Lokalne migawki Time Machine

Aplikacja Time Machine odtwarza pliki z lokalnych migawek plików na komputerze Mac, nawet jeśli dysk backupu Time Machine jest niedostępny.

Dysk backupu Time Machine może czasami być niedostępny, dlatego aplikacja Time Machine przechowuje niektóre swoje backupy na komputerze Mac. Takie backupy są określane mianem „lokalnych migawek”.

Jak używać lokalnych migawek

Jeśli otworzysz aplikację Time Machine, gdy dysk backupu jest niedostępny, aplikacja automatycznie użyje lokalnych migawek, aby odtworzyć pliki. Podłącz ponownie dysk backupu, aby udostępnić jeszcze więcej backupów.

Okno aplikacji Time Machine

Jak lokalne migawki wykorzystują miejsce dyskowe

Nie musisz się zastanawiać, ile miejsca na dysku zajmują lokalne migawki, ponieważ nie zabierają one miejsca przeznaczonego na zadania, takie jak pobieranie czy kopiowanie plików oraz instalowanie nowego oprogramowania.

Komputer Mac wlicza miejsce zajmowane przez migawki do dostępnego miejsca dyskowego. Aplikacja Time Machine przechowuje migawki tylko na dyskach z dużą ilością wolnego miejsca i automatycznie kasuje starsze migawki lub gdy konieczne jest zwolnienie miejsca dyskowego.

Jeśli chcesz ręcznie usunąć lokalne migawki, wyłącz tymczasowo aplikację Time Machine:

  1. Otwórz preferencje aplikacji Time Machine z menu Time Machine  na pasku menu. Możesz też wybrać kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknąć opcję Time Machine.
  2. Odznacz opcję Twórz backup automatycznie lub kliknij przełącznik Wył./Wł., w zależności od tego, co widzisz w preferencjach aplikacji Time Machine.
  3. Lokalne migawki zostaną usunięte po paru minutach. Następnie ponownie włącz aplikację Time Machine, pamięta ona dyski backupów.

Jak często lokalne migawki są zachowywane

Aplikacja Time Machine zachowuje jedną migawkę dysku startowego co ok. godzinę i przechowuje ją przez 24 godziny. Przechowuje również dodatkową migawkę ostatniego pomyślnego backupu Time Machine, dopóki jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. W systemie High Sierra lub nowszym zachowywana jest jeszcze jedna migawka przed instalacją każdego uaktualnienia systemu macOS.

Data publikacji: