Usuwanie zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć

Możesz usunąć zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac.

Co się stanie, gdy usuniesz zdjęcia

Kiedy usuwasz zdjęcie z albumu Mój strumień zdjęć, jest ono również usuwane z widoku Mój strumień zdjęć na wszystkich Twoich urządzeniach po podłączeniu tych urządzeń do sieci Wi-Fi lub Ethernet.

Po usunięciu zdjęć z albumu Mój strumień zdjęć następujące typy zdjęć nie zostaną usunięte:

 • Zdjęcia skopiowane na kartę Biblioteka lub do albumu Ostatnie na urządzeniu z systemem iOS
 • Zdjęcia zaimportowane do aplikacji Zdjęcia
 • Zdjęcia skopiowane do folderu na komputerze PC, które nie znajdują się w albumie Mój strumień zdjęć

Usunięte zdjęcie może być nadal widoczne na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, jeśli jest starsze niż 30 dni i masz mniej niż 1000 zdjęć w albumie Mój strumień zdjęć.

Usuwanie zdjęć

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zdjęcia z albumu Mój strumień zdjęć.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Stuknij kartę Albumy.
 3. Stuknij pozycję Mój strumień zdjęć.
 4. Stuknij opcję Wybierz.
 5. Stuknij jedno lub więcej zdjęć. Na zaznaczonych zdjęciach zobaczysz znacznik wyboru.
 6. Stuknij przycisk Kosz . Stuknij opcję Usuń zdjęcia [liczba].

Na komputerze Mac

 1. Otwórz aplikację Zdjęcia.
 2. Kliknij album Mój strumień zdjęć na pasku bocznym. 
 3. Kliknij zdjęcia, które chcesz usunąć.
 4. Przejdź do karty Obraz na pasku menu > i wybierz opcję Usuń [liczba] zdjęć z albumu.

Możesz też kliknąć zdjęcie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń zdjęcie.

Jeśli nie widzisz albumu Mój strumień zdjęć

Upewnij się, że urządzenie spełnia minimalne wymagania systemowe albumu Mój strumień zdjęć oraz że album został włączony na każdym urządzeniu:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud > Zdjęcia. Jeśli używasz systemu iOS 10.2 lub starszego, stuknij kolejno opcje Ustawienia > iCloud > Zdjęcia.
 • Na komputerze Mac otwórz aplikację Zdjęcia i wybierz kolejno opcje Zdjęcia > Preferencje > iCloud.
 • Na urządzeniu Apple TV wybierz kolejno opcje Ustawienia > Użytkownicy i konta > [użytkownik domyślny].
 • Na komputerze PC otwórz aplikację iCloud dla Windows, kliknij opcję Zdjęcia lub Strumień zdjęć, a następnie kliknij przycisk Opcje.

Jeśli album Mój strumień zdjęć nie jest włączony, usuń zdjęcia z aplikacji Zdjęcia

Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: