Przenoszenie kopii zapasowych programu Time Machine z jednej stacji bazowej AirPort Time Capsule na inną.

Dowiedz się, jak przenieść istniejące kopie zapasowe programu Time Machine z jednej stacji bazowej AirPort Time Capsule na inną i zacząć używać nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule do regularnego archiwizowania danych.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Oto czynności, jakie należy wykonać, aby skopiować kopie zapasowe między dwiema stacjami bazowymi AirPort Time Capsule.

Połączenie stacji bazowych AirPort Time Capsule jedna z drugą

 1. Podłącz kabel Ethernet komputera Mac do portu LAN   w źródłowej stacji bazowej AirPort Time Capsule.
 2. Przy użyciu drugiego kabla Ethernet połącz ze sobą stacje bazowe. Jedną końcówkę kabla podłącz do portu LAN w źródłowej stacji bazowej AirPort Time Capsule, a drugą do portu LAN w nowej stacji.

Uwaga: na razie pozostaw kabel internetowy podłączony do portu WAN źródłowej stacji bazowej AirPort Time Capsule. Nie podłączaj kabla Ethernet do portu WAN   w nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule.

Wyłączenie archiwizacji na źródłowej stacji bazowej AirPort Time Capsule

Zanim skopiujesz pliki z jednej stacji bazowej AirPort Time Capsule na drugą, musisz wyłączyć program Time Machine na wszystkich komputerach Mac, które archiwizują dane na źródłowej stacji.

 1. Na komputerze Mac w menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W wyświetlonym oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Time Machine. 
 3. Przesuń przełącznik programu Time Machine tak, aby znajdował się w pozycji Wyłączone.

Skopiowanie kopii zapasowych na nową stację bazową AirPort Time Capsule

 1. Otwórz nowe okno Findera.
 2. Na pasku bocznym w Finderze wybierz źródłową stację bazową AirPort Time Capsule.
 3. W oknie Findera kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wprowadź hasło dostępu do stacji bazowej AirPort Time Capsule.
 4. Kliknij dwukrotnie wolumin źródłowej stacji bazowej AirPort Time Capsule, aby go zamontować w Finderze.
 5. Otwórz nowe okno Findera.
 6. Na pasku bocznym w Finderze wybierz nową stację bazową AirPort Time Capsule.
 7. W oknie Findera kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wprowadź hasło dostępu do stacji bazowej AirPort Time Capsule.
 8. Kliknij dwukrotnie wolumin nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule, aby go zamontować w Finderze.
 9. W Finderze przeciągnij obraz dysku archiwizacyjnego ze źródłowej do nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule. 


Spowoduje to skopiowanie plików kopii zapasowych programu Time Machine — czas potrzebny na wykonanie tej operacji jest uzależniony od rozmiaru kopii zapasowych. Jeśli na pasku bocznym nie widać obu stacji bazowych, wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje > Pasek boczny i upewnij się, że są zaznaczone opcje „Podłączone serwery” i „Komputery Bonjour”.

Skonfigurowanie nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule

Po ukończeniu kopiowania skonfiguruj nową stację bazową AirPort Time Capsule w swojej sieci. W ramach konfigurowania nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule konieczne może być odłączenie kabla internetowego od portu WAN  w dotychczasowej stacji bazowej AirPort Time Capsule, a następnie podłączenie go do portu WAN  w nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule. Informacje na temat sposobu konfigurowania stacji bazowej AirPort Time Capsule znajdziesz w dołączonej do niej dokumentacji.

Włączenie archiwizowania na nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule

Aby zacząć używać nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule do archiwizowania danych, wykonaj poniższe czynności.

 1. W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę Time Machine.
 3. Kliknij przycisk Wybierz dysk archiwizacyjny.
 4. W wyświetlonym oknie wybierz nową stację bazową AirPort Time Capsule, a następnie kliknij opcję Użyj dysku.
 5. Upewnij się, że przełącznik obok pozycji Time Machine jest ustawiony w położeniu Włączone.
 6. Zamknij okno Preferencji systemowych.

Kopie zapasowe są teraz tworzone przy użyciu nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule. 

Data publikacji: