Dodawanie konta e-mail do aplikacji Mail na komputerze Mac

Jak skonfigurować konto e-mail po raz pierwszy lub dodać kolejne konto e‑mail.

Dodawanie konta e-mail

Jeśli nie masz jeszcze skonfigurowanego konta e‑mail w aplikacji Mail, po otwarciu aplikacji może zostać wyświetlony monit o dodanie konta. Jeśli monit nie pojawia się lub chcesz dodać kolejne konto, wykonaj następujące kroki:

  1. Z paska menu w aplikacji Mail wybierz kolejno opcje Mail > Dodaj konto.
  2. Wybierz z listy dostawcę poczty e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Niektóre konta, takie jak Google, mogą wymagać kliknięcia opcji Otwórz przeglądarkę, aby zakończyć uwierzytelnianie w przeglądarce internetowej. 
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić dane konta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Jeśli nie masz pewności, jakie informacje wprowadzić, skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail, aby uzyskać pomoc.

 


Używanie skrzynki odbiorczej dla każdego konta

Skrzynka odbiorcza gromadzi wiadomości z każdego dodanego konta e-mail. Jeśli dodano więcej niż jedno konto, możesz kliknąć trójkąt rozwijania obok pozycji Przychodzące na pasku bocznym, a następnie wybrać odpowiednią skrzynkę pocztową, aby wyświetlić tylko wiadomości z tego konta. 

 


Opcjonalnie: włączanie innych funkcji konta

Jeśli oprócz poczty e-mail konto obejmuje obsługę kontaktów, kalendarzy, notatek lub innych funkcji, możesz włączyć lub wyłączyć te funkcje:

  1. Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij pozycję Konta internetowe.
  2. Wybierz konto z paska bocznego.
  3. Wybierz funkcje, których chcesz używać z kontem.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: