Jeśli nie można wykonywać lub odbierać połączeń na telefonie iPhone

Wykonywanie lub odbieranie połączeń na telefonie iPhone może okazać się niemożliwe, jeśli włączono pewne ustawienia, oprogramowanie nie jest aktualne albo występuje problem z siecią.

Jeśli nie można wykonywać lub odbierać połączeń na telefonie iPhone

Dowiedz się, co zrobić w przypadku pojawienia się na pasku stanu komunikatu „Brak sieci” lub „Szukam”. Jeśli nie możesz wykonywać lub odbierać połączeń na telefonie iPhone, wykonaj następujące kroki, testując połączenia po każdym z nich:

Skontaktowanie się z operatorem

Zanim skontaktujesz się z operatorem, upewnij się, że:

 • Konto zostało skonfigurowane do korzystania z telefonu iPhone.
 • Nie wystąpiły żadne lokalne awarie sieci.
 • Konto nie zostało zablokowane w związku z rozliczeniem.
 • W systemie operatora nie wystąpiły błędy dotyczące Twoich połączeń.

Uaktualnianie oprogramowania

 1. Sprawdź, czy jest dostępne uaktualnienie ustawień operatora.
 2. Sprawdź dostępność uaktualnienia oprogramowania iOS. Niektóre uaktualnienia wymagają połączenia Wi-Fi.

Sprawdzenie ustawień telefonu iPhone

 1. Włącz, a następnie wyłącz tryb Samolot. Otwórz Ustawienia, włącz tryb Samolot, odczekaj pięć sekund i wyłącz tryb Samolot.
 2. Sprawdź tryb Nie przeszkadzać. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Tryb skupienia > Nie przeszkadzać i upewnij się, że tryb ten jest wyłączony.
 3. Sprawdź, czy wprowadzono zablokowane numery telefonów. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Zablokowane kontakty.
 4. Sprawdź, czy jest włączone przekazywanie połączeń. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Przekazuj połączenia i upewnij się, że funkcja ta jest wyłączona.
 5. Sprawdź, czy włączona jest funkcja Wyciszaj nieznanych dzwoniących. Jeśli to ustawienie jest włączone, dzwoniący musi znajdować się na liście Kontakty lub Ostatnie, ewentualnie musi udostępnić swój numer w aplikacji Mail lub przesłać Ci wiadomość tekstową z tego numeru. W przeciwnym wypadku połączenie zostanie zablokowane. Dodaj numer do kontaktów, aby mieć pewność, że telefon zadzwoni. Połączenia z aplikacji innych firm mogą być blokowane.

Sprawdzenie ustawień sieci

 1. Wyzeruj ustawienia sieciowe. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Przenieś zawartość lub wyzeruj > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe. Spowoduje to wymazanie wszystkich obecnie zachowanych ustawień, w tym haseł Wi-Fi, preferowanych sieci i ustawień sieci VPN.
 2. Spróbuj wykonać lub odebrać połączenie w innym miejscu.

Kontakt ze Wsparciem Apple

Jeśli nadal nie możesz nawiązywać ani odbierać połączeń, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, a następnie wykonaj kolejne czynności w celu złożenia zgłoszenia.

Data publikacji: