Używanie aplikacji Wallet na telefonie iPhone lub iPodzie touch

Aplikacja Wallet przechowuje w jednym miejscu karty kredytowe, debetowe, przedpłacone i sklepowe, karty pokładowe, bilety do kina, kupony, karty lojalnościowe, legitymacje szkolne/studenckie i tym podobne.

Karty w aplikacji Wallet

Otwórz aplikację Wallet na telefonie iPhone Ikona aplikacji Wallet. Możesz też znaleźć ją za pomocą funkcji wyszukiwania.

Dzięki aplikacji Wallet możesz za pomocą kart na telefonie iPhone odprawiać się przed lotem, pobierać i realizować punkty lojalnościowe, wchodzić na seanse filmowe czy realizować kupony rabatowe. Przechowywane karty mogą zawierać przydatne informacje, takie jak saldo karty do kawiarni, data ważności kuponu, numer miejsca na koncercie i inne. Niektóre szkoły w Stanach Zjednoczonych obsługują legitymacje szkolne/studenckie na telefonie iPhone i zegarku Apple Watch.

Jeśli chcesz dodać karty płatnicze do aplikacji Wallet, dowiedz się, jak skonfigurować usługę Apple Pay.

Widok karty lojalnościowej w aplikacji Wallet

Dodawanie kart

Ikona Dodaj do Apple Wallet

Karty można dodawać do aplikacji Wallet na kilka sposobów:

 • Za pomocą aplikacji współpracujących z aplikacją Wallet(Przewiń w dół w aplikacji Wallet, stuknij opcję Edycja kart, a następnie stuknij opcję Znajdź aplikacje dla aplikacji Wallet).
 • Skanując kod kreskowy lub kod QR (Przewiń w dół w aplikacji Wallet, stuknij opcję Edycja kart, stuknij opcję Tryb skanowania, a następnie zeskanuj kod za pomocą aparatu telefonu iPhone).
 • Stukając powiadomienie z aplikacji Wallet otrzymane po dokonaniu płatności przy użyciu usługi Apple Pay u obsługiwanego sprzedawcy.
 • Za pomocą aplikacji Mail lub Wiadomości
 • Za pomocą przeglądarki internetowej
 • Udostępniając za pomocą funkcji AirDrop.
 • Z komputera Mac
 • Tworząc kupon iTunes Pass.
 • W przypadku legitymacji szkolnych/studenckich korzystających z aplikacji eAccounts.

Jeśli nie widzisz opcji dodania karty, biletu lub innej usługi do aplikacji Wallet, upewnij się u sprzedawcy, że obsługuje on karty aplikacji Wallet.

Może być konieczne stuknięcie opcji Dodaj do Apple Wallet, a następnie opcji Dodaj w prawym górnym rogu karty. Może także zostać wyświetlone okno podręczne z przyciskiem Dodaj, który możesz stuknąć, aby dodać kartę do aplikacji Wallet.

 

Ekran usuwania kart na ekranie Wallet

Usuwanie kart

Aby usunąć kartę:

 1. Przewiń w dół w aplikacji Wallet, a następnie stuknij opcję Edycja kart. 
 2. Stuknij przycisk strzałki.
 3. Stuknij opcję Usuń.

Możesz też stuknąć kartę, którą chcesz usunąć, stuknąć ikonę ikona Więcej, przewinąć w dół, a następnie stuknąć opcję Usuń kartę.

Aby usunąć kilka kart naraz:

 1. Przewiń w dół w aplikacji Wallet, a następnie stuknij opcję Edycja kart. 
 2. Stuknij ikonę ikona Usuń obok karty, którą chcesz usunąć. 
 3. Stuknij opcję Usuń.

 

Powiadomienie o kartach aplikacji Wallet na ekranie blokady

Korzystanie z kart

Niektóre karty są automatycznie wyświetlane we właściwym czasie lub miejscu, ponieważ zawierają informacje bazujące na czasie lub lokalizacji. Na przykład po dotarciu na lotnisko powinna pojawić się karta pokładowa. Jeśli karta jest oznaczona symbolem zbliżeniowym, można jej użyć w oznaczonych tym symbolem czytnikach kart i terminalach punktów sprzedaży.

symbol karty zbliżeniowej

Do wyświetlenia i zeskanowania karty może być konieczne przesunięcie palcem w celu odblokowania urządzenia.

W systemie iOS 9 lub nowszym na telefonie iPhone 6 lub nowszym1 istnieją dwa szybkie sposoby korzystania z kart:

 • Jeśli posiadasz kartę kredytową, debetową, przedpłaconą lub sklepową w aplikacji Wallet lub kartę lojalnościową obsługiwaną w usłudze Apple Pay, otwórz aplikację Wallet z poziomu ekranu blokady, klikając dwukrotnie przycisk Początek lub klikając dwukrotnie przycisk boczny w telefonie iPhone X lub nowszym. 
 • Jeśli włączono opcję Automatyczny wybór dla karty lojalnościowej, karty sklepowej lub biletu, w celu użycia tej karty stuknij jej powiadomienie lub stuknij ją w aplikacji Wallet. Następnie zbliż telefon iPhone do czytnika zbliżeniowego. Może być konieczne uwierzytelnienie za pomocą funkcji Touch ID lub Face ID.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje takie jak uaktualnienia lotów lub kupony i wyprzedaże w pobliskich sklepach, wykonaj następujące czynności2:

 1. W aplikacji Wallet stuknij kartę.
 2. Stuknij ikonę ikona Więcej.
 3. Stuknij przycisk Powiadomienia, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

Aby włączyć powiadomienia dla wszystkich kart, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Powiadomienia > Wallet, włącz ustawienie Włącz powiadomienia, a następnie włącz odpowiednie komunikaty.

Dowiedz się, jak używać legitymacji szkolnej/studenckiej w aplikacji Wallet.

ekran zmiany ustawienia karty w aplikacji Wallet

Zmienianie ustawień kart

Stuknij kartę, a następnie stuknij ikonę ikona Więcej na karcie, aby wyświetlić ustawienia i więcej informacji. Oto, co możesz zrobić z ekranu informacji: 

 • Usuwanie kart.
 • Udostępnianie kart. Nie wszystkie karty można udostępniać.
 • Uaktualnianie kart przez przeciąganie w dół w celu odświeżenia.
 • Otwieranie lub instalowanie aplikacji związanych z tą kartą.
 • Włączanie i wyłączanie opcji Uaktualnienie. automatyczne.
 • Włączanie i wyłączanie opcji Sugeruj na zablokowanym ekranie.
 • Włączanie i wyłącznie opcji Automatyczny wybór w przypadku kart zbliżeniowych.

Ekran informacji może też zawierać inne przydatne dane związane z kartą, takie jak informacje kontaktowe sprzedawcy.

Aby zmienić kolejność kart, stuknij i przytrzymaj kartę, a następnie przeciągnij ją na nowe miejsce. Zmiana zostanie wprowadzona na wszystkich urządzeniach.

Aby ustawić kartę jako domyślną dla usługi Apple Pay, przeciągnij kartę na wierzch kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych w aplikacji Wallet.

Pomoc

Jeśli karta nie pojawia się na ekranie blokady, gdy według Ciebie powinna, możesz otworzyć aplikację Wallet i wybrać kartę do zeskanowania. Karta nie pojawia się z następujących powodów:

 • Usługi lokalizacji są wyłączone.
 • Wyłączono opcję „Sugeruj na zablokowanym ekranie” dla danej karty.
 • Sprzedawca nie obsługuje tej funkcji.

 

1. Aby korzystać z usługi Apple Pay w celu dokonywania zakupów w Japonii, potrzebny jest telefon iPhone 8 albo iPhone 8 Plus lub nowszy. Można też użyć telefonu iPhone 7 lub iPhone 7 Plus kupionego w Japonii. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy urządzenie zostało kupione w Japonii.

2. Niektórzy sprzedawcy mogą nie zezwalać na powiadomienia.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: