Jeśli nie można wykonywać lub odbierać połączeń na telefonie iPhone

Wykonywanie lub odbieranie połączeń na telefonie iPhone może okazać się niemożliwe, jeśli włączono pewne ustawienia, oprogramowanie nie jest aktualne albo występuje problem z siecią.

Dowiedz się, co zrobić w przypadku pojawienia się na pasku stanu komunikatu „Brak sieci” lub „Szukam”. Jeśli nie możesz wykonywać lub odbierać połączeń na telefonie iPhone, wykonaj następujące kroki, testując połączenia po każdym z nich:

Sprawdzenie ustawień telefonu iPhone

 1. Włącz, a następnie wyłącz tryb Samolot. Otwórz Ustawienia, włącz tryb Samolot, odczekaj pięć sekund i wyłącz tryb Samolot.
 2. Sprawdź ustawienia trybu Nie przeszkadzać. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Nie przeszkadzać i upewnij się, że tryb ten jest wyłączony.
 3. Sprawdź, czy wprowadzono zablokowane numery telefonów. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Zablokowane kontakty.
 4. Sprawdź, czy jest włączone przekazywanie połączeń. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Telefon > Przekazuj połączenia i upewnij się, że funkcja ta jest wyłączona.
 5. Sprawdź, czy włączona jest funkcja Wyciszaj od nieznanych. Jeśli to ustawienie jest włączone, dzwoniący musi znajdować się na liście Kontakty lub Ostatnie, ewentualnie musi udostępnić swój numer w aplikacji Mail lub przesłać Ci wiadomość tekstową z tego numeru. W przeciwnym wypadku połączenie zostanie zablokowane. Dodaj numer do kontaktów, aby mieć pewność, że telefon zadzwoni. Połączenia z aplikacji innych firm mogą być blokowane.

Uaktualnianie oprogramowania

 1. Sprawdź, czy jest dostępne uaktualnienie ustawień operatora.
 2. Sprawdź dostępność uaktualnienia oprogramowania iOS. Niektóre uaktualnienia wymagają połączenia Wi-Fi.

Wyjmowanie i ponowne wkładanie karty SIM

Jeśli w telefonie iPhone znajduje się karta SIM, wyjmij ją, a następnie włóż ponownie.

Skontaktowanie się z operatorem

Zanim skontaktujesz się z operatorem, upewnij się, że:

 • Konto zostało skonfigurowane do korzystania z telefonu iPhone.
 • Nie wystąpiły żadne lokalne awarie sieci.
 • Konto nie zostało zablokowane w związku z rozliczeniem.
 • W systemie operatora nie wystąpiły błędy dotyczące Twoich połączeń.

Sprawdzenie ustawień sieci

 1. Wyzeruj ustawienia sieciowe. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ogólne > Wyzeruj > Ustawienia sieciowe. Spowoduje to wymazanie wszystkich obecnie zachowanych ustawień, w tym haseł Wi-Fi, preferowanych sieci i ustawień sieci VPN.
 2. Spróbuj wykonać lub odebrać połączenie w innym miejscu.
 3. Przełącz się na inne pasmo sieci. Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa > Opcje danych kom. > Włącz LTE i wyłącz opcję Włącz LTE, 4G lub 3G (dokładna nazwa tej opcji zależy od operatora i modelu urządzenia).

Dodatkowa pomoc

Jeśli nadal nie możesz wykonywać lub odbierać połączeń, odtwórz telefon iPhone jako nowe urządzenie. Jeśli odtworzenie nie rozwiąże problemu, skontaktuj się ze Wsparciem Apple, a następnie wykonaj kolejne czynności w celu złożenia zgłoszenia.

 

Data publikacji: