Zarządzanie preferencjami haseł do sklepów iTunes Store i App Store

Możesz wymagać podawania hasła przy każdym zakupie lub co 15 minut.

Możesz wybrać, jak często chcesz wpisywać hasło przy zakupach (w tym zakupach w aplikacji) w App Store i iTunes Store:

 • Zawsze wymagaj: podczas dokonywania zakupu podanie hasła będzie zawsze wymagane, nawet w przypadku wcześniejszego zalogowania się na konto Apple ID.
 • Wymagaj po 15 minutach: jeśli hasło zostało podane w ciągu ostatnich 15 minut, nie będzie trzeba go wprowadzać ponownie.

Jeśli nie chcesz wpisywać hasła przy pobieraniu bezpłatnych rzeczy, wykonaj poniższe kroki i wyłącz zabezpieczenie hasłem takich rzeczy.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Ustawienia.
 2. Stuknij [Twoje imię i nazwisko], a następnie stuknij opcję iTunes Store i App Store.
 3. Stuknij opcję Ustawienia hasła. Jeśli masz włączoną funkcję Touch ID lub Face ID dla zakupów, to menu nie będzie wyświetlane.
  iPhone wyświetla przycisk Ustawienia hasła.
 4. W sekcji Zakupy i zakupy w aplikacjach stuknij odpowiednie ustawienie.
  iPhone pokazuje, że wybrano opcję Zawsze wymagaj.
 5. W obszarze Pobrane bezpłatne rzeczy stuknij opcję Wymagaj hasła, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.
 6. Gdy zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło. Następnie stuknij przycisk OK.

Na komputerze

 1. Na komputerze Mac wybierz menu Apple () u góry ekranu i kliknij opcję Preferencje systemowe. 
 2. Kliknij pozycję Apple ID. 
 3. Kliknij Multimedia i zakupy.
 4. Wybierz odpowiednie ustawienia dotyczące pobranych bezpłatnych rzeczy i zakupów. Jeśli masz włączony czytnik Touch ID dla zakupów, to menu nie będzie wyświetlane.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu macOS, otwórz aplikację iTunes, wybierz kolejno opcje iTunes > Preferencje i kliknij kartę Sklep.

Na komputerze PC

Jeśli korzystasz z komputera PC, otwórz iTunes. U góry okna iTunes wybierz polecenie Edytuj, a następnie opcję Preferencje. Kliknij kartę Sklep. Następnie wybierz odpowiednie ustawienia dotyczące zakupów i pobranych bezpłatnych rzeczy.

Na urządzeniu Apple TV 4K lub Apple TV HD

 1. Na ekranie początkowym wybierz opcję Ustawienia. 
 2. Wybierz opcję Użytkownicy i konta.
 3. Wybierz konto [Twoje imię i nazwisko].
 4. W sekcji Wymagaj hasła wybierz odpowiednie ustawienia dotyczące zakupów i pobranych bezpłatnych rzeczy.

Na urządzeniu Apple TV (3. generacji)

 1. Na ekranie początkowym wybierz kolejno opcje Ustawienia > iTunes Store > Zaloguj się.
 2. Zaloguj się, wprowadzając identyfikator Apple ID i hasło.
 3. Po kliknięciu opcji Wyślij zostanie wyświetlony ekran z pytaniem „Pamiętać hasło?”. Wybierz preferowany poziom ochrony:
  • Wybierz opcję Tak, aby urządzenie Apple TV pamiętało hasło dla zakupów, dopóki jesteś zalogowany(-a) na konto Apple ID.
  • Wybierz opcję Nie, jeśli chcesz wprowadzać hasło przy każdym zakupie w sklepie iTunes Store.

Aby zmienić ustawienia hasła, wyloguj się, a następnie wykonaj powyższe czynności, aby ponownie się zalogować.

Wyłączanie zabezpieczenia hasłem

Możesz całkowicie wyłączyć zabezpieczenie hasłem płatnych rzeczy na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze. Na urządzeniu Apple TV można wyłączyć ochronę hasłem zarówno dla rzeczy darmowych, jak i płatnych.

Jeśli włączysz Touch ID lub Face ID dla zakupów w App Store i iTunes Store, będzie trzeba z niego korzystać przy każdym pobieraniu, nawet bezpłatnych rzeczy.

Zarządzanie zakupami i pobraniami dzieci

Jeśli korzystasz z Chmury rodzinnej, możesz używać funkcji Poproś o zakup, aby kontrolować, co kupują dzieci. Kiedy dziecko poprosi o zakup lub pobranie bezpłatnej rzeczy, organizator w rodzinie może zatwierdzić lub odrzucić jego prośbę.

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: