Przenoszenie danych z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac

Asystent migracji systemu Windows umożliwia przeniesienie muzyki, zdjęć, dokumentów i innych danych z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac.

Asystent migracji systemu Windows przesyła kontakty, kalendarze, konta e-mail oraz inne dane z komputera PC  i umieszcza pliki w odpowiednich lokalizacjach na komputerze Mac.

Po przeniesieniu plików na komputer Mac upewnij się, że komputer Mac został autoryzowany w programie iTunes. Należy dokonać autoryzacji komputera przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

Zanim rozpoczniesz

Aby przygotować się do migracji:

 • Upewnij się, że system Windows jest aktualny. Asystent migracji współpracuje z systemem Windows 7 i nowszymi wersjami.
 • Upewnij się, że znasz nazwę i hasło konta administratora komputera PC.
 • Połącz komputery Mac i PC z tą samą siecią, na przykład z domową siecią Wi-Fi. Możesz też utworzyć bezpośrednie połączenie sieciowe, podłączając kabel Ethernet do portów Ethernet obu komputerów. Niektóre modele komputera Mac wymagają przejściówki Ethernet, na przykład przejściówki Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet lub przejściówki z portu Apple Thunderbolt na port Gigabit Ethernet.

Za pomocą narzędzia do sprawdzania dysków (chkdsk) na komputerze PC upewnij się, że dysk z systemem Windows działa prawidłowo:

 1. Wybierz kolejno opcje Start > Uruchom.
 2. W oknie Uruchamianie wpisz polecenie cmd i naciśnij klawisz Enter.
 3. W oknie poleceń wpisz chkdsk i naciśnij klawisz Enter.
 4. Jeśli narzędzie do sprawdzania dysków zgłosi wykrycie problemów, wpisz polecenie chkdsk dysk: /F i naciśnij klawisz Enter. W powyższym przykładzie, „dysk” odnosi się do litery, którą jest oznaczony Twój dysk startowy systemu Windows, np. „d”. Po wyświetleniu monitu naciśnij klawisz Y, a następnie uruchom ponownie komputer PC. Powtarzaj ten proces, aż narzędzie nie zgłosi żadnych błędów.

Czy można naprawić wszystkie błędy zgłoszone przez narzędzie dyskowe? Jeśli nie, koniecznym może być oddanie komputera PC do serwisu, a następnie przeniesienie danych na komputer Mac.

Przenoszenie danych

Ta sekcja opisuje proces migracji oraz czynności po przeniesieniu danych oraz zawiera wskazówki w przypadku niepowodzenia wykonania tych czynności.

Przenoszenie danych z komputera PC na komputer Mac

 1. Pobierz i zainstaluj Asystenta migracji systemu Windows na komputerze PC.
 2. Zamknij wszelkie otwarte aplikacje systemu Windows.
 3. Otwórz Asystenta migracji systemu Windows.
 4. W oknie Asystenta migracji systemu Windows, kliknij Kontynuuj, aby rozpocząć proces.
  Ekran powitalny Asystenta migracji
 5. Uruchom komputer Mac. Asystent ustawień otworzy się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu nowego komputera Mac. Jeśli komputer Mac jest już skonfigurowany, otwórz Asystenta migracji z folderu Narzędzia.
 6. Na komputerze Mac postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okienko migracji w asystencie. Wybierz opcję przenoszenia danych „Z PC z Windows”.
  Wybór metody przenoszenia w Asystencie migracji
 7. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj nazwę i hasło administratora.
 8. Kliknij przycisk Dalej, aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 9. W oknie migracji na komputerze Mac wybierz Twój komputer PC z listy dostępnych komputerów. Zaczekaj na wyświetlenie na komputerze PC kodu, który jest widoczny na komputerze Mac.Kod wyświetlony w Asystencie migracji
 10. Kliknij przycisk Dalej na komputerach PC i Mac, gdy zobaczysz ten sam kod na obu komputerach.Weryfikacja kodu w Asystencie migracji
 11. Komputer Mac przeskanuje dyski komputera PC w celu przygotowania listy informacji przeznaczonych do migracji. Gdy skanowanie dobiegnie końca, wybierz informacje, które chcesz migrować na komputer Mac, a następnie kliknij przycisk Dalej. Sprawdź, jakie dane można przenieść.
  Wybór informacji do przeniesienia w Asystencie migracji

Postęp oraz szacowany czas pozostały do końca procesu migracji można obserwować zarówno na komputerze PC, jak i na komputerze Mac. Otrzymasz informację o ukończeniu procesu migracji.

Po przeniesieniu danych

Po zakończeniu migracji zamknij Asystenta migracji systemu Windows na komputerze PC i zaloguj się na nowym koncie użytkownika na komputerze Mac. Przy pierwszym logowaniu na koncie użytkownika migrowanym z komputera PC pojawi się monit o ustawienie hasła. Można użyć tego samego hasła, które było stosowane na komputerze PC, lub utworzyć nowe. Dowiedz się, jak wybrać silne hasło.

Po zalogowaniu się na migrowanym koncie użytkownika upewnij się, że komputer Mac został autoryzowany w aplikacji iTunes. Należy dokonać autoryzacji komputera przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

Jeśli wystąpiły problemy z przenoszeniem danych

Jeśli powyższa procedura nie działa zgodnie z oczekiwaniami, wypróbuj następujące kroki.

Zamknięcie innych aplikacji systemu Windows

Wykonaj poniższe czynności, aby mieć pewność, że gdy próbujesz migrować dane, żadne inne aplikacje nie są otwarte:

 1. Naciśnij klawisze Alt-Tab, aby wybrać otwartą aplikację.
 2. Naciśnij klawisze Alt-F4, aby zamknąć wybraną aplikację.

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Czy Twój komputer PC jest widoczny w oknie Asystenta ustawień lub Asystenta migracji na komputerze Mac? Jeśli nie, upewnij się, że oba komputery są połączone z tą samą siecią. Można utworzyć sieć izolowaną, łącząc komputery Mac i PC jednym kablem Ethernet.

Jeśli w Asystencie migracji wciąż nie widać komputera PC, spróbuj wyłączyć oprogramowanie zapory sieciowej na komputerze PC, które może blokować porty sieciowe wymagane do działania Asystenta migracji systemu Windows. Po zakończeniu migracji można ponownie włączyć oprogramowanie zapory sieciowej.

Wyłączanie oprogramowania antywirusowego

Jeśli nie można otworzyć Asystenta migracji na komputerze PC, wyłącz oprogramowanie antywirusowe komputera PC i ponownie spróbuj otworzyć Asystenta migracji. Po zakończeniu migracji można ponownie włączyć oprogramowanie antywirusowe.

Jeśli komputer PC nie jest zgodny z Asystentem migracji

Dostępne są inne opcje przenoszenia danych. Na przykład można użyć dysku zewnętrznego lub opcji udostępniania plików, aby ręcznie skopiować ważne dane na komputer Mac.

Jakie dane można przenieść?

Asystent migracji pozwala wybrać dane do przeniesienia na komputer Mac. Poniższe dane zostają przeniesione do określonych aplikacji i typów plików:

 

Dane poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy
Asystent migracji przenosi wiadomości e-mail, ustawienia kont pocztowych, kontakty i spotkania. Dokładny zestaw danych zależy od używanej wersji systemu Windows i posiadanych kont.

Program Outlook
Asystent migracji obsługuje następujące dane 32-bitowych wersji programu Outlook w systemie Windows 7 lub nowszym:

 • Dane osób są przenoszone do aplikacji Kontakty*
 • Terminy spotkań są przenoszone do programu Kalendarz
 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP i Exchange są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail*

Asystent migracji nie obsługuje 64-bitowych wersji programu Outlook. Można ręcznie przenieść aplikację Mail, Kontakty lub program Kalendarz z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016, logując się do komputera Mac i wprowadzając ich zawartość ręcznie.

Obrazy

Zdjęcia i inne obrazy są kopiowane do folderu domowego. Możesz dodać te pliki do aplikacji Zdjęcia. Otwórz aplikację Zdjęcia po zakończeniu migracji i zezwól jej na wyszukanie zdjęć do zaimportowania na komputerze Mac.

Inne pliki
Można też wybrać, czy następujące pliki mają być przenoszone w ramach migracji:

 • Pliki z folderu najwyższego poziomu folderu macierzystego obecnie zalogowanego użytkownika komputera PC
 • Pliki inne niż systemowe znajdujące się w folderach Windows lub Program Files
 • Foldery najwyższego poziomu znajdujące się na dysku systemowym użytkownika systemu Windows
 • Foldery najwyższego poziomu znajdujące się na innych dyskach lokalnych podłączonych do komputera PC

Aplikacja Windows Live Mail
Asystent migracji obsługuje następujące dane aplikacji Windows Live Mail w systemach Windows 7 i nowszych:

 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail*

Poczta systemu Windows
Asystent migracji obsługuje następujące dane aplikacji Windows Mail w systemach Windows 7 i nowszych. Wyjątek stanowi aplikacja Poczta w systemie Windows 8.

 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail*
 • Dane osób są przenoszone do aplikacji Kontakty

Zakładki
Zakładki przeglądarek Internet Explorer, Safari dla systemu Windows i Firefox są przesyłane do przeglądarki Safari.

Zawartość programu iTunes
Muzyka, filmy i inne pliki biblioteki iTunes są przesyłane do programu iTunes na komputerze Mac.

Ustawienia systemowe
Ustawienia języka i lokalizacji, strona główna przeglądarki internetowej i tapeta pulpitu są przesyłane do ustawień Preferencji systemowych w systemie macOS.

 

* Asystent migracji przesyła tylko dane aplikacji Mail lub Kontakty należące do zalogowanego użytkownika systemu Windows. Przeniesienie danych z innych kont użytkowników systemu Windows wymaga ponownego użycia Asystenta migracji po zalogowaniu się na te konta. Komputer Mac tworzy nowe konto użytkownika przy każdej migracji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: