Korzystanie z aplikacji Mail na komputerze Mac

Korzystaj z aplikacji Mail aby pisać, przechowywać i porządkować wiadomości e-mail na komputerze Mac. Możesz również dodawać załączniki oraz oznaczenia na załącznikach.

Dodawanie konta e-mail

Jeśli nie masz skonfigurowanego konta e-mail, aplikacja Mail wyświetli monit o dodanie konta e-mail.

Aby dodać kolejne konto, wybierz kolejno opcje Mail > Dodaj konto z paska menu w aplikacji Mail. Możesz również wybrać kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe, kliknąć opcję Konta internetowe, a następnie kliknąć typ konta do dodania.

Aplikacja Mail może poprosić o wprowadzenie dodatkowych ustawień. Dowiedz się więcej o dodawaniu lub usuwaniu kont e-mail.


Wysyłanie wiadomości i odpowiadanie na nie

Dowiedz się, jak pisać wiadomości e-mail, odpowiadać na nie oraz przesyłać je dalej.

Wysyłanie nowych wiadomości

 1. Kliknij przycisk Nowa wiadomość przycisk Utwórz na pasku narzędzi aplikacji Mail, lub kliknij kolejno opcje Plik > Nowa wiadomość.
 2. Wprowadź imię, adres e-mail lub nazwę grupy w polu „Do:”. Aplikacja Mail wyświetla sugestie na podstawie kontaktów i wiadomości na komputerze Mac oraz urządzeniach zalogowanych do usługi iCloud.1
 3. Wprowadź temat wiadomości.
 4. Napisz wiadomość e-mail w treści wiadomości. 
  • Aby dodać załącznik, przeciągnij go do treści wiadomości, lub wybierz kolejno opcje Plik > Dołącz pliki, wybierz załącznik i kliknij pozycję Wybierz.
  • Aby zmienić czcionkę i format, użyj opcji znajdujących się na górze okna wiadomości.
  • Począwszy od systemu macOS Mojave dodawanie ikon emojii do wiadomości jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy kliknąć ikonę ikona emojii na pasku narzędzi na górze okna wiadomości, a następnie wybrać ikonę emojii lub inne symbole z podglądu znaków.
 5. Wysyłanie lub zachowywanie wiadomości:
  • Aby wysłać wiadomość, kliknij przycisk przycisk Wyślij lub wybierz kolejno opcje Wiadomość > Wyślij. 
  • Aby zachować wiadomość na później jako wersję roboczą, zamknij ją i kliknij przycisk Zachowaj.

Odpowiadanie i przesyłanie dalej

 • Aby odpowiedzieć nadawcy na wiadomość, kliknij przycisk Odpowiedz przycisk Odpowiedz, wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij przycisk Wyślij.

 • Aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom grupowej wiadomości e-mail, kliknij przycisk Odpowiedz wszystkim przycisk Odpowiedz wszystkim, wpisz wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij przycisk Wyślij.

 • Aby przesłać wiadomość do innych odbiorców, kliknij przycisk Prześlij dalej przycisk Prześlij dalej, a następnie kliknij przycisk Wyślij przycisk WyślijDodawanie załączników oraz oznaczeń na załącznikach

Dołączaj dokumenty i pliki do wiadomości i używaj opcji Oznaczenia, aby dodawać adnotacje, podpis i wiele innych rzeczy.

Dołączanie pliku

Plik można dołączyć do wiadomości na parę sposobów:

 • Przeciągnij załącznik na treść wiadomości.
 • Wybierz kolejno opcje Plik > Dołącz pliki, wybierz załącznik i kliknij pozycję Wybierz.

Oznaczanie załączników

Aplikacja Mail oferuje opcję Oznaczenia, przy użyciu której możesz narysować lub napisać coś bezpośrednio w załączniku na przykład na obrazie lub dokumencie PDF.2

 1. Kliknij przycisk Dołącz przycisk Dołącz lub wybierz kolejno opcje Plik > Dołącz pliki w oknie wiadomości.
 2. Wybierz załącznik, a następnie kliknij opcję Wybierz plik. 
 3. Kliknij ikonę menu menu załącznika, która pojawi się w prawym górnym rogu załącznika, a następnie wybierz opcję Oznaczenia. Oto kilka z dostępnych narzędzi oznaczeń:
  • Za pomocą narzędzia Szkic przycisk oznaczenia Szkic możesz dowolnie szkicować.
  • Za pomocą narzędzia Kształty przycisk oznaczenia Kształty możesz dodawać kształty takie jak prostokąty, owale, linie i strzałki. 
  • Za pomocą narzędzia Powiększenie przycisk oznaczenia Powiększenie znajdującego się w menu Kształty możesz powiększyć fragment obrazu, aby skierować na niego uwagę.
  • Za pomocą narzędzia Tekst przycisk oznaczenia Tekst możesz dodać tekst.
  • Za pomocą narzędzia Podpisz przycisk oznaczenia Podpisz możesz dodać podpis.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Widok opcji Oznaczanie


Więcej informacji

1. Wszystkie urządzenia zalogowane do usługi iCloud przy użyciu tego samego konta Apple ID zawierają te same kontakty. Dotyczy to również kontaktów odbiorców i nadawców wiadomości wysłanych i odebranych na tych urządzeniach. Tę funkcję można kontrolować, włączając lub wyłączając opcję Kontakty dla usługi iCloud. Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Na urządzeniu z systemem iOS przejdź do Ustawień, stuknij swoje imię i nazwisko na górze ekranu, a następnie stuknij pozycję iCloud.

2. Opcja Oznaczenia jest dostępna w systemie OS X Yosemite i nowszych.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: