Zmiana języka iPhone’a lub iPada

Możesz zmienić ustawienie języka iPhone’a lub iPada, gdy język jest nieodpowiedni lub przypadkiem zmieniono go na taki, którego nie znasz.

Otwórz aplikację Ustawienia

 

 

iPhone wyświetlający ekran główny z powiększoną ikoną aplikacji Ustawienia.

Stuknij opcję Ogólne

 

 

iPhone wyświetlający aplikację Ustawienia z zaznaczoną opcją Ogólne, poniżej widoczna pozycja Czas przed ekranem.

Wybierz język i region

 

 

iPhone wyświetlający menu ustawień Ogólne z zaznaczoną opcją Język i region.

Stuknij opcję Dodaj język

 

 

iPhone wyświetlający menu Język i region z zaznaczoną opcją Dodaj język.

Wybierz język

 

 

iPhone wyświetlający listę języków dostępnych w systemie z zaznaczonym językiem francuskim.

Wybierz język podstawowy

Zostanie wyświetlone pytanie, którego języka chcesz używać jako języka podstawowego. Po zaktualizowaniu języka urządzenie automatycznie zacznie wyświetlać treści w wybranym języku.

 

iPhone wyświetlający komunikat: Czy chcesz używać francuskiego jako podstawowego języka? Wyświetlane opcje to: Użyj francuskiego, Użyj angielskiego (USA) i Anuluj.

Data publikacji: