Wyświetlanie i usuwanie powiązanych urządzeń w programie iTunes

W programie iTunes na komputerze Mac lub PC możesz zobaczyć listę urządzeń powiązanych z Twoim Apple ID i usunąć te, które nie są już potrzebne.

Twój iPhone, iPad, iPod touch, komputer Mac lub PC oraz telefon z Androidem automatycznie zostają powiązane z Twoim Apple ID i iTunes, gdy używasz niektórych funkcji iTunes. Po powiązaniu urządzenia możesz pobierać i odtwarzać na nim muzykę, filmy, programy TV itp., zakupione wcześniej w sklepie iTunes Store. Możesz również włączyć Pobieranie automatyczne na powiązanym urządzeniu.

Jednocześnie z kontem Apple ID i iTunes możesz powiązać maksymalnie dziesięć urządzeń (w tym do pięciu komputerów).

Lista powiązanych urządzeń, którą możesz zobaczyć w iTunes, to nie to samo co lista urządzeń, na których zalogowano się za pomocą Twojego Apple ID. Możesz sprawdzić listę urządzeń, na których zalogowano się za pomocą Twojego Apple ID, wchodząc na stronę konta Apple ID.

Nie musisz powiązywać urządzeń, aby kupować rzeczy lub pobierać nowe zakupy. Możesz usunąć powiązane urządzenie, jeśli:

 • Osiągniesz limit powiązanych urządzeń, a chcesz dodać nowe.
 • Nie możesz pobrać wcześniejszych zakupów ze sklepu iTunes Store.
 • Chcesz sprzedać lub oddać powiązane urządzenie.

Wyświetlanie i usuwanie urządzeń na komputerze Mac lub PC

Aby automatycznie otworzyć program iTunes i zalogować się na stronie Informacje o koncie z poziomu komputera, kliknij to łącze: Pokaż moje konto. Możesz też wykonać poniższe czynności:

 1. Otwórz program iTunes.
 2. Jeśli nie jesteś zalogowany(-a), zaloguj się za pomocą identyfikatora Apple ID.
 3. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto.
  iTunes – Pokaż moje konto
 4. Wprowadź swoje hasło, a następnie naciśnij klawisz Return lub Enter albo kliknij przycisk Pokaż konto.
 5. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze i kliknij Zarządzaj urządzeniami. Jeśli z Twoim Apple ID nie są powiązane żadne urządzenia, nie zobaczysz tej sekcji.

Wyświetlanie powiązanych urządzeń

Po kliknięciu Zarządzaj urządzeniami zobaczysz informacje o wszystkich powiązanych urządzeniach. Po prawej stronie każdego urządzenia widoczna jest data powiązania z Twoim Apple ID. Możesz też sprawdzić, za ile dni będzie można powiązać urządzenie z innym Apple ID.

Jeśli nie widzisz na liście urządzenia, które powinno na niej być, powiąż je ze swoim Apple ID. Następnie sprawdź ponownie, aby potwierdzić, że urządzenie znajduje się na liście w iTunes.

Usuwanie powiązanych urządzeń

Na stronie Zarządzaj urządzeniami kliknij Usuń po prawej stronie urządzenia, które chcesz usunąć. W zależności od tego, kiedy urządzenie zostało powiązane z Apple ID, może być konieczne odczekanie maksymalnie 90 dni, zanim będzie można powiązać je z innym Apple ID.

Jeśli nie możesz kliknąć przycisku Usuń (przycisk jest przyciemniony), urządzenie, które próbujesz usunąć, jest połączone z kontem Apple ID. Wyloguj się ze sklepu iTunes Store na tym urządzeniu, a następnie ponownie spróbuj je usunąć.
 

Usuwanie powiązanych urządzeń na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Listy powiązanych urządzeń nie można wyświetlić na telefonie iPhone, iPadzie ani iPodzie touch. Możesz jednak usunąć powiązane urządzenie iOS bezpośrednio z poziomu tego urządzenia.

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła.
 4. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze, a następnie kliknij Usuń to urządzenie.

Informacje o powiązanych urządzeniach i telefonach z Androidem

Na telefonie z Androidem nie można wyświetlić listy powiązanych urządzeń ani usunąć żadnego z nich, jednak telefony z Androidem wliczają się do limitu dziesięciu urządzeń.

Więcej informacji o powiązanych urządzeniach

Twój iPhone, iPad, iPod touch, komputer Mac lub PC oraz telefon z Androidem automatycznie powiązują się z Twoim Apple ID i iTunes, gdy:

Kiedy próbujesz powiązać kolejny Apple ID z urządzeniem, które jest już powiązane z innym identyfikatorem, na ekranie może pojawić się komunikat: „To urządzenie jest już powiązane z innym Apple ID. Będzie je można powiązać z kolejnym Apple ID za [liczba] dni”. W zależności od tego, kiedy Twoje urządzenie zostało powiązane z Apple ID, czas oczekiwania na powiązanie z kolejnym Apple ID może wynieść do 90 dni.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: