć widgetu Multimedia lub przeciągnąć plik multimedialny bezpośrednio na stronę w książce. Dowiedz się, jak dodawać pliki multimedialne do aplikacji iBooks Author.
  • Jeśli książka jest tworzona dla komputera Mac lub iPada z wyświetlaczem Retina, należy ustawić wielkość slajdu w programie Keynote na 2048 x 1536. Jeśli książka jest tworzona dla iPada bez wyświetlacza Retina, należy użyć domyślnej wielkości slajdu w programie Keynote (1024 x 768). Dowiedz się, jak zoptymalizować książkę pod kątem różnych urządzeń.
Data publikacji: