Przenoszenie danych z komputera PC z systemem Windows na Maca

Za pomocą Asystenta migracji możesz przenieść kontakty, kalendarze, konta e-mail i inne dane z komputera PC do odpowiednich lokalizacji na Macu.

Uaktualnij Maca i komputer PC, a następnie połącz je

Upewnij się, że używasz na Macu najnowszej wersji systemu macOS, a na komputerze PC — najnowszej wersji systemu Windows.

Połącz Maca i komputer PC z tą samą siecią, na przykład z domową siecią Wi-Fi. Możesz też utworzyć bezpośrednie połączenie sieciowe, podłączając kabel Ethernet do Maca i komputera PC. Niezbędna może okazać się przejściówka Ethernet, na przykład przejściówka Belkin z USB-C na Gigabit Ethernet lub przejściówka z portu Apple Thunderbolt na port Gigabit Ethernet.

 


 


Przenieś dane

Teraz możesz przenieść swoje dane z komputera PC na Maca. Poniższe obrazy „Na komputerze PC” pochodzą z najnowszego Asystenta migracji systemu Windows, ale są podobne do wcześniejszych wersji tego oprogramowania.

Na komputerze PC

 1. Otwórz Asystenta migracji. Jeśli otwarte są inne programy, zostanie wyświetlony monit z prośbą o zamknięcie ich przed przejściem dalej.
 2. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Jeśli Asystent migracji wykryje dowolne z poniższych ustawień, przed przejściem dalej zostanie wyświetlone ostrzeżenie:
  • Komputer PC jest skonfigurowany do automatycznego instalowania aktualizacji systemu Windows.
  • Komputer PC korzysta z zapory sieciowej, która może uniemożliwiać połączenie Maca z komputerem PC.
  • Komputer PC jest zasilany z baterii. 
 4. Po wyświetleniu monitu o pozwolenie na wysyłanie danych o użytkowaniu aplikacji do Apple kliknij opcję Wysyłaj automatycznie lub Nie wysyłaj.
 5. Gdy Asystent migracji rozpocznie wyszukiwanie Maca i czeka na połączenie z nim, wykonaj kolejne kroki na Macu.

Na Macu

 1. Otwórz Asystenta migracji, który znajduje się w folderze Narzędzia w folderze Aplikacje.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż pojawi się monit z pytaniem, w jaki sposób chcesz przenieść informacje. Wybierz opcję przeniesienia danych z komputera PC z systemem Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Asystent migracji — przenoszenie z komputera PC z systemem Windows
 3. Wybierz ikonę reprezentująca komputer PC, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Asystent migracji — przenoszenie na tego Maca

Na komputerze PC

Upewnij się, że na komputerze PC i Macu jest wyświetlany ten sam kod, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 

Na komputerze Mac

 1. Gdy Mac zakończy skanowanie plików na komputerze PC, wybierz dane, które chcesz przenieść na Maca. Może być konieczne przewinięcie w dół, aby zobaczyć pełną listę. Dowiedz się więcej, jakie dane możesz przenieść.
  Asystent migracji — wybór danych do przeniesienia z komputera PC
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć przenoszenie. W przypadku dużej ilości danych ich przeniesienie może zająć kilka godzin.
 3. Po zakończeniu zaloguj się na nowym koncie użytkownika na Macu. Konto ma tę samą nazwę i hasło, co konto na komputerze PC.
 4. Autoryzuj Maca do zakupów w iTunes Store. Autoryzację należy przeprowadzić przed synchronizacją lub odtworzeniem zawartości pobranej ze sklepu iTunes Store.

Jeśli chcesz przenieść dane z innego konta użytkownika systemu Windows, zaloguj się na to konto na komputerze PC, a następnie powtórz te czynności.


Jakie dane są przenoszone i do jakiej lokalizacji?

 • Przeniesiono do aplikacji Mail na Macu: wiadomości e-mail i ustawienia poczty e-mail z programów Outlook i Poczta systemu Windows.
 • Przeniesiono do aplikacji Kontakty: kontakty z aplikacji Kontakty (Windows 10 lub nowszy), programu Outlook i folderu Kontakty w katalogu macierzystym.
 • Przeniesiono do aplikacji Kalendarz: spotkania z aplikacji Kalendarz (Windows 10 lub nowszy) i programu Outlook.
 • Przeniesiono do aplikacji Przypomnienia: zadania z programu Outlook. Wymaga migracji na Maca z systemem macOS Ventura. 
 • Przeniesiono odpowiednio do aplikacji Muzyka, Podcasty, Książki i TV: muzyka, podcasty, książki audio oraz filmy i programy TV.
 • Przeniesiono do Safari: strona główna i zakładki z przeglądarek Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer i Safari.
 • Przeniesiono do Ustawień systemowych lub Preferencji systemowych: niestandardowe obrazy pulpitu, ustawienia języka i ustawienia lokalizacji. Jeśli Mac korzysta z systemu macOS Ventura, przenoszone są również znane sieci Wi-Fi.
 • Przeniesiono do folderu domowego: dokumenty i inne pliki z katalogu macierzystego oraz zdjęcia, które możesz dodać do aplikacji Zdjęcia ręcznie lub pozwolić, aby aplikacja Zdjęcia przeszukała Maca w poszukiwaniu zdjęć do zaimportowania.
 • Przeniesiono do udostępnianego folderu w folderze domowym: pliki i dokumenty niesystemowe z dysku systemowego (zazwyczaj dysku C) i innych dostępnych dysków. Wymaga korzystania z Asystenta migracji po zalogowaniu się na komputerze jako administrator.


Jeśli wystąpiły problemy z przenoszeniem danych

Możesz użyć narzędzia do sprawdzania dysków (chkdsk) na komputerze PC, aby sprawdzić, czy występują problemy, które mogą uniemożliwić pomyślną migrację danych.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij opcję Uruchom.
 2. Wpisz polecenie cmd i naciśnij klawisz Enter. Otworzy się wiersz polecenia.
 3. W wierszu polecenia wpisz ciąg chkdsk i naciśnij klawisz Enter.
 4. Jeśli narzędzie do sprawdzania dysków zgłosi wykrycie problemów, wpisz polecenie chkdsk drive: /F, gdzie drive odnosi się do litery, którą jest oznaczony dysk startowy systemu Windows, np. „C”:
 5. Naciśnij klawisz Enter.
 6. Po wyświetleniu monitu wpisz Y, a następnie ponownie uruchom komputer PC.
 7. Powtarzaj ten proces, aż narzędzie nie zgłosi żadnych błędów. Jeśli narzędzie nie może rozwiązać wszystkich wykrytych problemów, może być konieczne oddanie komputera PC do serwisu. 

Możesz też użyć zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub funkcji udostępniania plików, aby skopiować ważne dane z komputera PC na Maca.

 


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: