Usuwanie zdjęć i nagrań wideo zsynchronizowanych z programu iTunes w razie braku dostępu do oryginałów

Zdjęcia zsynchronizowane z programu iTunes można usunąć, synchronizując je z nowym katalogiem.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Te czynności spowodują usunięcie wszystkich zsynchronizowanych wcześniej zdjęć znajdujących się na urządzeniu.

Aby usunąć zdjęcia zsynchronizowane z komputera, który nie jest już dostępny:

  1. Na komputerze, z którym teraz synchronizujesz, utwórz katalog i dodaj do niego jedno zdjęcie.
  2. Na karcie Zdjęcia w programie iTunes kliknij pole wyboru obok opcji „Synchronizuj zdjęcia z”.
  3. Z menu podręcznego obok opcji „Synchronizuj zdjęcia z” wybierz katalog utworzony w pierwszym kroku.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj.
  5. Usuń zaznaczenie opcji „Synchronizuj zdjęcia z”.
  6. Jeszcze raz kliknij przycisk Zastosuj.
  7. Zsynchronizowane zdjęcia zostaną usunięte z urządzenia.
Data publikacji: