Czego można się spodziewać podczas importowania nagrań wideo w zwolnionym tempie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na komputer Mac albo PC

Oprogramowanie używane do importowania nagrań wideo w zwolnionym tempie z urządzenia z systemem iOS może zmienić sposób działania nagrania w innych aplikacjach.

Nagrania wideo w zwolnionym tempie można importować z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch przy użyciu poniższych aplikacji. Aplikacja użyta do importowania wpływa na sposób obsługi nagrania wideo w zwolnionym tempie podczas odtwarzania lub edytowania filmu. Wybierz aplikację poniżej, aby dowiedzieć się więcej.

iMovie

Zdjęcia

  • Nagrania wideo w zwolnionym tempie importowane za pomocą aplikacji Zdjęcia wykazują różnice w szybkości.

iPhoto i Aperture

  • Nagrania wideo w zwolnionym tempie importowane za pomocą aplikacji iPhoto lub Aperture nie wykazują różnic w szybkości. Całe nagranie wideo jest importowane z najniższą szybkością.

Pobieranie obrazów w systemie OS X Yosemite i nowszych

  • Nagrania wideo w zwolnionym tempie importowane za pomocą aplikacji Pobieranie obrazów wykazują różnice w szybkości.  Takie różnice w szybkości są widoczne, jeśli aplikacja używana do ich wyświetlania obsługuje taką opcję, na przykład aplikacja QuickTime Player X.
    Informacje o zwolnionym tempie znajdują się w pliku AAE, który jest importowany wraz z filmem.

Pobieranie obrazów w systemie OS X Mavericks i starszych

  • Nagrania wideo w zwolnionym tempie importowane za pomocą aplikacji Pobieranie obrazów nie wykazują różnic w szybkości. Aplikacja iMovie importuje całe nagranie wideo z pełną szybkością.

Windows

  • Nagrania wideo w zwolnionym tempie nie wykazują różnic w szybkości. Szybkość odtwarzania filmów zależy od używanej aplikacji.

Dodatkowe opcje

Aby wyświetlić zmodyfikowaną wersję filmu na komputerze Mac lub PC, który nie importuje automatycznie zmodyfikowanej wersji:

  • Użyj funkcji AirDrop lub prześlij film w wiadomości e-mail do siebie.
  • Jeśli masz włączoną bibliotekę zdjęć iCloud, możesz też pobrać film z aplikacji internetowej Biblioteka zdjęć na stronie iCloud.com

Działania te spowodują zachowanie kopii zmodyfikowanej wersji na komputerze, ale nie będzie możliwe przywrócenie oryginalnej, niezmodyfikowanej wersji.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: