Wyświetlanie i usuwanie powiązanych urządzeń na potrzeby zakupów

W aplikacji Apple Music na komputerze Mac lub iTunes na komputerze PC możesz zobaczyć listę urządzeń powiązanych z Twoim Apple ID na potrzeby zakupów i usunąć te, które nie są już potrzebne.

Kiedy logujesz się za pomocą Apple ID na urządzeniu i używasz tego urządzenia do dokonania zakupu albo wykupienia subskrypcji usługi Apple, urządzenie zostaje powiązane z Twoim kontem.

Nie musisz powiązywać urządzeń, aby kupować rzeczy lub pobierać nowe zakupy. Możesz usunąć powiązane urządzenie, jeśli:

 • Osiągniesz limit powiązanych urządzeń, a chcesz dodać nowe.
 • Nie możesz ponownie pobrać zakupów z App Store lub iTunes Store.
 • Chcesz sprzedać lub oddać powiązane urządzenie.

Wyświetlanie i usuwanie urządzeń na komputerze Mac lub PC

 1. Otwórz aplikację Apple Music na komputerze Mac lub iTunes w systemie Windows.
 2. Z paska menu u góry ekranu komputera lub u góry okna aplikacji iTunes wybierz kolejno opcje Konto > Pokaż moje konto. Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Apple ID.
 3. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze i kliknij Zarządzaj urządzeniami. Zobaczysz listę urządzeń powiązanych z Twoim kontem na potrzeby zakupów. Jeśli z Twoim Apple ID nie są powiązane żadne urządzenia, nie zobaczysz tej sekcji.
 4. Kliknij opcję Usuń po prawej stronie urządzenia, które chcesz usunąć z listy powiązanych urządzeń. Jeśli nie możesz usunąć urządzenia, wyloguj się ze swojego konta Apple ID na tym urządzeniu. Czasem trzeba odczekać do 90 dni, aby powiązać to urządzenie z innym Apple ID.

Usuwanie powiązanego telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch

 1. Stuknij Ustawienia > [Twoje imię], a następnie stuknij opcję iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij swój identyfikator Apple ID.
 3. Stuknij opcję Pokaż Apple ID. Może się pojawić prośba o zalogowanie.
 4. Przewiń do sekcji iTunes w chmurze, a następnie kliknij Usuń to urządzenie.

Więcej informacji o powiązanych urządzeniach

Jednocześnie z kontem Apple ID możesz powiązać na potrzeby zakupów maksymalnie dziesięć urządzeń (w tym do pięciu komputerów).

Kiedy próbujesz powiązać kolejne urządzenie z urządzeniem, które było wcześniej powiązane z innym identyfikatorem, na ekranie może pojawić się komunikat: „To urządzenie jest już powiązane z innym Apple ID. Będzie je można powiązać z kolejnym Apple ID za [liczba] dni”. W zależności od tego, kiedy Twoje urządzenie zostało powiązane z Apple ID, czas oczekiwania na powiązanie z kolejnym Apple ID może wynieść do 90 dni.

Lista powiązanych urządzeń nie pokrywa się z listą urządzeń, na których logujesz się za pomocą swojego Apple ID. Na stronie konta Apple ID możesz sprawdzić, na jakich urządzeniach używasz tego identyfikatora

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: