Resetowanie pamięci NVRAM lub PRAM w komputerze Mac

Zresetowanie pamięci NVRAM lub PRAM może okazać się pomocne, jeśli na komputerze Mac występują problemy z przechowywanymi w niej ustawieniami.

Ten artykuł dotyczy tylko komputerów Mac z procesorem Intel.

Pamięć NVRAM (Nonvolatile RAM — nieulotna pamięć RAM) to niewielka część pamięci komputera Mac zapewniająca szybki dostęp do przechowywanych w niej ustawień. Pamięć PRAM (Parameter RAM — parametryczna pamięć RAM) przechowuje podobne informacje, a procedura resetowania pamięci PRAM wygląda tak samo, jak procedura resetowania pamięci NVRAM.

W pamięci NVRAM są przechowywane między innymi następujące informacje: poziom głośności, rozdzielczość wyświetlacza, kolejność uruchamiania z dysków startowych, strefa czasowa oraz ostatnie informacje o błędach jądra. Ustawienia przechowywane w pamięci NVRAM zależą od typu używanego komputera Mac i podłączonych do niego urządzeń.

Jeśli masz problemy związane z tymi lub innymi funkcjami, zresetowanie pamięci NVRAM może pomóc. Zresetowanie pamięci NVRAM może na przykład pomóc w sytuacji, gdy komputer Mac uruchamia się przy użyciu dysku startowego innego niż określony w preferencjach Dysk startowy lub gdy podczas uruchamiania komputera pojawia się na chwilę ikona znaku zapytania.

Jak zresetować pamięć NVRAM

Klawisz Optionplusklawisz Commandplusklawisz Pplusklawisz R

Wyłącz komputer Mac, a następnie uruchom go ponownie i natychmiast naciśnij oraz przytrzymaj następujące cztery klawisze: Option+Command+P+R. Po około 20 sekundach, gdy komputer ponownie się uruchomi, możesz puścić klawisze.

  • Na komputerach Mac odtwarzających dźwięki startowe możesz puścić te klawisze po usłyszeniu drugiego dźwięku startowego.
  • Na komputerach Mac z układem zabezpieczeń Apple T2 możesz puścić te klawisze po ponownym pojawieniu się i zniknięciu logo Apple. 

Jeśli komputer Mac jest zabezpieczony hasłem sprzętowym, użycie tej kombinacji klawiszy nie uruchamia żadnej akcji lub powoduje uruchomienie komputera Mac w trybie odzyskiwania systemu macOS. Aby zresetować pamięć NVRAM, najpierw wyłącz hasło sprzętowe.

Po ponownym uruchomieniu komputera może być konieczna zmiana konfiguracji zresetowanych ustawień (np. głośności, rozdzielczości wyświetlacza, kolejności uruchamiania dysków startowych czy strefy czasowej) w Preferencjach systemowych.

Więcej informacji

  • Jeśli korzystasz ze stacjonarnego komputera Mac, a nie z komputera przenośnego, a ustawienia takie jak głośność głośników czy strefa czasowa są resetowane po każdym wyłączeniu komputera i odłączeniu go od zasilania, konieczna może być wymiana wewnętrznej baterii komputera. Ta niewielka bateria znajduje się na płycie głównej komputera i pomaga zachować ustawienia pamięci NVRAM, gdy komputer Mac jest odłączony od zasilania. Aby wymienić baterię płyty głównej, można zanieść komputer Mac do sklepu Apple Store lub Autoryzowanego Serwisu Apple.
  • Jeśli występują problemy z usypianiem komputera, wybudzaniem, zasilaniem i ładowaniem baterii komputera przenośnego Mac lub inne symptomy wskazujące na problemy z zasilaniem, konieczne może być zresetowanie kontrolera zarządzania systemem (SMC).
Data publikacji: