Przenoszenie backupów aplikacji Time Machine z jednej stacji AirPort Time Capsule na inną

Dowiedz się, jak przenieść istniejące backupy aplikacji Time Machine z jednej stacji AirPort Time Capsule na inną i zacząć używać nowej stacji AirPort Time Capsule do regularnego tworzenia backupów.

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Oto czynności, jakie należy wykonać, aby skopiować backupy między dwiema stacjami AirPort Time Capsule.

Połączenie stacji AirPort Time Capsule

 1. Podłącz kabel Ethernet komputera Mac do portu LAN   w źródłowej stacji AirPort Time Capsule.
 2. Przy użyciu drugiego kabla Ethernet połącz stacje ze sobą. Jedną końcówkę kabla podłącz do portu LAN w źródłowej stacji AirPort Time Capsule, a drugą do portu LAN w nowej stacji.

Uwaga: na razie pozostaw kabel internetowy podłączony do portu WAN źródłowej stacji AirPort Time Capsule. Nie podłączaj kabla Ethernet do portu WAN   w nowej stacji AirPort Time Capsule.

Wyłączenie tworzenia backupów na źródłowej stacji AirPort Time Capsule

Zanim skopiujesz pliki z jednej stacji AirPort Time Capsule na drugą, musisz wyłączyć aplikację Time Machine na wszystkich komputerach Mac, które tworzą backup danych na źródłowej stacji.

 1. Na komputerze Mac w menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W wyświetlonym oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę aplikacji Time Machine. 
 3. Przesuń przełącznik aplikacji Time Machine tak, aby znajdował się w pozycji Wyłączony.

Kopiowanie backupów na nową stację AirPort Time Capsule

 1. Otwórz nowe okno Findera.
 2. Na pasku bocznym w Finderze wybierz źródłową stację AirPort Time Capsule.
 3. W oknie Findera kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wprowadź hasło dostępu do stacji AirPort Time Capsule.
 4. Kliknij dwukrotnie wolumin źródłowej stacji AirPort Time Capsule, aby go zamontować w Finderze.
 5. Otwórz nowe okno Findera.
 6. Na pasku bocznym w Finderze wybierz nową stację AirPort Time Capsule.
 7. W oknie Findera kliknij przycisk Połącz jako, a następnie wprowadź hasło dostępu do stacji AirPort Time Capsule.
 8. Kliknij dwukrotnie wolumin nowej stacji AirPort Time Capsule, aby go zamontować w Finderze.
 9. W Finderze przeciągnij obraz dysku backupu ze źródłowej do nowej stacji AirPort Time Capsule. 


Spowoduje to skopiowanie plików backupów aplikacji Time Machine — czas potrzebny na wykonanie tej operacji jest uzależniony od rozmiaru backupów. Jeśli na pasku bocznym nie widać obu stacji, wybierz kolejno opcje Finder > Preferencje > Pasek boczny i upewnij się, że są zaznaczone opcje Podłączone serwery i Komputery Bonjour.

Skonfigurowanie nowej stacji bazowej AirPort Time Capsule

Po ukończeniu kopiowania skonfiguruj nową stację AirPort Time Capsule w swojej sieci. W ramach konfigurowania nowej stacji AirPort Time Capsule konieczne może być odłączenie kabla internetowego od portu WAN  w dotychczasowej stacji AirPort Time Capsule, a następnie podłączenie go do portu WAN  w nowej stacji AirPort Time Capsule. Informacje na temat sposobu konfigurowania stacji bazowej AirPort Time Capsule znajdziesz w dołączonej do niej dokumentacji.

Włączenie tworzenia backupów na nowej stacji AirPort Time Capsule

Aby zacząć używać nowej stacji AirPort Time Capsule do tworzenia backupów, wykonaj poniższe czynności.

 1. W menu Apple wybierz polecenie Preferencje systemowe.
 2. W oknie Preferencje systemowe kliknij ikonę aplikacji Time Machine.
 3. Kliknij przycisk Wybierz dysk backupu.
 4. W wyświetlonym arkuszu wybierz pozycję AirPort Time Capsule, a następnie kliknij opcję Użyj dysku.
 5. Upewnij się, że przełącznik aplikacji Time Machine jest ustawiony w pozycji Włączony.
 6. Zamknij okno Preferencji systemowych.

Backupy są teraz tworzone przy użyciu nowej stacji AirPort Time Capsule. 

Data publikacji: