Jeśli nie można wysyłać poczty e-mail na komputerze Mac

Sprawdź komunikaty o stanie, aby uzyskać więcej informacji na temat problemu oraz jak go naprawić.

Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem, ale nagle przestaje wysyłać wiadomości e-mail, spróbuj ponownie później. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail w celu rozwiązania problemu. Jeśli korzystasz z usługi Apple iCloud Mail, dowiedz się, jak rozwiązać problemy związane z tą usługą.

Sprawdź komunikaty o stanie

Obok skrzynki odbiorczej konta może zostać wyświetlona ikona stanu, na przykład błyskawica lub symbol ostrzegawczy na pasku bocznym aplikacji Mail lub w prawym górnym rogu okna aplikacji. Kliknij ją, aby dowiedzieć się więcej.

  • Jeśli stan to Brak połączenia z Internetem, upewnij się, że komputer Mac ma połączenie z Internetem i spróbuj ponownie.
  • Jeśli stan to Błąd logowania, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail, aby sprawdzić, czy konto zostało poprawnie skonfigurowane na komputerze Mac.
  • Jeśli aplikacja Mail prosi o hasło, ale wprowadzenie go nie rozwiązuje problemu, dowiedz się, dlaczego dostawca poczty e-mail odrzuca Twoje hasło.
  • Jeśli usługa jest tymczasowo niedostępna, odpowiedni komunikat może być widoczny w witrynie internetowej dostawcy poczty e-mail. Przykładowo strona Apple Stan systemu pokazuje stan usługi iCloud Mail. Istnieją również strony pokazujące stan innych usług poczty e-mail, takich jak Gmail i Outlook. Krótkie przerwy w działaniu usługi mogą nie być uwzględnione na stronie ze stanem usług, poczekaj więc parę godzin i spróbuj ponownie.

Sprawdź działanie za pomocą poczty w witrynie internetowej

Wielu dostawców usługi poczty e-mail oferuje pocztę w witrynie internetowej, dzięki której można korzystać ze skrzynki pocztowej w przeglądarce (np. Safari) zamiast w aplikacji poczty e-mail (Mail). Przykładowo jeśli korzystasz z konta usługi iCloud Mail, możesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail za pomocą witryny iCloud.com.

Poczta w witrynie internetowej to dobry sposób na sprawdzenie ważności konta i zalogowanie się na nie z poziomu przeglądarki internetowej, ale nie oznacza to, że konto w aplikacji Mail zostało skonfigurowane poprawnie. Poproś dostawcę usługi poczty e-mail o pomoc w weryfikacji ustawień poczty e-mail i sprawdzenie innych kwestii mających wpływ na wysyłanie i odbieranie poczty e-mail.

 

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: