Jeśli nie możesz wysyłać lub odbierać poczty e-mail na komputerze Mac

Oto czynności, jakie należy wykonać, jeśli aplikacja Mail na komputerze Mac nagle przestaje wysyłać lub odbierać wiadomości.

Jeśli komputer Mac jest połączony z Internetem, a aplikacja Mail przestała wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail, problem może dotyczyć dostawcy usługi poczty e-mail. Możliwe też, że ustawienia w sekcji Konta w preferencjach aplikacji Mail (Mail > Preferencje) są niepełne lub nieaktualne.

Jeśli aplikacja Mail wskazuje na problem z serwerem poczty lub siecią

W aplikacji Mail może zostać wyświetlony komunikat, że nie można nawiązać połączenia z powodu problemu z serwerem poczty lub siecią. Komunikat może na przykład dotyczyć przekroczenia limitu czasu połączenia lub zbyt wielu równoczesnych połączeń:

 Komunikat informujący o tym, że nie można się połączyć

Jeśli masz połączenie z Internetem, ale upłynął limit czasu połączenia, może to oznaczać, że u Twojego dostawcy usługi poczty e-mail wystąpiła awaria. Skontaktuj się z nim w celu uzyskania pomocy lub odwiedź stronę stanu systemu w jego witrynie. Strona Stan systemu pokazuje stan usługi iCloud Mail oraz innych usług Apple. Istnieją również strony pokazujące stan innych usług, takich jak Gmail i Outlook.

Komunikat o zbyt dużej liczbie równoczesnych połączeń oznacza, że zbyt wiele urządzeń sprawdza Twoje konto e-mail w tym samym czasie. Zamknij aplikację Mail na co najmniej jednym z pozostałych urządzeń.

Jeśli aplikacja Mail wciąż prosi o podanie hasła do konta e-mail

Jeśli komunikat w aplikacji Mail mówi, że konto jest prawdopodobnie offline

Komunikat w aplikacji Mail może zawierać informację, że Twoje konto jest prawdopodobnie offline z powodu problemów sieciowych.

 Komunikat o stanie połączenia z siecią

Jeśli masz połączenie z Internetem, ale konto jest prawdopodobnie offline, ustawienia poczty e-mail mogą nie być już prawidłowe. Aby wyświetlić bieżące ustawienia w aplikacji Mail, w menu Mail wybierz opcję Preferencje, kliknij opcję Konta, a następnie wybierz swoje konto e-mail.

Komputer Mac automatycznie używa właściwych ustawień konta w przypadku wielu dostawców poczty e-mail. Możesz użyć narzędzia Wyszukiwanie ustawień aplikacji Mail, aby wyświetlić te ustawienia, lub uzyskać ustawienia bezpośrednio od dostawcy poczty e-mail. Następnie porównaj je z ustawieniami widocznymi w preferencjach aplikacji Mail. 

Jeśli poczta jest dostarczana z opóźnieniem

Dostarczenie przychodzących lub wychodzących wiadomości e-mail może trwać dłużej niż zwykle. Czasami też te same wiadomości są dostarczane szybciej na jednym urządzeniu niż na innych.

Częstotliwość dostarczania wiadomości jest określana przez Twojego dostawcę usługi poczty e-mail. Wpływ na szybkość dostarczania może też mieć dostawca usług internetowych. Jeśli często napotykasz znaczne opóźnienia w dostarczaniu wiadomości e-mail, skontaktuj się z dostawcą usługi poczty e-mail lub dostawcą usług internetowych. Jeśli opóźnienia występują tylko podczas kontaktowania się z określoną osobą, być może ta osoba musi skontaktować się ze swoimi dostawcami.

Jeśli nadal nie możesz wysyłać lub odbierać wiadomości e-mail

  1. Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze uaktualnienia oprogramowania komputera Mac, zwłaszcza jeśli problem wystąpił bezpośrednio po zainstalowaniu poprzedniego uaktualnienia.
  2. W systemie OS X El Capitan lub nowszym może być widoczna ikona stanu i krótki komunikat o błędzie w prawym górnym roku okna aplikacji Mail, poniżej pola wyszukiwania. Komunikat może brzmieć na przykład „Brak połączenia z Internetem” lub „Błąd logowania”. Kliknij komunikat, aby wyświetlić więcej szczegółowych informacji na temat błędu.
  3. Sprawdź połączenie w oknie Informacje o połączeniach poczty. Być może uzyskasz tam więcej informacji na temat problemu.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: