Zarządzanie preferencjami haseł do sklepów iTunes Store i App Store

Preferencjami haseł do sklepów iTunes Store, App Store i Apple Books można zarządzać na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac lub PC albo urządzeniu Apple TV.

W przypadku zakupów płatnych rzeczy i zakupów w aplikacjach do wyboru są dwie opcje haseł:

 • Zawsze wymagaj: podczas dokonywania zakupu podanie hasła będzie zawsze wymagane, nawet w przypadku wcześniejszego zalogowania się na konto Apple ID.
 • Wymagaj po 15 minutach: podczas dokonywania zakupów podanie hasła będzie wymagane raz na 15 minut.

Na urządzeniu z systemem iOS lub komputerze można wyłączyć ochronę hasłem dla darmowych rzeczy, jeśli nie chcesz wprowadzać hasła podczas pobierania bezpłatnych utworów lub aplikacji, ale nie można całkowicie wyłączyć ochrony hasłem dla płatnych rzeczy.

Na urządzeniu Apple TV można wyłączyć ochronę hasłem zarówno dla rzeczy darmowych, jak i płatnych.

Informacje dotyczące preferencji haseł w przypadku używania czytnika Touch ID lub funkcji Face ID

Jeśli masz włączony czytnik Touch ID lub funkcję Face ID dla zakupów w sklepie iTunes Store, nie otrzymasz monitu o ustawienie preferencji hasła.

Funkcje Touch ID i Face ID zawsze zastępują ustawioną preferencję. Jeśli masz włączoną którąkolwiek z tych funkcji, będziesz otrzymywać monit o uwierzytelnienie przy każdym pobieraniu. Jeśli spróbujesz ręcznie ustawić preferencję przy włączonej funkcji Touch ID lub Face ID, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że funkcja Touch ID lub Face ID jest włączona dla wszystkich zakupów.

Gdy wyłączysz funkcję Touch ID lub Face ID, przy następnym zakupie zostanie wyświetlony monit o ustawienie preferencji hasła.

Dowiedz się więcej na temat korzystania z czytnika Touch ID i funkcji Face ID.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Stuknij kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iTunes Store i App Store.
 2. Stuknij opcję Ustawienia hasła. Jeśli masz włączoną funkcję Touch ID lub Face ID dla zakupów, to menu nie będzie wyświetlane.
 3. W sekcji Zakupy i zakupy w aplikacjach stuknij odpowiednie ustawienie.
 4. W obszarze Pobrane bezpłatne rzeczy stuknij opcję Wymagaj hasła, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Następnie stuknij przycisk OK.

Na komputerze Mac lub PC w aplikacji iTunes

 1. Otwórz aplikację iTunes. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji.
 2. Mac: z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje.
  Windows: z paska menu w górnej części okna programu iTunes wybierz kolejno opcje Edycja > Preferencje.
 3. Kliknij kartę Sklep.
 4. Z menu w obszarze Zakupy lub Pobrane bezpłatne rzeczy wybierz preferowany poziom ochrony. Jeśli masz włączony czytnik Touch ID dla zakupów, to menu nie będzie wyświetlane.
 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij ponownie przycisk OK, aby zachować preferencje.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD

 1. Na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > Konta > iTunes Store i App Store > Ustawienia hasła.
 2. Wybierz opcję Wymagaj hasła.
 3. Wybierz preferowany poziom ochrony.
 4. Po wybraniu preferowanego poziomu ochrony zaznacz opcję Wymagaj hasła w obszarze Pobrane bezpłatne rzeczy, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie. Opcja włączenia tego ustawienia nie będzie dostępna, jeśli w punkcie 3 dla opcji Wymagaj hasła wybrano wartość Nigdy.

Na urządzeniu Apple TV (2. lub 3. generacji)

 1. Na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store > Zaloguj się.
 2. Zaloguj się, wprowadzając identyfikator Apple ID i hasło.
 3. Po kliknięciu opcji Wyślij zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Pamiętać hasło?”. Wybierz preferowany poziom ochrony:
  • Wybierz opcję Tak, aby urządzenie Apple TV pamiętało hasło dla zakupów, dopóki jesteś zalogowany(-a) na konto Apple ID.
  • Wybierz opcję Nie, jeśli chcesz wprowadzać hasło przy każdym zakupie w sklepie iTunes Store.

Aby zmienić ustawienia hasła, wyloguj się, a następnie wykonaj powyższe czynności, aby się z powrotem zalogować.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: