Przenoszenie danych z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac

Asystent migracji systemu Windows umożliwia przeniesienie zdjęć, dokumentów i innych danych z komputera PC z systemem Windows na komputer Mac.

Asystent migracji systemu Windows przesyła kontakty, kalendarze, konta e-mail oraz inne dane z komputera PC  i umieszcza pliki w odpowiednich lokalizacjach na komputerze Mac. Po przeprowadzeniu migracji danych na komputer Mac przeprowadź autoryzację komputera na potrzeby zakupów w sklepie iTunes Store. Należy dokonać autoryzacji komputera przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

Jeśli przeprowadzasz migrację z jednego komputera Mac na inny, wykonaj procedurę przenoszenia zawartości na nowy komputer Mac.

Zanim rozpoczniesz

Aby przygotować się do migracji:

Za pomocą narzędzia do sprawdzania dysków (chkdsk) na komputerze PC upewnij się, że dysk twardy z systemem Windows działa prawidłowo:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij opcję Uruchom.
 2. Wpisz ciąg cmd i naciśnij klawisz Enter. Otworzy się wiersz polecenia.
 3. W wierszu polecenia wpisz ciąg chkdsk i naciśnij klawisz Enter.
 4. Jeśli narzędzie zgłosi wykrycie problemów, wpisz polecenie, gdzie drive odnosi się do litery, którą jest oznaczony Twój dysk startowy systemu Windows, np. „D”:
  chkdsk drive: /F
  
 5. Naciśnij klawisz Enter.
 6. Po wyświetleniu monitu wpisz Y, a następnie ponownie uruchom komputer PC. 
 7. Powtarzaj ten proces, aż narzędzie nie zgłosi żadnych błędów. Jeśli narzędzie nie może rozwiązać wszystkich wykrytych problemów, może być konieczne oddanie komputera PC do serwisu, a następnie przeniesienie danych na komputer Mac.

 


Przenieś dane

Ta sekcja opisuje proces migracji i czynności po przeniesieniu danych oraz zawiera wskazówki w przypadku niepowodzenia wykonania tych czynności.

Przenoszenie danych z komputera PC na komputer Mac

 1. Pobierz i zainstaluj Asystenta migracji systemu Windows na komputerze PC zgodnego z wersją systemu macOS używaną na komputerze Mac:
 2. Zamknij wszelkie otwarte aplikacje systemu Windows.
 3. Otwórz Asystenta migracji systemu Windows i kliknij przycisk Dalej.
  Ekran powitalny Asystenta migracji
 4. Uruchom komputer Mac. Asystent ustawień otworzy się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu nowego komputera Mac. Jeśli komputer Mac został już skonfigurowany, otwórz Asystenta migracji znajdującego się w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.
 5. Na komputerze Mac postępuj zgodnie z monitami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okienko migracji w asystencie. Wybierz opcję przenoszenia danych „Z PC z Windows”, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Wybór metody przenoszenia w Asystencie migracji
 6. Gdy zostanie wyświetlony monit, podaj nazwę i hasło administratora.
 7. Kliknij przycisk Dalej, aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje.
 8. W oknie migracji na komputerze Mac wybierz Twój komputer PC z listy dostępnych komputerów. Zaczekaj na wyświetlenie na komputerze PC kodu, który jest widoczny na komputerze Mac.Kod wyświetlony w Asystencie migracji
 9. Kliknij przycisk Dalej na komputerach PC i Mac, gdy zobaczysz ten sam kod na obu komputerach.Weryfikacja kodu w Asystencie migracji
 10. Komputer Mac przeskanuje dyski komputera PC w celu przygotowania listy informacji przeznaczonych do migracji. Gdy skanowanie dobiegnie końca, wybierz informacje, które chcesz migrować na komputer Mac, a następnie kliknij przycisk Dalej. Sprawdź, jakie dane można przenieść.
  Wybór informacji do przeniesienia w Asystencie migracji

Postęp oraz szacowany czas pozostały do końca procesu migracji można obserwować zarówno na komputerze PC, jak i na komputerze Mac. Otrzymasz informację o ukończeniu procesu migracji.

 


Po przeniesieniu danych

Po zakończeniu migracji zamknij Asystenta migracji systemu Windows na komputerze PC i zaloguj się na nowym koncie użytkownika na komputerze Mac. Przy pierwszym logowaniu na koncie użytkownika migrowanym z komputera PC pojawi się monit o ustawienie hasła. Można użyć tego samego hasła, które było stosowane na komputerze PC, lub utworzyć nowe.

Po zalogowaniu się na migrowanym koncie użytkownika dokonaj autoryzacji komputera na potrzeby zakupów w sklepie iTunes Store. Należy ją przeprowadzić przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

 


Jeśli wystąpiły problemy z przenoszeniem danych

 • Zamknij wszystkie otwarte aplikacje na komputerze PC, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić migrację zawartości. Możesz na przykład nacisnąć klawisze Alt-Tab, aby wybrać otwartą aplikację, a następnie nacisnąć klawisze Alt-F4, aby ją zamknąć.
 • Jeśli komputera PC nie widać w oknie Asystenta ustawień lub Asystenta migracji na komputerze Mac, upewnij się, że oba komputery są połączone z tą samą siecią. Można utworzyć sieć, łącząc komputery Mac i PC jednym kablem Ethernet. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź dostępność oprogramowania zapory sieciowej na komputerze PC i wyłącz je, Oprogramowanie zapory sieciowej można włączyć ponownie po zakończeniu migracji.
 • Jeśli nie można otworzyć Asystenta migracji na komputerze PC, wyłącz oprogramowanie antywirusowe komputera PC i ponownie spróbuj otworzyć Asystenta migracji. Po zakończeniu migracji można ponownie włączyć oprogramowanie.
 • Jeśli nadal nie możesz pomyślnie przeprowadzić migracji danych, użyj dysku zewnętrznego lub opcji udostępniania plików, aby ręcznie skopiować ważne dane na komputer Mac.

 


Jakie dane można przenieść?

Asystent migracji pozwala wybrać dane do przeniesienia na komputer Mac. Poniższe dane zostają przeniesione do określonych aplikacji i typów plików:
  

Dane poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy
Wiadomości e-mail, ustawienia konta e-mail, kontakty i terminy spotkań są przenoszone na podstawie aktualnie używanej wersji systemu Windows i posiadanych kont.

Outlook1
Dane 32-bitowych wersji programu Outlook w systemie Windows 7 lub nowszym są przenoszone w następujący sposób:

 • Dane osób są przenoszone do aplikacji Kontakty2
 • Terminy spotkań są przenoszone do aplikacji Kalendarz
 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP i Exchange są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail2

Aplikacja Windows Live Mail
Dane aplikacji Windows Live Mail w systemach Windows 7 i nowszych są przenoszone w następujący sposób:

 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail2

Poczta systemu Windows
Dane z poczty systemu Windows w systemach Windows 7 i nowszych (oprócz systemu Windows 8) są przenoszone w następujący sposób:

 • Ustawienia i wiadomości z kont IMAP są przenoszone do aplikacji Mail
 • Ustawienia i wiadomości z kont POP są przenoszone do aplikacji Mail2
 • Dane osób są przenoszone do aplikacji Kontakty

Zakładki
Zakładki przeglądarek Internet Explorer, Safari dla systemu Windows i Firefox są przenoszone do przeglądarki Safari.

 

Ustawienia systemowe
Ustawienia języka i lokalizacji oraz tapety pulpitu są przenoszone do preferencji systemowych. Strona główna przeglądarki internetowej jest przenoszona do preferencji przeglądarki Safari.

Obrazy
Zdjęcia i inne obrazy są przenoszone do folderu domowego. Następnie możesz dodać je do aplikacji /Zdjęcia lub otworzyć aplikację Zdjęcia i zezwolić jej na wyszukanie zdjęć do zaimportowania na komputerze Mac.

Zawartość programu iTunes
Asystent migracji przenosi pliki multimedialne aplikacji iTunes następująco: muzykę do aplikacji Apple Music, wideo do apki Apple TV, podcasty do aplikacji Apple Podcasts a książki audio do aplikacji Apple Books.

Inne pliki
Asystent migracji przenosi również poniższe pliki:

 • Pliki z folderu najwyższego poziomu folderu macierzystego obecnie zalogowanego użytkownika komputera
 • Pliki inne niż systemowe znajdujące się w folderach Windows lub Program Files
 • Foldery najwyższego poziomu znajdujące się na dysku systemowym Windows i innych podłączonych dyskach

 


1. Asystent migracji nie obsługuje 64-bitowych wersji programu Outlook. Można ręcznie przenieść aplikację Mail, Kontakty lub program Kalendarz z programu Outlook 2013 lub Outlook 2016, logując się do komputera Mac i wprowadzając ich zawartość ręcznie.

2. Asystent migracji przesyła tylko dane aplikacji Mail lub Kontakty należące do zalogowanego użytkownika systemu Windows. Przeniesienie danych z innych kont użytkowników systemu Windows wymaga ponownego użycia Asystenta migracji po zalogowaniu się na te konta. Komputer Mac tworzy nowe konto użytkownika przy każdej migracji.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: