Usuwanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Możesz usunąć zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch, komputerze Mac i urządzeniu Apple TV.

Kiedy usuwasz zdjęcie z albumu Mój strumień zdjęć, jest ono również usuwane z widoku Mój strumień zdjęć na wszystkich Twoich urządzeniach po podłączeniu tych urządzeń do sieci Wi-Fi lub Ethernet. Każde takie urządzenie musi korzystać z wymaganego oprogramowania i mieć włączoną funkcję Mój strumień zdjęć.

Takie zdjęcia nie zostaną usunięte, chyba że usuniesz je z albumu Mój strumień zdjęć:

 • Zdjęcia skopiowane na kartę Zdjęcia lub do albumu Rolka z aparatu na urządzeniu z systemem iOS
 • Zdjęcia zaimportowane do aplikacji Zdjęcia
 • Zdjęcia skopiowane do folderu na komputerze PC, które nie znajdują się w albumie Mój strumień zdjęć

Usunięte zdjęcie może być nadal widoczne na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli jest starsze niż 30 dni i masz mniej niż 1000 zdjęć w albumie Mój strumień zdjęć.

Zanim rozpoczniesz

Uaktualnij każde urządzenie do wymaganej wersji oprogramowania:

 • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 5.1 lub nowszym
 • Komputer Mac z systemem OS X Lion, wersja 10.7.5 lub nowsza
 • Urządzenie Apple TV (2., 3. lub 4. Generacji) z systemem tvOS 5.0 lub nowszym
 • Komputer PC z systemem Windows 7 lub nowszym i aplikacja iCloud dla Windows

Upewnij się, że funkcja Mój strumień zdjęć jest włączona na każdym urządzeniu:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia.
 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Preferencje systemowe > iCloud. Kliknij przycisk Opcje obok pozycji Zdjęcia.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Albumy udostępniane.
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows, kliknij opcję Zdjęcia lub Strumień zdjęć, a następnie kliknij przycisk Opcje.

Usuwanie zdjęć

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć. Możesz też usunąć zdjęcia z albumów udostępnianych lub usunąć zdjęcia przechowywane w usłudze Zdjęcia iCloud.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy.
 3. Stuknij pozycję Mój strumień zdjęć.
 4. Stuknij opcję Wybierz.
 5. Stuknij jedno lub więcej zdjęć. Na zaznaczonych zdjęciach zobaczysz znacznik wyboru.
 6. Stuknij ikonę Kosz. Stuknij opcję Usuń zdjęcia (liczba).

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Kliknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 3. Przejdź do karty Obraz na pasku menu i wybierz opcję > Usuń zdjęcie.
 4. Kliknij Usuń, aby potwierdzić.

Możesz też kliknąć zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń zdjęcie.

Na urządzeniu Apple TV

 1. Jeśli korzystasz z oprogramowania Apple TV w wersji 6.0 lub nowszej, w menu głównym wybierz opcję Zdjęcia. W przypadku oprogramowania Apple TV w wersji 5.0 lub wcześniejszej wybierz pozycje Strumień zdjęć albo Internet > Strumień zdjęć.
 2. W razie potrzeby zaloguj się przy użyciu swojego konta Apple ID.
 3. Przejdź do zdjęcia, które chcesz usunąć.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz, a następnie wybierz opcję Usuń zdjęcie.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: